Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ważki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ważki."— Zapis prezentacji:

1 Ważki

2 Ogólne informacje: Nazwa: ważka Typ: stawonogi Gromada: owady
Rząd: ważki Rodzina: żagnicowate Występowanie: Europa Siedlisko: lasy i ogrody w pobliżu rzek i akwenów wodnych

3 Budowa ważki:

4 Ważki Ważki to prawdziwe mistrzynie sztuki latania, zdolne do schwytania ofiary w powietrzu. Dwie pary ich skrzydeł funkcjonują niezależnie od siebie. Kiedy chcą zwolnić, najpierw poruszają pierwszą parą skrzydeł , a następnie drugą. Gdy chcą poszybować szybciej, używają obu par jednocześnie. Ze względu na różnice w budowie skrzydeł, ważki podzielone zostały na dwa podrzędy: różnoskrzydłe (tylne skrzydła posiadają szerszą podstawę) oraz równoskrzydłe (obie pary skrzydeł są identyczne). Te ostatnie są mniejsze i latają zwinniej. Ważki zawsze zamieszkują blisko wody – nad rzeką, jeziorem, stawem, a nawet niewielkim oczkiem. Po kopulacji, samica składa jaja. Owady te żywią się latającymi owadami, nawet współplemieńcami. Pewne rodziny ważek latają w grupach, inne samotnie. Wygląd ważki w spoczynku ze złożonymi skrzydłami bardzo różni się od ważki w locie. Jednak w obu przypadkach widoczne jest imponujące ubarwienie ich ciała.

5 Wygląd i środowisko życia:
Ciało mają smukłe, o długości od 18 do 130 mm, cylindryczne, z reguły jaskrawo ubarwione, często metalicznie błyszczące. Głowa szersza od tułowia, bardzo ruchliwa. Oczy złożone duże, wypukłe zazwyczaj pokrywające więcej niż połowę powierzchni głowy. Czułki krótkie, 3-7 członowe, narządy gębowe gryzące, żuwaczki potężne, zaopatrzone w mocne kutykularne zęby. Tułów masywny, odnóża niezbyt długie słabe, służące głównie do chwytania zdobyczy, skrzydła wydłużone, błoniaste, gęsto użyłkowane, w spoczynku rozpostarte na boki lub uniesione ku górze. Odwłok bardzo długi, cienki, zbudowany z segmentów, na końcu ciała znajdują się jedna (samica) lub dwie (samiec) pary wyrostków analnych, a na brzusznej stronie 2/3 segmentu odwłoka samców – specyficzny aparat rozrodczy. Ważki to owady duże lub średniej wielkości rozpiętości skrzydeł największych gatunków dochodzi do 18 cm. Głównym ich zmysłem orientacyjnym jest doskonale rozwinięty wzrok. Narządy gębowe typu gryzącego, wyposażone w liczne ząbki. W locie osiągają znaczne prędkości, niektóre gatunki potrafią latać we wszystkich kierunkach przekraczając szybkość 10 m/s. Jako jedne z nielicznych owadów opanowały lot wiszący i przewidują tor lotu ofiary, precyzyjnie atakują. Polują na latające owady np. komary i muchy chwytając je nogami. Niektóre mniejsze gatunki polują chodząc po roślinach. Gody ważek odbywają się w locie, poprzedzają je walki samców. Samice składają jaja do wody lub na roślinność wodną. Rozwój jaj trwa kilka tygodni.

6 Ważki przechodzą przeobrażenie niezupełne
Ważki przechodzą przeobrażenie niezupełne. Larwy ważek typowych owadów dwuśrodowiskowych żyją w środowisku wodnym. Zarówno dorosłe owady jak i larwy należą do drapieżników pełniących znaczącą rolę w utrzymywaniu równowagi biologicznej. Larwy polują czatując lub powoli podkradając się do ofiary. Do jedzenia zdobyczy służy im maska, specyficzny łyżkowaty narząd wyrzucany z wielką szybkością, będący przekształconą częścią aparatu gębowego. Postać dorosła może paść ofiarą postaci larwalnej podczas składania jaj, gdy zanurza odwłok w wodzie. Dorosłe osobniki dożywają wieku od kilkunastu do kilkudziesięciu dni w zależności od gatunku, larwy żyją dłużej od kilku miesięcy nawet do 4-5 lat. Najwięcej gatunków ważek pojawia się wiosną już nawet pod koniec kwietnia i w zależności od gatunku pojawiają się przez całe lata do końca listopada. Środowiskiem ich życia są nadbrzeża jezior rzek i rzeczek o obfitej roślinności. Zarastające zbiorniki wodne, bagna i moczary. Ważki głównie w okresie poprzedzającym rozród przebywają często z dala od wody, także w środowiskach suchych i nagrzanych na polach, uprawach leśnych. Wiele gatunków ważek jest stosunkowo odpornych na zmiany w środowisku, powodowane przez człowieka, takie jak zanieczyszczenie wód oczywiście w pewnych granicach. Najbardziej zagrożone ważki należą do środowisk małych rzek, strumieni i torfowisk. Spowodowane jest to degradacją i wysychaniem, oraz znacznym zanieczyszczeniem wody.

7 Rozwój ważek: U większości ważek rozwój zarodkowy trwa 2-6 tygodni, natomiast u niektórych gatunków 8-10 miesięcy. Po zakończeniu rozwoju zarodkowego z jaja wykluwa się otoczona błoną prolarwa. Po pęknięciu błony wychodzi z niej mała larwa, posiadająca już wykształconą maskę (aparat gębowy). Larwy ważek przechodzą 9-15 stadiów larwalnych. W zależności od gatunku i warunków klimatycznych długość okresu rozwojowego waha się od 2 tygodni do lat. Młode ważki rozpoczynają okres dojrzewania, w którym występują poza ekosystemami wodnymi. W tym czasie intensywnie polują i zmieniają swoje ubarwienie aż do uzyskania jego ostatecznej postaci. Okres dojrzewania trwa u ważek równoskrzydłych od 15 do 30 dni, a u ważek różnoskrzydłych od 6 do 45 dni. Po zakończonym okresie dojrzewania ważki wracają nad wodę gdzie zajmują swoje terytoria - rozpoczyna się okres reprodukcyjny trwający około 2-3 tygodnie. Na zajętych terytoriach samce oczekują na samice i następnie łączą się w pary. Zapłodnione samice składają jaja do wody, w tkanki roślin lub w wilgotną glebę, w zależności od gatunku samiec może towarzyszyć samicy przy składaniu jaj.

8 Gatunki ważek:

9 Świtezianka dziewica

10 Świtezianka błyszcząca

11 Szablak krwisty

12 Ważka czarnoplama

13 Ważka płaskobrzucha


Pobierz ppt "Ważki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google