Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o prowadzącym zajęcia:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o prowadzącym zajęcia:"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o prowadzącym zajęcia:
Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski Wydział Nauk Społecznych UAM ul. Szamarzewskiego 89 Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAM (nowy budynek dydaktyczny, p. 6) Instytut Kulturoznawstwa UAM (budynek AB, pokój 22 i 21) tel.: (61) (p. 6, bud. „E”), (61) (sekretariat Instytutu) Dyżur: poniedziałek, 11: :00, wskazana sobota i niedziela zjazdowa. Korespondencja elektroniczna:

2 PRZYPOMNIENIA 1. 2. 21 stycznia 2005 r.: ankieta dotycząca wykładu zdalnego i pisanie testu zaliczeniowego

3 Powtórka Przegląd i charakterystyka głównych usług sieciowych II IRC
ELEMENTARIUM SIECIOWE (V) Przegląd i charakterystyka głównych usług sieciowych II IRC WWW

4 Powtórka ELEMENTARIUM SIECIOWE (V) IRC - akronim angielskojęzycznej nazwy Internet Relay Chat, uży- wany dla oznaczenia usługi sieciowej, przypominającej tzw. CB-radio lub - jak wolą inni - internetową kawiarnię; służy do bezpośredniej i prowadzonej w czasie rzeczywistym rozmowy dowolnej liczby osób. [Piątkowski P., Party ... , s. 13, Internet, ss , STK, s. 330] Jarkko Oikarinen, 1988, University of Oulu, Finlandia CB -- ang. Citizens' band radio. Pasmo 27 MHz (11 m), 40 kanałów. mIRC - nazwa popularnego - jednego z wielu - programu komputerowego typu IRC-klient przeznaczonego do komputerów klasy IBM PC (SO Windows).

5 Powtórka ELEMENTARIUM SIECIOWE (V) Sir Timothy John Berners-Lee: 6 sierpnia 1991 r. pierwsza strona WWW Graficzny interfejs użytkownika: Apple, Atari, Commodore Ted NELSON, 1965: hypertext Pierwszy serwer WWW uruchomiony został 17 maja 1991 roku w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii HTML - Hyper Text Markup Language Apache: program typu serwer WWW Mosaic, Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla, Opera to programy typu klient WWW

6 Powtórka Wykaz literatury uzupełniającej listę bazową:
ELEMENTARIUM SIECIOWE (V) Wykaz literatury uzupełniającej listę bazową: Dębińska Magdalena, Struktura hipertekstowa w komunikacji multimedialnej, praca magisterska Poznań 1999, Duch, Włodzisław (1997), Fascynujący świat programów komputerowych. NAKOM. Piątkowski, „KAZIO”, Piotr (1996), Party Line. IRC. Pogawędki przez Internet. BIZNET WIKIPEDIA: hasła: CB, 27 MHz FCC bandplan, IRC, History of IRC, (i pochodne) WIKIPEDIA: hasła: WWW, hypertext, Ted Nelson, (i pochodne). Artykuły:http://www.mprove.de/diplom/text/2_hypertext.html; Ilustracje:

7 do etyki informatycznej
Wykład nr 9 Technologie teleinformatyczne a wybrane zagadnienia etyki, kultury i edukacji Wstęp do etyki informatycznej Szkic zagadnienia

8 (konferencja o nazwie ETHICOMP’95)
Wykład nr 9 Termin etyka informatyczna (ang. information ethics) pojawia się w 1995 roku zastępując używany do tego czasu termin etyka komputerowa (ang. computer ethics) (konferencja o nazwie ETHICOMP’95) termin etyka komputerowa ukuty został przez Amerykanina o nazwisku Walter Maner w połowie lat siedemdziesiątych XX w. tradycja filozoficzna w której : etyka pojmowana jest jako teoria podejmowania (właściwych) decyzji. doktryna utylitarystyczna, etyka utylitarystyczna

