Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne 2 Wykłady (zdalne) w roku akademickim 2006/2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne 2 Wykłady (zdalne) w roku akademickim 2006/2007."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne 2 Wykłady (zdalne) w roku akademickim 2006/2007

3 3 Informacja o prowadzącym zajęcia: 3 Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski Wydział Nauk Społecznych UAM ul. Szamarzewskiego 89 Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAM (nowy budynek dydaktyczny, p. 6) Instytut Kulturoznawstwa UAM (budynek AB, pokój 22 i 21) tel.: (61) 829 2097 (p. 6, bud. E), (61) 829 2229 (sekretariat Instytutu). Dyżur (tradycyjny): poniedziałek, 11:00 - 13:00, wskazana sobota i niedziela zjazdowa. Elektroniczny (IRC): piątek, 11:30 - 12:30. Korespondencja elektroniczna: kocias@wns.amu.edu.pl; http://mumelab01.amu.edu.pl/

4 4 4 -- 26 stycznia 2007 r.: wypełnianie druku ankiety oraz rozwiązywanie testu zaliczeniowego. -- Wcześniej należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą przebiegu testu zaliczeniowego i sposobu wypełniania formularza testowego: (http://mumelab01.amu.edu.pl/dydaktyka/kulturoznawstwo/zaliczenia/2007/index.html) -- Zamknięcie drzwi sali B i start prezentacji z testem: godz. 10:30. -- Dodatkowe wykazy kwestii egzaminacyjnych dołączono do wszystkich prezentacji towarzyszących wykładom. -- Wpisy do indeksów: wedle zapisów terminarza. (http://mumelab01.amu.edu.pl/dydaktyka/kulturoznawstwo/zaliczenia/2007/terminarz.html) -- Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy za pomocą korespondencji elektronicznej. Odpowiedzi dotyczące kwestii ogólniejszych zawisną na mojej tablicy ogłoszeń: ( http://mumelab01.amu.edu.pl/tablica/ogloszenia.html). WAŻNE INFORMACJE !!!

5 5 5 Wykład nr 11 Technologie teleinformatyczne a wybrane zagadnienia etyki, kultury i edukacji Ciemne strony rewolucji teleinformatycznej. Wybrane przykłady czarnych scenariuszy rozwoju cywilizacji cyfrowej (I)

6 6 6 Wykład nr 11 Technologie teleinformatyczne a wybrane zagadnienia etyki, kultury i edukacji (A) proces globalizacji technologii teleinformatycznych jest jednocześnie procesem powstawania pewnej totalności. ICT: akronim nazwy Information & Communication Technology (B) rozszerzanie się i umacnianie dyskutowanej totalności ( porównaj (A) ) jest sprawą przesądzoną. (...) pewna totalność materialna (czyli sprzęt komputerowy, system operacyjny, programy użytkowe) wspierana być może i coraz częściej jest, przez związaną z nią totalność świadomościową (system wartości, system prawny), co oznacza, iż ponadnarodowa zbiorowość ludzi robiących to samo przy pomocy tego samego zmuszona jest dodatkowo respektować te same normy (a więc systemy wartości), że więc zmuszona jest w istocie, by czuła i myślała tak samo. (...)

7 7 7 Wykład nr 11 Technologie teleinformatyczne a wybrane zagadnienia etyki, kultury i edukacji Nieciągłość procesu kulturowego w cywilizacji cyfrowej Tylor,Edward, Burnett, 1832 - 1917; etnolog i antropolog społ.; Cywilizacja pierwotna, Antropologia. (...) kultura, czy cywilizacja jest to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje, oraz wszelkie inne umiejętności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa (...) Jan Grad, Urszula Kaczmarek (1996) Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. (...) Tak rozumiana kultura musi mieć następujące cechy: być tworem zbiorowym i dzielonym z innymi (...) mieć symboliczną formę ekspresji (...), posiadać pewien wzór, ład lub regularność, a przeto i wymiar wartościująco-ocenny, istnieć jako dynamiczna kontynuacja w czasie (kultura żyje i zmienia się, zawsze ma swoją historię i - choćby potencjalnie - przyszłość). Najogólniejszą i zasadniczą podstawą kultury jest komunikowanie, ponieważ kultury nie mogą się rozwijać, przetrwać, czyli istnieć bez komunikowania. Źródło: Goban-Klas, T (1999) Media i komunikowanie masowe, s. 130.

8 8 8 Wykład nr 11 Technologie teleinformatyczne a wybrane zagadnienia etyki, kultury i edukacji DZISIAJ, TERAZ, TUTAJ jest jakiś tam system operacyjny i jakiś tam format zapisu plików, zatem wytwory analizowanego procesu - DANE - są rodzaju - załóżmy A. Jednakowoż JUTRO i TUTAJ będzie inny system operacyjny oraz inny format zapisu plików, zatem wytwory tego procesu kulturowego - DANE - będą w odnośnym aspekcie rodzaju - załóżmy B. POJUTRZE i także TUTAJ będziemy mieli kolejny system operacyjny i kolejny format zapisu plików; zakładamy, iż wytwory tego procesu kulturowego - znowu DANE - będą rodzaju C. Nieciągłość procesu kulturowego w cywilizacji cyfrowej dziewięć firm (dane z r. 2001) kontroluje całkowicie dystrybucję informacji w skali całego Świata: Time Warner - właściciel CNN, Disney - właściciel sieci ABC, Sony, General Electric - właściciel sieci NBC, AT&T, The News Corporation, Seagram (muzyka i film), Viacom - właściciel sieci CBS, Bertelsmann. SUPERNOMADYZACJA SPOŁECZEŃSTWA

9 9 9 Wykład nr 11 Technologie teleinformatyczne a wybrane zagadnienia etyki, kultury i edukacji Wykaz literatury uzupełniającej listę bazową: A survey of online finance, The Economist, May 2000; Goban-Klas, Tomasz (1999), Media i komunikowanie masowe; Grad Jan, Kaczmarek Urszula (1996) Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu; Kocikowski, Andrzej [red.] (2001) Wprowadzenie do etyki informatycznej; Knasiecki, Łukasz (2001), Ojców własnych pożeranie, czyli o nieciągłości procesu kulturowego w cywilizacji cyfrowej. Materiały ETHICOMP2001 lub: http://abi.amu.edu.pl/indeks2.php?a1=1&a2=8 ; WWW01, (2002), Microsoft.NET, online at http://arstechnica.com/paedia/n/net/net- 1.html/ accessed 16.07.2002 WWW02, (2002), Stealing MS Passport's Wallet, online at http://www.wired.com/news/technology/0,1282,48105,00.html/ accessed 16.07.2002 WWW03, (2002), Microsoft Passport Account Hijack Attack, online at http://eyeonsecurity.net/papers/passporthijack.html/ accessed 16.07.2002

10 10 Wykład nr 11 W związku z wykładem nr 11 pojawić się mogą - m. in. - następujące kwestie egzaminacyjne: 1. Czym zagraża -- m. in. -- proces globalizacji technologii teleinformatycznych? 2. Czym skutkować może -- m. in. -- nieokiełznany rozwój technologii teleinformatycznych? Technologie teleinformatyczne a wybrane zagadnienia etyki, kultury i edukacji

11 11 UZUPEŁNIENIA

12 12 Wykład nr 11

13 13 To jest ostatni slajd prezentacji


Pobierz ppt "1. 2 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne 2 Wykłady (zdalne) w roku akademickim 2006/2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google