Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Anna Paluch LO im K. K. Baczyńskiego w Kozach Opiekun: Iwona Anioła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Anna Paluch LO im K. K. Baczyńskiego w Kozach Opiekun: Iwona Anioła."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Anna Paluch LO im K. K. Baczyńskiego w Kozach Opiekun: Iwona Anioła

2 - to ogół działań mających na celu zapobieganie pożarom i bezpośrednią walkę z nimi. Najstarsze ślady takiej działalności sięgają roku 2000 p.n.e.. Spotykamy je zapisane na egipskich papirusach. W dzisiejszych czasach termin POŻARNICTWO odnosi się nie tylko do walki z pożarami, ale także do zapobiegania i usuwania skutków zjawisk przyrodniczych oraz zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka. Instytucją zajmującą się pożarnictwem jest m. in. Straż Pożarna Żadna instytucja jednak nie ma prawa bytu bez ludzi, którzy ją współtworzą. Osobami zajmującymi się pożarnictwem są najczęściej strażacy.

3 Strażacy zazwyczaj pracują w szkodliwych i gwałtownie zmieniających się warunkach w narażeniu na różnorodne czynniki ryzyka: zawalające się konstrukcje, spadający gruz, gazy, toksyczne pyły, atmosfera uboga w tlen i in. Niebezpieczeństwo pracy zwiększa fakt, że strażacy często nie są świadomi wszystkich zagrożeń, szczególnie gdy są wzywani do przypadków innych niż pożary, takich jak wypadki komunikacyjne, katastrofy przemysłowe, trzęsienia ziemi, powodzie, katastrofy ekologiczne. Strażacy często wykonują czynności związane z dużym wysiłkiem fizycznym np. dźwiganie ciężkich przedmiotów w wysokiej temperaturze otoczenia a wszystko to przy obciążeniu odzieżą ochronną. Może to być przyczyną wyczerpania organizmu, urazów z przeciążenia, chorób układu krążenia. Strażacy pracują pod ciągłą groźbą niebezpieczeństwa, przez wiele godzin, często w systemie pracy dyżurowej co stanowi źródło stresu i problemów osobistych i rodzinnych. Tragiczne zdarzenia związane z akcjami ratowniczymi mogą wywoływać stres pourazowy. Strażak jest osobą wykonującą czynności ratowniczo-gaśnicze podczas różnego rodzaju zdarzeń, głównie podczas pożarów w celu ratowania życia, zabezpieczenia obiektów, minimalizacji szkód materialnych.

4 … jest dziedziną czerpiącą z wielu nauk ścisłych, w tym: chemii, fizyki, matematyki. Szczególne znaczenie ma jednak fizyka. To na jej podstawie można wyznaczyć parametry armatury wodnej (pompy) i pneumatycznej (podnośniki). Fizyka stanowi nieodzowny element pracy każdego strażaka. W dalszej części prezentacji zademonstruję przykłady zastosowania praw fizyki w pożarnictwie.

5 Pompa pożarnicza - pompa przeznaczona do tłoczenia wody lub innego środka gaśniczego do przewodów układu gaśniczego lub dostarczania wody do miejsca pożaru; wykorzystywana także np. do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń.

6 Hydrauliczne narzędzia ratownicze – służą do torowania dróg dojścia i ratowania zwierząt, ludzi oraz mienia do których dojście zostało utrudnione na wskutek katastrof drogowych, kolejowych lub budowlanych, spowodowanych siłami natury lub działaniem człowieka. Zasada pracy hydraulicznych narzędzi ratowniczych oparta jest na wykorzystaniu siłowników hydraulicznych pracujących pod ciśnieniem (o wartości 30- 72 atm.) siły roboczej. Po połączeniu przez system dźwigni do tłoczyska siłownika ramion roboczych uzyskuje się różne typy narzędzi: ROZPIERACZE HYDRAULICZNE:

7 ROZPIERACZE CYLINDRYCZNE: NOŻYCE HYDRAULICZNE: NOŻYCO- ROZPIERACZE HYDRAULICZNE:

8 Agregat prądotwórczy Jest autonomicznym zespołem do wytwarzania energii elektrycznej. Zasadniczo składa się on z prądnicy synchronicznej, która jest napędzana silnikiem spalinowym.

9 Wykorzystano: materiały szkoleniowe dokumentację techniczną producentów narzędzi: HOLMATRO, LUKAS wiedzę własną

10


Pobierz ppt "Opracowanie: Anna Paluch LO im K. K. Baczyńskiego w Kozach Opiekun: Iwona Anioła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google