Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia CEFTA Powstała na podstawie porozumienia podpisanego 21 grudnia 1992 r. w Krakowie Porozumienie CEFTA weszło w życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia CEFTA Powstała na podstawie porozumienia podpisanego 21 grudnia 1992 r. w Krakowie Porozumienie CEFTA weszło w życie."— Zapis prezentacji:

1 CEFTA Central European Free Trade Agreement - Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu

2 Historia CEFTA Powstała na podstawie porozumienia podpisanego grudnia 1992 r. w Krakowie Porozumienie CEFTA weszło w życie stycznia 1994r. Sygnatariuszami porozumienia były pierwotnie trzy kraje: Czechosłowacja Polska Węgry

3 Przyczyny powstania CEFTA
drastyczny spadek wymiany handlowej między krajami Europy Środkowej po upadku muru berlińskiego i rozwiązaniu RWPG. nacisk Unii Europejskiej związany z chęcią nawiązania silniejszej współpracy

4 Państwa członkowskie CEFTA
21 XII 1992 Czechy Słowacja Węgry Polska Słowenia I 1996 Rumunia XII 1997 Bułgaria I 1999 Chorwacja 1 III 2003

5 Cele CEFTA Popieranie harmonijnego rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Stronami poprzez rozszerzenie wymiany handlowej Sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu, poprawienie warunków życia, wzrostu wydajności i stabilizacji finansowej Zapewnienie uczciwych warunków konkurencji w handlu między stronami Przyczynienie się, poprzez znoszenie barier w handlu, do harmonijnego rozwoju i rozszerzenia handlu światowego

6 Podkomisja Handlu Rolniczego Wspólnego Komitetu
Struktura CEFTA Wspólny Komitet : Organ nadzorujący i zarządzający realizacją postanowień umowy Decyduje w przypadkach opisanych w Umowie a w innych wydaje zalecenia Jego członkami są ministrowie krajów CEFTA odpowiedzialni za współpracę z zagranicą Posiedzenia odbywają się min.1 raz w roku; każda strona może żądać spotkania Komitetowi przewodzi co roku inny kraj członkowski Podkomisja Handlu Rolniczego Wspólnego Komitetu Powstała 18 VI 1999 na sesji Wspólnego Komitetu w Budapeszcie Cel: rozwiązywanie problemów związanych z handlem produktami rolniczymi

7 Warunki akcesji do CEFTA Zostały one określone w Deklaracji Poznańskiej 25 XI 1994
Członkostwo w Światowej Organizacji Handlu WTO Porozumienie Stowarzyszeniowe z UE Akceptacja kandydatury przez wszystkich członków CEFTA Bilateralne umowy handlowe z członkami CEFTA

8 Relacje z Unią Europejską
UE zaleca kandydatom zakładanie stref wolnego handlu w ramach przygotowań do wstąpienia do Unii Europejskiej CEFTA jest więc dla nich przygotowaniem do pełnego członkowstwa w UE, stąd też jej działalność nie jest w pełni zinstytucjonalizowana

9 Zakres umowy Handel przemysłowy
Stopniowa liberalizacja wzajemnego handlu i usunięcie wszystkich barier taryfowych i nietaryfowych w handlu produktami przemysłowymi do końca okresu przejściowego Zobowiązano się nie wprowadzać nowych ceł importowych, eksportowych oraz nie podwyższać istniejących ceł Postanowiono nie wprowadzać nowych ograniczeń ilościowych importu i eksportu

10 Zakres umowy Handel rolniczy
Nie przewiduje pełnej liberalizacji sektora Nie ogranicza polityki rolnej krajów członkowskich Wprowadza konieczność informowania Wspólnego Komitetu o zamiarach w polityce rolnej, które mogłyby wpłynąć na warunku handlu rolnego między krajami Umożliwia zastosowanie środków ochronnych w przypadku wywołania poważnych zakłóceń na rynku przez import produktów rolnych z innego kraju CEFTA

11 Zakres umowy Przepisy ogólne
Porozumienie zawiera przepisy ogólne, które obejmują min.: Reguły pochodzenia oraz współprace administracji celnych Opodatkowanie wewnętrzne Monopole państwowe Reguły konkurencji dotyczące przedsiębiorstw Pomoc państwową i zamówienia rządowe Ochronę własności intelektualnej Dumping Reeksport i poważne braki Procedurę stosowania środków ochronnych

12 CEFTA – korzyści dla Polski
Zwiększenie rynku zbytu dla wyrobów przemysłowych Koordynacja zagranicznej polityki ekonomicznej wobec UE i Rosji Rozwój integracji subregionalnej

13 Kalendarium CEFTA 15 II 1991 Deklaracja Wyszehradzka
21 XII Podpisanie przez Czechosłowację, Węgry i Polskę Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 30 III Eliminacja cła na ok.40% towarów przemysłowych 1 VII Zwiększenie do 50% bezcłowego importu towarów przemysłowych 1 I Oficjalne przystąpienie Słowenii do CEFTA Zniesienie ceł na ok.80% produkty przemysłowych Stopniowe obniżanie ceł na produkty rolno – spożywcze 1 I Całkowite zniesienie opłat celnych na towary przemysłowe z wyjątkiem kilku „wrażliwych” grup towarów 1 VII Przyjęcie Rumuni do CEFTA 1 I Przyjęcie Bułgarii do CEFTA 18 VI Utworzenie Podkomisji Handlu Rolniczego

14

15

16


Pobierz ppt "Historia CEFTA Powstała na podstawie porozumienia podpisanego 21 grudnia 1992 r. w Krakowie Porozumienie CEFTA weszło w życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google