Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HAŁAS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HAŁAS."— Zapis prezentacji:

1 HAŁAS

2 Hałas drogowy Ekran akustyczny
to drgania rozprzestrzeniające się w powietrzu w postaci fal akustycznych o częstotliwościach i natężeniach stwarzających uciążliwość dla ludzi i środowiska. Ekran akustyczny to naturalna lub sztuczna przeszkoda, która umieszczona pomiędzy punktem obserwacji, a źródłem hałasu powoduje powstanie cienia akustycznego. Poruszająca się fala dźwiękowa napotykając na torze ruchu przeszkodę w postaci ekranu zostaje odbita lub pochłonięta, bądź też przenika przez barierę.

3

4 Plan akustyczny Plan akustyczny jest to graficzne zobrazowanie klimatu akustycznego określonego regionu. W odwzorowaniu hałasu na planach i mapach używa się izofonów (izolinii), czyli linii łączących punkty o tym samym poziomie hałasu.

5 Izolinie przy pomiarze hałasu przemysłowego

6

7 Hałas drogowy Poziom immisji hałasu drogowego w środowisku przedstawia się w postaci mapy hałasu

8 Kolejność czynności przy tworzeniu planu akustycznego
- określenie obszaru, który zostanie poddany badaniom i przygotowanie stosownych podkładów w postaci map; - zlokalizowanie źródeł hałasu, określenie ich rodzaju; - wyznaczenie głównych ciągów komunikacyjnych, wraz z parametrami ruchu; - zebranie danych dotyczących ludności zamieszkującej teren poddany analizie, a także planów zagospodarowania; - wykonanie dobowych pomiarów natężeń i struktury ruchu; - ustalenie przedziałów czasowych, w których przeprowadzone zostaną ostateczne pomiary hałasu; - podział trasy komunikacyjnej na odcinki, charakteryzują się one podobnymi parametrami ruchu i geometrii jezdni; - wyznaczenie punktów pomiarowych hałasu; powinny być one reprezentatywne dla określonych odcinków drogi, punkty lokalizuje się na wysokości 1,2-1,5 m, w odległości 1 m od krawężnika jezdni.

9

10 Plan akustyczny to suma 3 planów:
1) Emisyjny plan akustyczny - odzwierciedlenie graficzne emisji hałasu z poszczególnych źródeł, osobno emisji w porze dziennej i w nocnej. 2) Imisyjny plan akustyczny - przedstawienie procesu wnikania hałasu w głąb terenów, które otaczają punkty emisyjne. 3) Plan wrażliwości akustycznej regionów polega na podziale terenu według funkcji urbanistycznych, a także na przyporządkowaniu uzyskanym częścią terenu odpowiednich wskaźników akustycznych.  Suma trzech planów tworzy mapę konfliktów akustycznych, czyli mapę obszarów, które należy poddać wnikliwej analizie i w miarę możliwości zająć się ochroną wyróżnionych terenów.

11 Komputerowe odwzorowanie pewnego rodzaju terenu w wyniku wprowadzenia danych

12 .Komputerowe wstępne wyniki badań hałasu metodami analitycznymi, (czyli określenie wartości poziomów hałasu w wybranych punktach obserwacji)

13 Plan akustyczny Profile hałasu


Pobierz ppt "HAŁAS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google