Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

221 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "221 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja."— Zapis prezentacji:

1 221 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2 Po I rozbiorze Polski nastąpił okres ożywionej działalności politycznej, mającej na celu zreformowanie ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała potrzeba uzdrowienia Polski. Jesienią 1788 roku nowy sejm zawiązuje się w konfederację, pod przewodnictwem Stanisława Małachowskiego i Kazimierza Nestora Sapiehy. Obrady sejmu dotyczą reform ustrojowych i społecznych. W czerwcu 1790 roku uchwalono przedłużenie kadencji starego sejmu i dołączono nowy komplet poselski. Stanisław Małachowski- Marszałek Sejmu Czteroletniego Wiosną 1791 roku stosunki w Europie zaczęły się układać dla Polski niepomyślnie. Rosja zawarła pokój ze Szwecją i doprowadziła do zwycięskiego końca wojnę z Turcją. Jednocześnie starała się skierować uwagę państw europejskich na wypadki we Francji, żeby w ten sposób zdobyć sobie swobodę działania w Polsce. Rząd pruski doszedł do porozumienia z Austrią i zmierzał do odnowienia dobrych relacji z carycą rosyjską Katarzyną II. W parlamencie angielskim nie znalazł poparcia plan polegający na tym, aby przeciwstawić Polskę potędze rosyjskiej, niepokojącej Anglię.

3 W kraju przeciwnicy reform rozwijali coraz energiczniej swoją działalność, szukali poparcia u obcych dworów, podburzali zacofaną szlachtę przeciw projektom patriotów. Wtedy to, 3 maja 1791 roku, Sejm Czteroletni uchwalił tzw. Ustawę Rządową. Była ona efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej Polski oraz wyciągnięcia jej z anarchii. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

4 Zamek Królewski w Warszawie
Od miesięcy Warszawa żyła wiadomościami z Zamku Królewskiego, gdzie obradował Sejm. Wśród szlachty znalazła się grupa posłów rozumiejących powagę sytuacji, na Sali obrad zasiedli też stronnicy Branickiego, Ci nie zamierzali dopuścić do jakichkolwiek reform. Rozkrzyczanym posłom przewodniczył Marszałek Stanisław Małachowski. Człowiek ów miał wątłe zdrowie, a sala poselska była obszerna i źle opalona. Mimo tak trudnych warunków Marszałek zrzekł się wynagrodzenia i kontynuował prowadzenie obrad. Przez 4 lata pracował bezpłatnie.

5 Kłótnie spowodowały, iż tekst Konstytucji przygotowano w tajemnicy
Kłótnie spowodowały, iż tekst Konstytucji przygotowano w tajemnicy. Do spisku należał król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Adam Czartoryski i wielu innych. Wyznaczonego dnia 3 maja 1791 roku, na sali obrad znalazło się 110 zwolenników i 71 przeciwników. W atmosferze zamachu stanu uchwalono ustawę. Król złożył nową przysięgę, a artykuły konstytucji odczytał marszałek. Stanisław August Poniatowski Hugo Kołłątaj Adam Czartoryski Stanisław Małachowski „Dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalenie.” Stanisław Małachowski marszałek Sejmu Czteroletniego

6 Pierwsza w Europie Konstytucja 3 Maja
Pierwsza na świecie Konstytucja Stanów Zjednoczonych Konstytucja miała, jak się spodziewano odrodzić naród i państwo. Niestety obowiązywała zaledwie 15 miesięcy. Miała ogromne znaczenie. Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych, ustawą regulującą stosunki w państwie. Po uchwaleniu konstytucji powstał „Polonez trzeciego maja” wyrażający radość Polaków z nowych reform.

7 27 kwietnia 1792 roku przedstawiciele opozycji magnackiej podpisali w Petersburgu akt konfederacji, potem ogłosili go w miasteczku Targowica na Ukrainie pod fałszywą datą 14 maja. Akt ten unieważnił konstytucję 3 maja i działalność sejmu. 18 maja 1792 wojska carskie wkroczyły do naszego kraju. Konsekwencją przegranej wojny był drugi rozbiór Polski w 1793 roku i trzeci dwa lata później. Konstytucja 3 maja została uchwalona 221 lat temu. Rocznica jej uchwalenia obchodzona była w czasie zaborów przez patriotyczną część społeczeństwa polskiego. Pod koniec XIX wieku w zaborze austriackim obchody te przybierały doniosły charakter. Również w okresie międzywojennym dzień 3 maja był wielkim świętem państwowym. Jednak po II wojnie światowej, w okresie Polski Ludowej, zaprzestano obchodzenia tej uroczystości. 6 kwietnia 1990 roku sejm polski przywrócił, jako święto państwowe dzień – 3 maja. W dniu dzisiejszym kontynuujemy tę tradycję, wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii narodowej. Po to przypominamy karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość – wartości, które pozwalały Polakom przetrwać.

8 DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE NASZEJ PREZENTACJI Adam Michniewski
Michał Sebastjański Kl. IB


Pobierz ppt "221 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google