Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

czy jest najważniejszym politykiem świata?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "czy jest najważniejszym politykiem świata?"— Zapis prezentacji:

1 czy jest najważniejszym politykiem świata?
Władza prezydenta USA czy jest najważniejszym politykiem świata?

2 Wybór prezydenta Władza wykonawcza należeć będzie do Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kto może zostać prezydentem? Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie, która: była obywatelem amerykańskim w momencie uchwalenia konstytucji (to już raczej niemożliwe) lub jest obywatelem z urodzenia ma skończone 35 lat mieszka na terenie USA od co najmniej 14 lat

3 Wybór prezydenta Nie może zostać Prezydentem osoba, która nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych urodzonym w tym państwie. (art. II, sek. 1, kl. 4) oznacza to, że sukcesja nie przysługuje osobie nie spełniającej tego wymogu (ustępuje miejsca osobie następnej w kolejności) ważne: początkowo Amerykanie wybierali wiceprezydenta w inny sposób

4 wybory kolegium elektorskie – to już wiemy – poszanowanie dla federacyjnego charakteru państwa wybory odbywają się w pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada początkowo wiceprezydentem zostawał kandydat który zdobył mniejszą ilość głosów oznacza to, że wiceprezydent jest politycznym przeciwnikiem!

5 wybory XII poprawka (1800): wybiera się prezydenta i wiceprezydenta
od tego czasu glosuje się na parę! kadencja rozpoczyna się od 20 stycznia, złożeniem przysięgi na wierność konstytucji (zmienione z marca XX poprawką, 1933) poprawka XXII – ograniczenie ilości kadencji do dwóch (to po F.D. Roosevelcie)

6 Śmierć prezydenta Lp. INSTYTUCJA 1. prezydent Stanów Zjednoczonych
2. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych 3. spiker Izby Reprezentantów 4. przewodniczący pro tempore Senatu 5. sekretarz stanu 6. sekretarz skarbu 7. sekretarz obrony 8. prokurator generalny 9. sekretarz spraw wewnętrznych 10. sekretarz rolnictwa 11. sekretarz handlu 12. sekretarz pracy 13. sekretarz zdrowia i świadczeń socjalnych 14. sekretarz polityki mieszkaniowej i rozwoju miast 15. sekretarz transportu 16. sekretarz energetyki 17. sekretarz edukacji 18. sekretarz do spraw weteranów 19. sekretarz bezpieczeństwa narodowego

7 Śmierć prezydenta początkowo regulował to art. II, sek. 1, kl. 5:
W przypadku usunięcia Prezydenta z urzędu lub wskutek jego śmierci, ustąpienia albo niezdolności do wykonywania obowiązków tego urzędu, władzę i obowiązki Prezydenta przejmuje Wiceprezydent; Kongres wyznaczy w drodze ustawy osobę upoważnioną do przejęcia urzędu Prezydenta w przypadku usunięcia z urzędu, śmierci, ustąpienia lub niezdolności do wykonywania obowiązków zarówno przez Prezydenta, jak i Wiceprezydenta; wyznaczona przez Kongres osoba będzie pełnić te obowiązki do czasu ustania niezdolności lub wyboru nowego Prezydenta.

8 Śmierć prezydenta i nie tylko
XXV poprawka – przyjęta po śmierci Johna Kennedy’ego, w roku 1967 Prezydenta po śmierci, ustąpieniu lub usunięciu zastępuje Wiceprezydent. na wakat stanowiska Wiceprezydenta mianuje Prezydent – konieczna aprobata obu Izb w przypadku niezdolności – Prezydent składa oświadczenie przewodniczącemu Izby oraz prezydentowi pro-tempore Senatu władzę sprawuje Wiceprezydent do czasu odwołania oświadczenia

9 i nie tylko Co się dzieje, kiedy prezydent zwariuje?
Ilekroć Wiceprezydent i większość kierowników departamentów, lub innego ciała określonego przez Kongres w drodze ustawy złoży Przewodniczącemu pro tempore Senatu i Przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że Prezydent nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu, Wiceprezydent niezwłocznie przejmuje władzę i zadania tego urzędu jako pełniący obowiązki Prezydenta.

