Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 14 listopada 2007 Rola kogeneracji w realizacji polskiej i europejskiej polityki energetycznej Forum Energetyczno-Paliwowe Puls Biznesu Marian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 14 listopada 2007 Rola kogeneracji w realizacji polskiej i europejskiej polityki energetycznej Forum Energetyczno-Paliwowe Puls Biznesu Marian."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 14 listopada 2007 Rola kogeneracji w realizacji polskiej i europejskiej polityki energetycznej Forum Energetyczno-Paliwowe Puls Biznesu Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ

2 2 Kogeneracja ciepło en.elektryczna SYNERGIA Technologia wysokiej efektywności wykorzystania paliwa

3 3 30 produkcja rozdzielona elektrownia 37% kotłownia 85% energia el. 50 ciepło paliwo 81 139 100 paliwo razem 100 kogeneracja 80% Elektrocie- płownia Oszczędność paliwa 139 - 100 139 = 28% razem 58 Oszczędność energii pierwotnej X 100% =

4 4 Efekt ekonomiczny EC zawodowe - PTEZ produkcja ciepła - 140 000 TJ produkcja energii elektrycznej- 21 TWh zużycie węgla- 12 000 000 ton oszczędność paliwa- 5 000 000 ton wartość- ponad 1 mld zł Oszczędność energii pierwotnej

5 5 EC zawodowe - PTEZ Emisja CO2- 26 000 000 ton emisja SO2 - 120 000 ton emisja NOx- 45 000 ton emisja pyłu- 24 000 ton oszczędność emisji emisja CO2- 10 000 000 ton emisja SO2 - 48 000 ton emisja NOx- 18 000 ton emisja pyłu- 9 000 ton Oszczędność emisji

6 6 Emisja dwutlenku węgla

7 7 Kraje członkowskie UE mają obowiązek co cztery lata wykonać analizę potencjału kogeneracji swoich gospodarek. (dyrektywa 2004/8/EC) Polska po raz pierwszy taką analizę przedstawiła w tym roku. Minister Gospodarki zawarł 24 sierpnia 2006r z Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) Porozumienie o współpracy w zakresie opracowania analizy krajowego potencjału zastosowania wysokosprawnej kogeneracji. Na zamówienie PTEZ zespół naukowców z Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej opracował Analizę krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji oraz Strategię rozwoju w Polsce wysokosprawnej kogeneracji. Potencjał kogeneracji w Polsce

8 8 Potencjał ekonomiczny ciepła użytecznego w Polsce

9 9 Udział energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu w całkowitej produkcji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu potencjału ekonomicznego Potencjał produkcji energii elektrycznej w Polsce

10 10 Koszty zewnętrzne obejmują koszty zwiększonej umieralności i zachorowalności ludzi, degradacji budowli, zmniejszenia plonów upraw, ocieplenia klimatu, uciążliwości hałasu oraz zakwaszenia środowiska EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Research & Directorate J-Energy, 2003. Koszty zewnętrzne – koszty, które na danym etapie rozwoju gospodarczego nie są przenoszone w ceny produktów. Wykorzystanie potencjału ekonomicznego kogeneracji Koszty zewnętrzne uniknięte

11 11 2005201020152020 Uniknięte koszty zewnętrzne – technologia węglowa [mld. zł/rok] 3,584,044,194,31 Uniknięte koszty zewnętrzne – z tytuły wymiany paliwa z węgla na gaz [mld. zł/rok] 29,9233,7935,0236,01 W przypadku technologii węglowej koszty uniknięte są iloczynem zaoszczędzonego paliwa oraz jednostkowego kosztu zewnętrznego spalania węgla. Zgodnie z założeniami wysokość tych kosztów przyjęto na podstawie wyników programu ExternE. Dla spalania węgla wynoszą one 24 zł/GJ. Wykorzystanie potencjału ekonomicznego kogeneracji Koszty zewnętrzne uniknięte

12 12 Nowe moce kogeneracyjne Okres2008 - 20102011 - 20152016- 2020 Moc elektryczna nowych instalacji [MW] 4252200 Moc elektryczna odnawianych instalacji [MW] 806542434 Szacunkowa wartość inwestycji [mln. zł] 5 00011 00010 600 Przy realizacji potencjału ekonomicznego

13 13 Ważniejsze czynniki dalszego rozwoju kogeneracji w Polsce Wysoki rozwój gospodarczy Duże tempo rozwoju budownictwa usługowego i mieszkalnego Wzrost przyłączeń do scentralizowanych sieci ciepłowniczych Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną Wzrastające zapotrzebowanie na scentralizowane chłodzenie

14 14 EC Zawodowe Członkowie PTEZ EC Zawodowe nie zrzeszone Większe EC Przemysłowe Źródła skojarzone w polskiej energetyce

15 15 Promowanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe stanowi priorytet Wspólnoty ze względu na związane z nią potencjalne korzyści w zakresie: - oszczędzania energii pierwotnej, - unikania strat sieciowych - ograniczania emisji CO 2 - ograniczania emisji szkodliwych substancji, Ponadto, efektywne użytkowanie energii poprzez kogenerację może wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo dostaw energii oraz konkurencyjność Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich. Kogeneracja w Polityce Europejskiej

16 16 Gospodarka skojarzona w świetle ważniejszych dyrektyw UE Dyrektywa kogeneracyjna 2004/8/EC Dyrektywa o efektywności budownictwa 2002/91/EC Dyrektywa o efektywności energetycznej 2006/32/EC Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania Dyrektywa 96/92/EC o zintegrowanych pozwoleniach Europejski Program w Sprawie Zmian Klimatu (ECCP) Program poprawy jakości powietrza w Europie (CAFE Program)

17 17 Udział energii elektrycznej skojarzonej w całkowitej produkcji

18 18 Scentralizowane rynki ciepła i udział gospodarki skojarzonej

19 19 Ciepło z kogeneracji na osobę GJ Żródło: EuroHeat 2006

20 20 Niebo kogeneracji Scenariusze rozwoju kogeneracji w Europie Źródło: Cogen Europe (2005) % Obecna polityka Zwiększona świadomość środowiskowa Post Kioto Zderegulowana liberalizacja Obecna polityka Zwiększona świadomość środowiskowa Post Kioto Piekło kogeneracji

21 21 Jak w ciągu najbliższych 10 – 20 lat pokryć wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce ograniczając jednocześnie emisję szkodliwych substancji do atmosfery ?

22 22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, 14 listopada 2007 Rola kogeneracji w realizacji polskiej i europejskiej polityki energetycznej Forum Energetyczno-Paliwowe Puls Biznesu Marian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google