Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Okres realizacji: 01.10.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Okres realizacji: 01.10.2011."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Okres realizacji: 01.10.2011 r. – 31.09.2013 r. Wartość projektu: 1 500 000,00 zł W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych

2 2 Główny cel projektu: to wzrost świadomości oraz wiedzy na temat korzyści związanych z zatrudnianiem osób z niepełną sprawnością wśród śląskich pracodawców oraz osób niepełnosprawnych poprzez promocję tej tematyki z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacji. Realizacja projektu: ma przyczynić się do ograniczenia wykluczenia społecznego wynikającego z gorszej pozycji osób niepełnosprawnych (ON) na rynku pracy zaliczanych do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Cel projektu W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych

3 3 ułatwienie wejścia na rynek pracy ON poprzez upowszechnienie i promowanie informacji na temat korzyści płynących z zatrudniania ON wśród śląskich pracodawców; zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy z zakresu aktywizacji zawodowej ON oraz alternatywnych i elastycznych form zatrudniania ON; umożliwienie wymiany i przepływu informacji pomiędzy pracodawcami a ON dotyczącymi problematyki ON poprzez utworzenie forum tematycznego na portalu internetowym. Cele szczegółowe projektu: W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych

4 4 Główne działania w projekcie: konferencja inauguracyjna dla 200 zaproszonych gości; przeprowadzenie ogólno wojewódzkiej kampanii informacyjno - promocyjnej; utworzenie portalu internetowego; wydanie i opublikowanie podręcznika dobrych praktyk wraz z płytą DVD opisujących przykłady zatrudniania ON; ewaluacja projektu; konferencja zamykająca projekt dla 200 zaproszonych gości. W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych

5 Kampania informacyjno - promocyjna Zrealizowanie kompleksowego projektu informacyjnego obejmującego swym zasięgiem całe województwo śląskie w środkach masowego przekazu poprzez:. produkcję spotów, filmów promujących tematykę projektu (zrealizowanych w radiu i TV); publikacje prasowe w ramach artykułów sponsorowanych w regionalnych dziennikach; reklama przestrzenna na nośnikach wielkoformatowych (citylighty);. Ze względu na konieczność wzmocnienia siły przekazu, kampania zostanie zsynchronizowana i przeprowadzona w regionalnych środkach masowego przekazu i będzie uzupełnieniem kampanii internetowej. W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych

6 źródło wiedzy z zakresu korzyści płynących z zatrudniania ON (usystematyzowanie danych); komplet informacji w przedmiocie możliwości i zastosowania i korzyści, jakie dają alternatywne i elastyczne formy zatrudniania ON; platforma wymiany informacji pomiędzy pracodawcami i ON (fora tematyczne); oferty pracy w ramach internetowej giełdy pracy w zakładce dam pracę; adresy/linki/strony www informujące o innych przedsięwzięciach realizowanych przez inne podmioty dla osób z niepełną sprawnością; Portal internetowy www.sprawni-niepelnosprawni.pl www.sprawni-niepelnosprawni.pl W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych

7 Podręcznik dobrych praktyk z płytą DVD Przygotowanie i publikacja praktycznego podręcznika zawierającego kompleksowe informacje na temat dobrych praktyk dla pracodawców i pracowników;

8 W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych Wskaźniki: liczba pracodawców oraz ON objętych akcją informacyjno-promocyjną – 550; liczba przeprowadzonych badań ewaluacyjnych – 1; (częstotliwość na początku i pod koniec projektu); liczba pracodawców i osób biorących udział w konferencjach – 250; liczba osób odwiedzających portal – 6000; liczba aktywnych użytkowników zarejestrowanych na portalu – 550;

9 Biuro projektu: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Kościuszki 30, pokój 612 40-048 Katowice telefon: 32 757-33-37 Dziękuję za uwagę Aleksandra Skalec – kierownik projektu 9 W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych


Pobierz ppt "1 Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Okres realizacji: 01.10.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google