Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System głosowania w Radzie Unii Europejskiej i jego znaczenie dla alokacji środków budżetowych. Joanna Nędzusiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System głosowania w Radzie Unii Europejskiej i jego znaczenie dla alokacji środków budżetowych. Joanna Nędzusiak."— Zapis prezentacji:

1 System głosowania w Radzie Unii Europejskiej i jego znaczenie dla alokacji środków budżetowych.
Joanna Nędzusiak

2 Plan prezentacji Czym jest Rada Unii Europejskiej? Struktura i funkcjonowanie System głosowania w Radzie UE Przewidywane alokacje środków budżetowych Koszty rozszerzenia UE - straty Państw 15 – stki po rozszerzeniu

3 Rada Unii Europejskiej
Główny organ ustawodawczy Unii Europejskiej Członkami Rady są reprezentanci krajów członkowskich na szczeblu ministerialnym, skład zmienia się w zależności od dziedzin będących na porządku dnia Przewodniczącym jest minister z danego kraju sprawującego przewodnictwo całej Unii Prace Rady wspiera Sekretariat Generalny oraz inne organy pomocnicze

4

5 Kompetencje Rady Unii Europejskiej
Głównym celem Rady jest koordynowanie ogólnej polityki gospodarczej państw członkowskich Funkcje legislacyjne Prawo do zawierania umów międzynarodowych Prawo do uchwalania budżetu Unii Europejskiej

6 System głosowania w Radzie Unii Europejskiej
Obecnie obowiązują zasady głosowania ustanowione przez Traktat z Nicei w grudniu 2000 r. Rada może podejmować decyzje: a. jednogłośnie b. zwykłą większością c. kwalifikowaną większością Od roku kwalifikowana większość głosów wymaga spełnienia następujących dwóch warunków: a. większość Państw Członkowskich głosuje «za» (w niektórych przypadkach większość dwóch trzecich głosów); b. minimum 255 głosów «za», tzn. 73,9% wszystkich głosów Ponadto Państwo Członkowskie może zażądać potwierdzenia, że głosy «za» reprezentują ogółem przynajmniej 62% ludności Unii. Jeśli wymagany procent nie zostanie uzyskany, decyzja nie zostaje podjęta.

7 Rozkład głosów w Radzie UE przed i po rozszerzeniu

8 Traktat z Lizbony – nowy system głosowania w Radzie UE
System głosowania podwójną większością - 55% państw reprezentujących co najmniej 65% ludności Unii Traktat z Lizbony nieznacznie tylko modyfikuje system głosowania określony przez Traktat Konstytucyjny (CT) w roku 2004 Jeśli Traktat z Lizbony zostanie ratyfikowany, to od 1 listopada 2014 r. będzie obowiązywał nowy system głosowania

9 Przewidywane alokacje środków budżetowych
Udział w budżecie determinowany jest przez rozkład siły politycznej pomiędzy Państwami Członkowskimi, a nie przez ich potrzeby w ramach Wspólnej Polityki Rolnej czy wsparcia strukturalnego. Siłę polityczną Państw Członkowskich estymuje indeks Shapleya-Shubika (SSI) Przewidywania alokacji budżetowych obliczane są za pomocą regresji: Dane empiryczne z lat potwierdzają prawdziwość powyższej regresji

10 Przewidywania budżetowe w systemie głosowania z Nicei i Traktatu Konstytucyjnego

11 Koszty rozszerzenia Unii Europejskiej

12 Podsumowanie Alokacja środków budżetowych mimo deklarowanych przez Unię Europejską idei solidarności i wspierania słabiej rozwiniętych regionów, jest determinowana przez siłę polityczną poszczególnych Państw Członkowskich.


Pobierz ppt "System głosowania w Radzie Unii Europejskiej i jego znaczenie dla alokacji środków budżetowych. Joanna Nędzusiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google