Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKN Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej w Szczecinie Weronika Chyla Adam Karcz Opiekunowie: mgr inż. Elżbieta Koselska dr inż. Michał Kupiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKN Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej w Szczecinie Weronika Chyla Adam Karcz Opiekunowie: mgr inż. Elżbieta Koselska dr inż. Michał Kupiec."— Zapis prezentacji:

1 SKN Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej w Szczecinie Weronika Chyla Adam Karcz Opiekunowie: mgr inż. Elżbieta Koselska dr inż. Michał Kupiec

2 HAŁAS NA OBSZARZE MIASTA RECZ

3 Co to jest hałas? Hałas to zespół (mieszanina) dźwięków mający ujemny wpływ na zdrowie organizmów żywych, niepożądany z punktu widzenia kultury, organizacji pracy oraz wypoczynku człowieka. Rozróżnia się hałasy ciągłe o nieznacznych zmianach natężenia i widma częstotliwości w czasie (szmer, szum) oraz hałasy impulsowe (np. huk, trzask). Natomiast w zależności od rodzaju źródła emisji dźwięku rozróżnia się hałas przemysłowy (na stanowiskach pracy i w otoczeniu zakładu), osiedlowy (komunalny i mieszkaniowy) oraz komunikacyjny (drogowy, kolejowy i  lotniczy), który jest obiektem naszych badań. Szkodliwość hałasu zależy od jego natężenia, widma częstotliwości, charakteru zmian w czasie, zawartości składowych niesłyszalnych oraz długotrwałości działania.

4 Bezpośredni wpływ hałasu na ludzi objawia się zakłóceniami ich aktywności (wypoczynku, komunikacji słownej, pracy umysłowej, itp.), stwarzając jednocześnie odczucie dyskomfortu i uciążliwości wywołanej warunkami akustycznymi. Wpływa on niekorzystnie na narząd słuchu, układ nerwowy i krążenia oraz inne narządy wewnętrzne. Hałasowi zwykle towarzyszą także wibracje, dodatkowo potęgujące negatywny wpływ hałasu na człowieka. Obraz mikroskopowy komórek w uchu zdrowym (po lewej) i uszkodzonych działaniem hałasu (po prawej)

5 Każdy z nas inaczej reaguje na konkretny poziom hałasu
Każdy z nas inaczej reaguje na konkretny poziom hałasu. Jednak badania statystyczne wykazały, że subiektywny odbiór hałasu przedstawia się następująco: poniżej 52 dB - mała uciążliwość 53 – 62 dB - średnia uciążliwość 63 – 70 dB - duża uciążliwość powyżej 70 dB - bardzo duża uciążliwość

6 Subiektywny odbiór hałasu jest bardzo intensywny
Subiektywny odbiór hałasu jest bardzo intensywny. Każde podniesienie poziomu hałasu o 10 dB człowiek odbiera jak jego podwojenie. Tak, więc w przypadku podniesienia poziomu dźwięku z 70 do 80 dB słyszymy tak, jak podwojenie hałasu o natężeniu 70 dB.

7 Hałas, ze względu na jego oddziaływanie na zdrowie człowieka oraz jego poziom, można podzielić na:
poniżej 35 dB - nieszkodliwy dla zdrowia, może być denerwujący lub przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia od 35 do 70 dB - wpływa na zmęczenie układu nerwowego człowieka, poważnie utrudnia rozumienie mowy, zasypianie i wypoczynek od 70 do 85 dB - wpływa na znaczne zmniejszenie wydajności pracy, może być szkodliwy dla zdrowia i powodować uszkodzenie słuchu od 85 do 130 dB - powoduje liczne schorzenia organizmu ludzkiego, uniemożliwia zrozumienie mowy nawet z odległości 0,5 m powyżej 130 dB - powoduje trwałe uszkodzenie słuchu, wywołuje pobudzenie do drgań organów wewnętrznych człowieka i ich schorzenia

8 Opis miasta i gminy Recz
Recz jest położony wśród malowniczych wzgórz nad rzeką Iną, przy drodze krajowej nr 10 (Szczecin - Bydgoszcz) w województwie zachodniopomorskim ok 75 km na południowy – wschód od Szczecina. Miasto leży na wysokości około 50 m n.p.m.; natomiast wzgórza nad miastem wznoszą się ponad 100 m n.p.m. Gmina Recz jest gminą rolniczą. Gminę zamieszkuje prawie 6000 osób z czego niecałe to obywatele miasta Recz. Miasto zachowało średniowieczny układ zabudowy o owalnym zarysie z centrum położonym na wzniesieniu otoczonym murami obronnymi. Jednak takie ukształtowanie terenu przypomina nieco amfiteatr gdzie dźwięk może swobodnie docierać do centrum miasta co znajduje odbicie w wynikach pomiarów, sprzyja temu niska zabudowa i roślinność.

