Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ w BACZYNIE ID grupy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ w BACZYNIE ID grupy:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ w BACZYNIE ID grupy:
98/9_MF_G2 Kompetencja: MATEMATYKA I FIZYKA. Temat projektowy: Różne ciekawe historie związane z ruchem. Semestr/rok szkolny: I I / /2011.

3 ZESPÓŁ SZKÓŁ w BACZYNIE ul. Szkolna 1 Baczyna

4 UWAGA TECHNICZNA Niniejsza prezentacja jest obsługiwana przez hiperłącza wiec podczas pokazu proszę nie używać klawiatury tylko kursora.

5 PARAMETRY OPISUJĄCE RUCH:
przemieszczenie (zmiana położenia) – różnica między położeniem końcowym a początkowym, tor – linia, po której porusza się ciało: w ruchu prostoliniowym torem jest linia prosta, w ruchu krzywoliniowym torem jest linia krzywa, droga – długość odcinka toru, czas – różnica między chwilą końcową a początkową ruchu. Podstawowe prawa rządzące ruchem sformułował Izaak Newton i uznawano je za dokładne do końca XIX wieku. Obecnie ruch ciał fizycznych opisują trzy teorie: mechanika klasyczna – opisująca ruch obiektów niezbyt małych i poruszających się niezbyt szybko, teoria względności: szczególna teoria względności – opisująca ruch ciał o prędkościach porównywalnych z prędkością światła, ale nie uwzględniająca grawitacji, ogólna teoria względności – uwzględniająca grawitację, mechanika kwantowa – opisująca zachowanie się obiektów małych (atomy, cząstki subatomowe).

6 CO TO JEST RUCH? Jest to zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie względem określonego układu odniesienia.

7 PRZYSPIESZENIE ZIEMSKIE
RUCH WZGLĘDNOŚĆ RUCHU SZYBKOŚĆ ŚREDNIA PROSTOLINIOWY KRZYWOLINIOWY JEDNOSTAJNY ZMIENNY KONIEC PRZYSPIESZONY OPÓŹNIONY PRZYSPIESZENIE ZIEMSKIE

8 Ruch którego torem jest linia prosta.
Ruch Prostoliniowy Ruch którego torem jest linia prosta. JEDNOSTAJNY ZMIENNY

9 Ruch jednostajny prostoliniowy
Przebyta przez ciało droga w stosunku do czasu jaki upłynął nazywamy prędkością (jeśli mamy na myśli wielkość wektorową) lub szybkością (gdy mamy na myśli wielkość skalarną – najczęściej używana). We wzorach szybkość oznaczana jest jako v (mała litera v), w przypadku wielkości wektorowej , podstawową jednostką jest (metr na sekundę). Wzór na obliczenie szybkości ciała to gdzie, jak już zapewne wiesz v oznacza prędkość, s oznacza przebytą przez ciało drogę, t oznacza czas, w jakim ciało przebyło tę drogę

10 Wykresy w ruchu jednostajnym prostoliniowym
Wykres s(t) Wykres v(t)

11 Ruch i jego względność

12 Prędkość ulega zmianie. Ruch ten dzielimy na 2 grupy:
Ruch zmienny Prędkość ulega zmianie. Ruch ten dzielimy na 2 grupy: PRZYSPIESZONY OPÓŹNIONY

13 Ruch jednostajnie przyspieszony
Ruch w którym prędkość wzrasta. Przyspieszenie- wielkość wektorowa o kierunku i zwrócę zgodnym z kierunkiem i zwrotem prędkości. Wartość przyśpieszenia obliczamy wg wzoru: Jednostka przyspieszenia:

14 Wzory w ruchu jednostajnie przyspieszonym
Prędkość: Droga:

15 Wykresy w ruchu jednostajnie przyspieszonym

16 przyspieszenie

17 Ruch jednostajnie opóźniony
Ruch w którym wartość prędkości w każdej sekundzie maleje. Opóźnienie- wektor przeciwny do przyspieszenia. Jednostka opóźnienia jest taka sama jak wektora przyspieszenia

18 Wzory w ruchu jednostajnie opóźnionym
Prędkość: Droga:

19 Wolniej i szybciej 

20 Ruch krzywoliniowy Najprostszym przykładem tego ruchu jest ruch jednostajny po okręgu. Wartość prędkości w tym ruchu jest stała, a jej kierunek zmienia się nieustannie, przy czym pozostaje cały czas styczny do okręgu i prostopadły do promienia tego okręgu. Pojęcia opisujące ruch krzywoliniowy: Okres- czas jednego obiegu ciała po okręgu; Częstotliwość – liczba obiegów po okręgu w ciągu 1s

21 Szybkość liniowa w ruchu po okręgu
Określa długość toru po jakim porusza się ciało (obwód okręgu) do czasu jego obiegu (okres) Jednostką szybkości liniowej

22 Pomiar szybkości w ruchu krzywoliniowym

23 Szybkość średnia Skalarna wielkość fizyczna równa stosunkowi drogi przebytej przez ciało do czasu w którym ona została przebyta. Δ s- całkowita długość toru Δt- czas niezbędny do przebycia toru

24 Opracowanie pomiarów – wyznaczanie szybkości średnich

25 Przyśpieszenie ziemskie
Na każde ciało znajdujące się w polu grawitacyjnym działa siła grawitacji nazywana potocznie ciężarem. Zgodnie z zasadami dynamiki Newtona możemy wyznaczyć ciężar Gdzie g stanowi przyspieszenie ziemskie równe 9.81

26 Względność ruchu Ruch ciała zależy od wybranego układu odniesienia (tj. ciał pozostających w spoczynku względem których obserwujemy zmianę położenia ciała). Ruch w ujęciu filozoficznym napotykał na różnego rodzaju interpretacje (poglądy Arystotelesa i Galileusza). Zdefiniowanie układu odniesienia rozstrzygnęło wątpliwości dotyczące pojęcia ruchu.

27 Nasze grupy projektowe

28


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ w BACZYNIE ID grupy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google