Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRANSPORT Roman Idczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRANSPORT Roman Idczak."— Zapis prezentacji:

1 TRANSPORT Roman Idczak

2 POJĘCIE TRANSPORTU Transport to przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków Transport to, obok łączności, dział gospodarki, które zwiększają użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni.

3 TRANSPORT SAMOCHODOWY
to jeden z działów transportu, polegający na przewożeniu pasażerów lub towarów za pomocą samochodów. Zaletą tego rodzaju przewozu jest możliwość dowiezienia, np. pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia. Jego wadą jest energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Jest on bardzo ułatwiony poprzez rozbudowaną sieć dróg.

4 TRANSPORT MORSKI jedna z form komunikacji, transport wodny. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe. Do przewozu towarów używa się wielu wyspecjalizowanych statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców, chemikaliowców i in.

5 TRANSPORT KOLEJOWY Środek transportu lądowego o trasie wytyczonej torem kolejowym albo liną, którą poruszają się pociągi lub pojedyncze wagony, czy kabiny. Kolej jest formą transportu sztywno torowego, tzn. jej pojazdy mogą poruszać się tylko charakterystycznym dla danej technologii torem.

6 TRANSPORT LOTNICZY W Polsce zapoczątkowany został w 1919 r. pierwszym przelotem z pasażerami na trasie z Poznania do Warszawy. W 1923 r. uruchomiono regularne linie lotnicze z Warszawy do Gdańska i Lwowa, a w 1929 r. powstało przedsiębiorstwo Polskie Linie Lotnicze LOT. Obecnie transport ten stopniowo podlega modernizacji, wymianie podlegają starsze typy samolotów. W 1992 r. oddano na Okęciu w Warszawie duży i nowoczesny port lotniczy Warszawa - Okęcie. PLL "LOT" obsługują ponad 50 linii zagranicznych i 6 krajowych.

7 AUTOSTRADY W POLSCE Polska ma niewiele autostrad w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, a nawet Środkowej. Program budowy autostrad wylansowany pod koniec lat 90. XX w. jest ciągle zmieniany i realizowany bardzo powoli. Aktualna jego wersja pochodzi z Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja Plan zakłada docelową sieć autostrad o łącznej długości 1996 km. Do końca 2007 roku oddano do użytku 698 km.

8 DROGI EKSPRESOWE W POLSCE
Sieć dróg ekspresowych, spełniających rolę doprowadzenia ruchu kołowego do układu autostrad oraz obsługujących ważne relacje międzyregionalne i międzynarodowe. Drogi ekspresowe w Polsce oznacza się numerem drogi na czerwonym tle zawsze poprzedzone literą S. Drogowskazy wskazujące na drogi ekspresowe mają zielone tło.

9 DROGI KRAJOWE Jedna z dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi.

10 DROGI WOJEWÓDZKIE Sieć dróg uzupełniająca system dróg krajowych. Droga wojewódzka stanowi własność właściwego samorządu województwa. Do kategorii dróg wojewódzkich zaliczane są drogi na podstawie uchwały sejmiku wojewódzkiego odpowiedniego województwa. Numerację dróg wojewódzkich prowadzi GDDKiA. Drogi wojewódzkie w Polsce oznacza się numerem drogi na żółtym tle. Drogowskazy wskazujące na drogi wojewódzkie mają zielone tło.

11 TRASY EUROPEJSKIE Droga samochodowa w Europie, oznakowana numerem jedno-, dwu- lub trzycyfrowym poprzedzonym literą E (białe litery na zielonym tle). Numeracja dróg jest zachowana przy przekraczaniu przez drogę granic państwowych. Nadzorowaniem sieci tras europejskich i propozycjami zmian w ich przebiegu zajmuje się Komisja Gospodarcza ONZ ds. Europy (UNECE). W niektórych państwach (np. Polska, Niemcy) numeracja tras europejskich występuje równolegle do krajowego systemu numeracji dróg.

12 THE END r.


Pobierz ppt "TRANSPORT Roman Idczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google