Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA
PROJEKT nr 4 PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA mgr inż. Krzysztof Redlarski mgr Tomasz Gardzioła

2 Przekroje – dlaczego stosujemy?
Bardzo często przedmioty, które przedstawiamy na rysunkach technicznych mają wiele szczegółów znajdujących się we wnętrzu. Narysowanie rzutów prostokątnych takiego przedmiotu nie zapewnia pokazania tych elementów, gdyż będą one zasłonięte ściankami przedmiotu. Natomiast przedstawienie przedmiotu za pomocą niewidocznych linii, w przypadku przedmiotów o złożonych kształtach, jest mało przejrzyste i nie zalecane. Dlatego, aby na rysunkach technicznych przedstawić wewnętrzne zarysy przedmiotu w sposób przejrzysty i dokładnie stosujemy przekroje.

3 Jak powstaje przekrój? Sposób powstawania przekroju wyjaśni w bardzo prosty sposób poniższy przykład. Zadanie polega na narysowaniu przekroju przedmiotu przedstawionego na rys. nr 1, zgodnie z zasadami rysunku technicznym,.

4 Jak powstaje przekrój c.d.
Analizując kształt przedmiotu zauważamy, że w środku znajduje się otwór przelotowy, którego nie będzie widać na rysunku, jeśli ograniczymy się tylko do narysowania rzutów prostokątnych. Konieczne zatem jest dokonanie przekroju rysunkowego. W wybranym miejscu dokonujemy przecięcia przedmiotu przy pomocy wyobrażalnej płaszczyzny, którą nazwiemy płaszczyzną przekroju.

5 Jak powstaje przekrój c.d.
Następnie odrzucamy tę część przedmiotu, która znajduje się przed płaszczyzną przekroju. W wyniku tej operacji zostanie odsłonięta część wnętrza przedmiotu znajdująca się za płaszczyzną przekroju. Następnie należy narysować rzut prostokątny części przedmiotu znajdującej się za płaszczyzną przekroju i dokładnie przedstawić niewidoczne wcześniej krawędzie.

6 Jak powstaje przekrój c.d.
PODSUMOWUJĄC: Przekrój powstaje przez przecięcie przedmiotu w interesującym nas miejscu poprzez wyobrażalną płaszczyzną. Uzyskujemy go w następujących krokach: odrzucamy przednią część przeciętego przedmiotu, drugą część rysujemy w rzucie prostokątnym z widocznym już wewnętrznym ukształtowaniem. miejsce przekroju kreskujemy równoległymi liniami ciągłymi cienkimi rysowanymi pod kątem 45°.

7 Jak powstaje przekrój c.d.
OZNACZENIA: położenie płaszczyzny przekroju zaznacza się dwiema krótkimi, grubymi kreskami, nie przecinającymi zewnętrznego zarysu przedmiotu, oraz strzałkami wskazującymi kierunek rzutowania przekroju, strzałki umieszczamy w odległości mm od zewnętrznych końców grubych kresek, płaszczyznę przekroju oznacza się dwiema jednakowymi wielkimi literami, pisanymi obok strzałek, nad rzutem przekroju powtarza się te litery, rozdzielając je poziomą kreską.

8 Oznaczanie i kreskowanie przekrojów
Pola przekroju, tj. obszary, w których płaszczyzna przekroju przecina materiał, kreskuje się liniami cienkimi ciągłymi. Linie kreskowania powinny być nachylone pod kątem 45° do: - linii zarysu przedmiotu (rys. 1), - jego osi symetrii (rys. 2), - poziomu (rys. 3).

9 Wzory kreskowania - symbole

10 Wzory kreskowania - opisy
metal tworzywa sztuczne, guma szkło, materiały przezroczyste ciecze, [wg normy PN-88/N także gazy] materiały ceramiczne, ceramika beton beton zbrojony kamień naturalny materiały sypkie gips, tynk, azbestocement drewno w przekroju poprzecznym drewno w przekroju wzdłużnym pustaki szklane drewniane płyty konstrukcyjne izolacja przeciwwilgociowa grunt naturalny

11 Przykład

12 Wymagania Narysować przedmiot, zaznaczyć płaszczyznę (-y) przecięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami. Narysować zaznaczony przekrój (-e), Zakreskować przekrój liniami cienkimi pod kątem 45°, zgodnie z obowiązującymi zasadami, Rysunek wykonać na formacie A-4, zgodnie z wzorem przyjętym na pierwszych zajęciach. Rysunek powinien być estetyczny, a tabela wypełniona pismem technicznym, zgodnie z zasadami przyjętymi na pierwszym zajęciach projektowych.


Pobierz ppt "PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google