9 Wykład nr 9 UTYLITARYZM W PIGUŁCE “najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa” “największe szczęście największej liczby ludzi” “Moralnej oceny czynów ludzkich dokonujemy ze względu na pożyteczność ich skutków” „Miarą słuszności postępowania winna być użyteczność jego skutków.” “Największe szczęście (przyjemność, pożytek) największej liczbie ludzi” (Bentham)

10 Wykład nr 9 Empiryzm: Francis Bacon XVI-XVII w., John Locke XVII-XVIII w., Mill [James i jego syn John, Stuart] XVIII i XIX w. Pragmatyzm: Charles Peirce : filozof, logik, matematyk; William James : filozof i psycholog; John Dewey : filozof, psycholog, pedagog. Neopragmatyzm: Richard Rorty (ur. 1931) Utylitaryzm: John Locke XVII-XVIII w., Jeremy Bentham , J. S. Mill _________________________________________________________________ John, B. Rawls, : filozof, twórca teorii sprawiedliwości (pierwsze wydania 1971) nawiązującej do teorii umowy społecznej (Lock, Rousseau, Kant) i stanowiącej znaczącą przeciwwagę dla doktryny utylitarystycznej.

11 Wykład nr 9 „Kamienie milowe” w historii etyki informatycznej
Lata czterdzieste i pięćdziesiąte: NORBERT WIENER ( ), (MIT) - twórca cybernetyki Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikowanie w zwierzęciu i w maszynie (1948) Lata sześćdziesiąte: DONN PARKER (Stanford Research International) Zasady etyczne w przetwarzaniu informacji (1968) ACM -- Association for Computing Machinery (pierwszy kodeks ) Lata siedemdziesiąte: JOSEPH WEIZENBAUM (MIT); ELIZA; Computer Power and Human Reason (1976) WALTER MANER (Old Dominion University), autor terminu ‘etyka komputerowa’; autor pierwszego, amatorskiego podręcznika dla nauczania akademickiego (1978);

12 Wykład nr 9 „Kamienie milowe” w historii etyki informatycznej
Lata osiemdziesiąte: JAMES MOOR (Dartmouth College); Metaphilosophy: Czym jest etyka komputerowa? (1985); DEBORAH JOHNSON (Rensselaer Polytechnic Institute); pierwszy profesjonalny podręcznik akademicki o tytule ‘Computer Ethics’ (1985; II wyd. 1994); Autorka specjalizuje się w kwestiach dotyczących własności oprogramowania; TERRELL WARD BYNUM (Southern Connecticut State University); lata współpracy z Walterem Manerem; wieloletni redaktor Metaphilosophy; organizator pierwszej międzynarodowej konferencji nt. etyki komputerowej (1991); współorganizator konferencji ETHICOMP; autor Digital Phoenix (1998) i Computer Ethics and Professional Responsibility (2004).

13 Wykład nr 9 MANER: EK Bada problemy etyczne zaostrzone, przekształcone, stworzone przez technologię komputerową JOHNSON: EK Bada sposób w jaki komputery [technologia informatyczna] dostarczają nowych wersji standardowych problemów moralnych i moralnych dylematów powiększając stare problemy i zmuszając nas do stosowania zwykłych norm moralnych na niezbadanych terenach. MOOR, BYNUM: EK określa i analizuje wpływ technologii komputerowej na wartości społeczne i ludzkie takie jak: zdrowie, bogactwo, wolność, demokracja wiedza, prywatność, bezpieczeństwo, samorealizacja etc

14 Wykład nr 9 Wykaz literatury uzupełniającej listę bazową:
Bentham, Jeremy (1958) Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa; Kocikowski, Andrzej [red.] (2001) Wprowadzenie do etyki informatycznej; Rawls, John, (1994) Teoria sprawiedliwości; Rorty, Richard (1998), Konsekwencje pragmatyzmu; Wiener Norbert (1961) Cybernetyka i społeczeństwo;

15 Koniec sekcji [uzupełnienia]

16 do etyki informatycznej
Wykład nr 9 Wstęp do etyki informatycznej UZUPEŁNIENIA

17 Koniec pokazu


Pobierz ppt "Informacja o prowadzącym zajęcia:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google