9

10 Podstawy prawne USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dział V) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem

11 Stwierdzone przyczyny nadmiernego hałasu w Reczu:
Nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości Zły stan techniczny pojazdów Zły stan dróg Manewry autobusów na Rynku (szczególnie uciążliwe w godzinach wczesnoporannych) Hałaśliwa młodzież (źródło: protokół z obrad rady miasta)

12 Dopuszczalne normy hałasu ustalone na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla miejscowości Recz Pora dzienna (6:00 – 22:00) - 60 dB (na obszarze zabudowy jednorodzinnej i związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 55 dB) Pora nocna (22:00 – 6:00) - 50 dB

13 Warunki przeprowadzania pomiarów:
Pomiary wykonano przy pomocy decybelomierza TES – 1351 firmy TES ELECTRICAL ELECTRONIK CORP. Odczyty wykonywano w serii dwudziestu pomiarów co 20 sek. dla średniego natężenia dźwięku. Wykonano także pomiar natężenia maksymalnego oraz ruchu samochodowego. Punkty pomiarowe rozmieszczono równomiernie wzdłuż dwóch największych źródeł hałasu celem zbadania ich wpływu na środowisko akustyczne miasta. Źródłami tymi są: droga krajowa nr 10 (ul. Promenada) oraz ulica Środkowa (główna ulica centrum miasta). Pomiary wykonano w trzech seriach: przedpołudniowej – między a 12.00 popołudniowej – między a 16.00 nocnej – miedzy

14 Mapy akustyczne Mapy akustyczne wykonano przy pomocy programu Surfer 6.0 Do interpolacji wyników wykorzystano metodę Radial Basis Function – bedącą najwłaściwszą dla opracowania wyników o charakterystyce fali Mapy uwzględniają przestrzenny rozkład hałasu na obszarze miejscowości. Pozwalają określić wpływ poszczególnych źródeł hałasu i uwzględniają analizę topografii terenu.

15 Przedpołudnie

16 Popołudnie

17 Noc

18 Interpretacja map Na znacznym obszarze miejscowości przekroczone są dopuszczalne normy hałasu. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na dominującą rolę drogi krajowej nr 10 w emisji zanieczyszczeń akustycznych. Główna ulica centrum miasta (ul. Środkowa) również jest duży źródłem hałasu w mieście, lecz nie ma zbytniego wpływu na klimat akustyczny miasta ze względu na dość zwartą zabudowę, która uniemożliwia swobodne rozchodzenie się fal dźwiękowych. W porze dziennej największe natężenie dźwięku obserwuje się tuż za wjazdem do miasta jednak zbliżone jest na prawie całej długości drogi. W porze nocnej najgłośniej jest w rejonie przydrożnego parkingu dla samochodów ciężarowych.

19 Natężenie ruchu [samochodów/h]
 Samochody Osobowe Ciężarowe  Lokalizacja Droga nr 10 ul. Środkowa Przedpołudnie 254 122 118 45 Popołudnie 212 160 108 30 Noc 90 36 60 6 Średnie natężenie dźwięku na obszarze całej miejscowości [dB] Przedpołudnie 65,1 Popołudnie 63,4 Noc 54,7

20 Rekordowe natężenia dźwięku (LA max)
Przedpołudnie – 105 dB (przy wjeździe do miasta) Popołudnie – 93,5 dB (za wjazdem do miasta) Noc – 86,2 dB (TIR podjeżdżający pod parking na drodze nr 10) Interesujące natężenia dźwięku Konwój trzech tirów – 94,2 dB Hamujący TIR – 90,8 dB Przejeżdżający Fiat 126p – 79 dB

21 Działania mogące poprawić obraz akustyczny miasta:
Ustawienie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi krajowej. Zwiększenie prędkości samochodu o 10 km/h podnosi poziom emitowanego hałasu dwukrotnie dlatego trzeba zmusić kierowców do przestrzegania ograniczeń prędkości (skutecznym rozwiązaniem byłby fotoradar). Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych. Tworzenie barier dla dźwięku w postaci zadrzewień miejskich.


Pobierz ppt "SKN Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej w Szczecinie Weronika Chyla Adam Karcz Opiekunowie: mgr inż. Elżbieta Koselska dr inż. Michał Kupiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google