Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA"— Zapis prezentacji:

1 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA

2 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA

3 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA

4 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA
Powiązania techniczne i funkcjonalne dróg KATEGORIA DROGI KRAJOWA WOJEWÓDZKA POWIATOWA GMINNA KLASA TECHNICZNA DROGI A S GP G Z L D

5 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA

6 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA
Wybrane parametry opisujące infrastrukturę drogową w Polsce Rys. Kategorie dróg publicznych w Polsce

7 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA
Rys. Drogi publiczne o twardej nawierzchni w Polsce

8 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA
Długość autostrad krajów UE

9 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA
dla wybranych UE w 2003 roku Rys. a. Gęstość dróg samochodowych o twardej nawierzchni w Polsce

10 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA
Zasady numeracji dróg publicznych w Polsce Według rozporządzenia ministra w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych: drogi krajowe: a) autostrady – litera A i liczba jedno- lub dwucyfrowa, b) drogi ekspresowe – litera S i liczba jedno- lub dwucyfrowa, c) pozostałe drogi krajowe liczba jedno- lub dwucyfrowa, drogi wojewódzkie – liczba trzycyfrowa, drogi powiatowe – liczba trzycyfrowa i wyróżnik literowy województwa, określony w przepisach Prawo o ruchu drogowym, drogi gminne – liczba czterocyfrowa i wyróżnik literowy województwa, określony w przepisach Prawo o ruchu drogowym. A1 S7 39 237

11 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA
Zasady numeracji dróg publicznych w Polsce cd. Według Umowy Europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR): drogi kategorii A: a) podstawowe, b) pośrednie, drogi kategorii B odgałęzienia, drogi łącznikowe.

12 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA
E17 E18 E20 E30 do drogi: E313 podstawowe pośrednie E90 odgałęźne, łącznikowe N W E E05 E15 do E95 S

13 Układ geometryczny toru/drogi kołowej
Układ geometryczny drogi/toru można rozpatrywać w trzech płaszczyznach: płaszczyzna pionowa ZY – (profil podłużny), płaszczyzna pozioma XY – (plan), płaszczyzna pionowa ZX – (przekrój poprzeczny). X Z Y Rzut na płaszczyznę XY Przekrój i rzut na płaszczyznę ZY Przekrój i rzut na płaszczyznę ZX

14 Profil podłużny Profil podłużny (niweleta) składa się z odcinków poziomych i pochylonych (wzniesienia lub spadki – wyrażone w promilach i0/00 – tor, i0/0 –droga kołowa). GRUNT i1= 0 0/00 i2 = +20/00 i3 = +10/00 Rys. a. Profil podłużny toru niweleta toru i4= -20/00

15 Odcinek prosty i poziomy
Plan i przekrój poprzeczny krzywa przejściowa przechyłka Łuk kołowy Rys. a. Elementy geometryczne : w planie: - odcinek prosty i poziomy, - łuk kołowy, - krzywa przejściowa, w przekroju poprzecznym: - przechyłka, - rampa przechyłkowa. Odcinek prosty i poziomy krzywa przejściowa rampa przechyłkowa

16 Na pojazd poruszający się po łuku poziomym o promieniu R działa siła odśrodkowa, której wartość zależy od przyspieszenia odśrodkowego: Aby uniknąć gwałtownego pojawienia się siły odśrodkowej w miejscu styku odcinka prostego (R=) i łuku kołowego (R=const), między nimi buduje się odcinek o zmiennym promieniu, określany mianem krzywej przejściowej. Na początku krzywej przejściowej (pkp) promień krzywizny toru równa się R= , natomiast na końcu krzywej przejściowej (kkp) promień krzywizny równy jest promieniowi łuku kołowego R. Wychodząc z tego założenia, przyjęto stosować krzywe przejściowe na których następuje liniowy przyrost przyspieszenia odśrodkowego. Przykładem takiej linii jest krzywa opisana wzorem (parabola trzeciego stopnia): gdzie: Lkp – długość krzywej przejściowej

17 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA
Y R1R2R3R R R R3 R2 R1 kkp pkp yx X x prosty odcinek Lkp łuk kołowy Rys. a. Krzywa przejściowa w postaci paraboli

18 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA
Jak już było powiedziane na pojazd poruszający się po łuku o promieniu R działa siła odśrodkowa, której wartość zależy od przyspieszenia odśrodkowego. Aby zmniejszyć oddziaływanie tego przyspieszenia w łuku, podnosi się zewnętrzny tok szyn/krawędź drogi o określoną wartość h [mm] względem toku wewnętrznego/krawędzi wewnetrznej, uzyskując w ten sposób przechyłkę toru/drogi kołowej. tok zewnętrzny przechyłka tok wewnętrzny Rys. a. Przekrój poprzeczny toru w łuku

19 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA
Prędkość miarodajna [km/h]

20 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA
Prędkość miarodajna [km/h]

21 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA

22 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA

23 INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA
WA – bezkolizyjny, WB – częściowo bezkolizyjny, WC – kolizyjny.


Pobierz ppt "INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google