Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Tor ruchu a droga.. 2 Tor ruchu to linia, po jakiej poruszało się ciało. W zależności od kształtu toru ruchu ciała wszystkie ruchy dzielimy na:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Tor ruchu a droga.. 2 Tor ruchu to linia, po jakiej poruszało się ciało. W zależności od kształtu toru ruchu ciała wszystkie ruchy dzielimy na:"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Tor ruchu a droga.

2 2 Tor ruchu to linia, po jakiej poruszało się ciało. W zależności od kształtu toru ruchu ciała wszystkie ruchy dzielimy na: Prostoliniowe – jeżeli ciało poruszało się po linii prostej Torem ruchu tego samochodu jest linia prosta Krzywoliniowe – jeżeli ciało poruszało się po linii krzywej Torem ruchu tej muchy jest linia krzywa

3 3 Droga to cała długość toru lub jego część. Drogę wyrażamy w jednostkach długości, np…… m, cm, mm, dm, km Podstawową jednostką długości z układu SI jest…………… 1 metr !!! tor ruchu długość toru to droga

4 4 Przykład Torem ruchu muchy jest linia krzywa – powiemy, że mucha porusza się ruchem krzywoliniowym W ciągu 2 sekund mucha przebyła drogę 2 cm. Droga muchy przebyta w czasie 2 s

5 5 Przemieszczenie ciała A B Mucha poruszała się z punktu A do B po torze krzywoliniowym Wektor przemieszczenia

6 6 Wektor przemieszczenia ciała to droga na skróty od punktu A do punktu B A B A B A B AB Zadanie Narysuj wektory przemieszczenia z punktu A do B.

7 7 Pojęcie wektor służy do opisywania takich wielkości fizycznych, które oprócz wartości maja jeszcze kierunek i zwrot. Wektor symbolicznie oznaczamy AB. początek wektora koniec wektora A B Wektor rysujemy jako odcinek z początkiem i końcem, koniec wektora oznaczony jest za pomocą grotu strzałki

8 8 Wartość, kierunek i zwrot wektora – co to jest? Wartość wektora to jego długość Zadanie: Narysuj w zeszycie wektor przemieszczenia o wartości 2 cm, kierunku pionowym i zwrocie do góry. Kierunek wektora to linia, wzdłuż której leży wektor. Zwrot wektora oznaczony jest grotem. B A

9 9 Wektory o takim samym kierunku To 2 wektory równoległe do siebie lub leżące na jednej linii A B C D Wektory AB i CD są równe – mają ten sam kierunek, te same wartości i zwroty

10 10 Wektory przeciwne To 2 wektory o takim samym kierunku, takiej samej wartości ale przeciwnych zwrotach

11 11 Zadanie Dwa ciała poruszają się po łukach okręgu od punktu A do B, jedno zgodnie a drugie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zaznacz na rysunku wektory przemieszczenia tych ciał. A B Co możesz powiedzieć o tych wektorach? Co możesz powiedzieć o drogach przebytych przez te ciała? Wektory AB i BA mają ten sam kierunek i wartość, ale przeciwne zwroty. Mówimy, że wektory te są przeciwne. Drogi przebyte przez te ciała są różne.

12 12 Zadanie Samochód okrążył rondo o promieniu 10 m. Ile wynosi wartość wektora przemieszczenia tego samochodu a ile droga przebyta podczas pełnego okrążenia. Wartość wektora przemieszczenia samochodu wynosi 0. A Droga przebyta przez samochód równa jest obwodowi koła o promieni 10 m.

13 13 Zadanie Na rysunku zaznaczone są tory 2 ciał poruszających się po torze krzywoliniowym z punktu A do B. a)Zaznacz wektory przemieszczenia ciał b)Oblicz wartość wektora przemieszczenia przyjmując, że 1 cm jest równoważny 2 m długości wektora A B


Pobierz ppt "Temat: Tor ruchu a droga.. 2 Tor ruchu to linia, po jakiej poruszało się ciało. W zależności od kształtu toru ruchu ciała wszystkie ruchy dzielimy na:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google