10 Zadania prezydenta obejmuje szerokie zadania związane z nadzorowaniem bieżących spraw kraju oraz nadzorowaniem pracy rządu federalnego prezydent ma prawo do wydawania rozporządzeń (executive orders) – są wiążące dla agencji federalnych, ale nie wymagają działań (zgody) Kongresu

11 Zadania prezydenta prezydent mianuje – a Senat potwierdza – szefów departamentów amerykańskiej administracji/rządu prezydent ma prawo do kontrolowania procesu legislacyjnego: prawo weta – odrzucenie weta wymaga 2/3 głosów prawo do wpływania na system sądowniczy: mianowanie sędziów prawo łaski (full or conditional pardon to anyone convicted of breaking a federal law) za wyjątkiem empeachmentu

12 Zadania prezydenta Polityka zagraniczna:
jest osobą odpowiedzialną za relacje z innymi państwami jest głową i najwyższym reprezentantem kraju mianuje ambasadorów (za zgodą Senatu) prezydent jest odpowiedzialny za losy wszystkich Amerykanów przebywających poza granicami uznanie nowego państwa, traktatu – wymaga zgody 2/3 Senatu

13 Zadania prezydenta w swojej pracy prezydent dysponuje około 3 mln. pracowników (na 300 mln. mieszkańców), nie licząc armii ( ), bo to też pracownicy federalni ale tylko mianuje! – reszta to odziedziczona biurokracja dlatego czasem trudno prezydentowi wprowadzać zmiany, bo brakuje mu dobrze przygotowanych urzędników

14 Zadania prezydenta w pracy prezydenta pomaga gabinet – szefowie departamentów to nie jest ciało konstytucyjne! rozwijał się poza zasięgiem działań Kongresu Departamenty: Rolnictwa (USDA): prowadzi politykę rolną, subsydia dla farmerów, standardy jakości żywności

15 Zadania prezydenta Handlu – promuje handel międzynarodowy, negocjuje umowy handlowe; zajmuje się też takimi instytucjami, jak National Weather Service czy Patent and Trademark Office Obrony (DoD) – Pentagon, czasem lepiej nie wiedzieć, czym się zajmują Edukacji (Ed), powstaje w 1979 roku, działa od 1980!; działania – podniesienie jakości nauczania, zwłaszcza obowiązkowego

16 Zadania prezydenta Energii (DoE) – powstał po kryzysie naftowym; ma ograniczyć zużycie energii, inwestycje w „green power” Zdrowia i Spraw Społecznych (HHS) – zyskał na ważności, ma administrować programami ubezpieczeń zdrowotnych Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD) – przede wszystkim zapewnieniem godziwych mieszkań dla wszystkich

17 Zadania prezydenta Spraw Wewnętrznych (Interior) – ale to coś innego: władza federalna ma nadal w swoich rękach ogromne połacie ziemi, w tym parki narodowe Sprawiedliwości – jego szego jest jednocześnie Prokuratorem Generalnym USA; administrują FBI, Immigration and Naturalization Service, Drug Enforcement Administration

18 Zadania prezydenta Pracy – dwa o dobrobyt pracowników, wynagrodzenia minimalne i warunki pracy Stanu – polityka zagraniczna USA Transportu (DOT) – transport wewnątrz USA; autostrady, nadzór lotnictwa – FAA Skarbu – nadzorowanie polityki monetarnej i fiskalnej Weteranów – zajmuje się byłymi członkami sił zbrojnych

19 Zadania prezydenta Agencje: CIA – Center Intelligence Agency
Environmental Protection Agency Federal Emergency Management Agency (na przykład po huraganie Katrina) Bank Rezerw Federalnych – Federal Reserve Board – centralny bank USA NASA NARA (National Archives and Records Administration)

20 Zadania prezydenta National Science Foundation
National Endowement for the Arts Peace Corps, od 1961 Securities and Exchange Commission United States Agency for International Development (USAID)


Pobierz ppt "czy jest najważniejszym politykiem świata?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google