Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HAŁAS W NASZEJ SZKOLE Raport z przeprowadzonych badań w Gimnazjum nr 1 im Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej Raba Wyżna 17.03.2006r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HAŁAS W NASZEJ SZKOLE Raport z przeprowadzonych badań w Gimnazjum nr 1 im Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej Raba Wyżna 17.03.2006r."— Zapis prezentacji:

1 HAŁAS W NASZEJ SZKOLE Raport z przeprowadzonych badań w Gimnazjum nr 1 im Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej Raba Wyżna r

2 DZWIĘK Dźwięki są jednym ze składników środowiska przyrodniczego człowieka. Są źródłem wielu informacji o tym co dzieje się w środowisku, pozwalają na komunikację między ludźmi, ostrzegają przed niebezpieczeństwem, powodują określoną reakcję osoby lub osób, dla których dźwięk był przeznaczony. Mogą dostarczać przyjemnych wrażeń, na przykład podczas słuchania muzyki lub śpiewu. Niektóre dźwięki powodują zmęczenie i zdenerwowanie - nazywamy je hałasami lub szumami

3 DZWIĘK O tym czy dźwięk jest zaliczany do tej grupy, w znacznym stopniu decyduje fakt, czy ten dźwięk jest pożądany, czy też nie. Zależy to zatem od stosunku obserwatora do danego dźwięku. Najczęściej w nauce i technice posługujemy się poziomem natężenia dźwięku. Poziom natężenia dźwięku wyrażamy w decybelach (dB).

4 POMIAR HAŁASU W SZKOLE W dniu r grupa uczniów naszego gimnazjum mierzyła na II piętrze poziom natężenia hałasu za pomocą miernika ekolog. Pomiary prowadzono przed lekcjami w godzinach oraz podczas przerw 10 minutowych i jednej przerwy 5 minutowej. Dodatkowo w celu porównania poziomu hałasu uczniowie zmierzyli natężenie dźwięku na dyskotece szkolnej która odbyła się r

5 Jaki był cel doświadczenia?
Celem doświadczenia było zbadanie hałasu jaki powstaje podczas kolejnych przerw w trakcie jednego dnia nauki w szkole, która liczy około 480 uczniów oraz na dyskotece. Porównanie go z dopuszczalnymi normami.

6 Czym jest hałas???? Z punktu widzenia odbioru przez człowieka fale akustyczne dzielimy na fale dźwiękowe (słyszalne) oraz fale niesłyszalne (ultradźwięki i infradźwięki). Głośność dźwięku jest związana z natężeniem, zaś jego wysokość z częstotliwością fali. Fale dźwiękowe są to fale o częstotliwości zawartej pomiędzy 16 Hz, a 20 kHz, zdolne do wywołania wrażenia słuchowego w uchu człowieka. Występujące w środowisku dźwięki niepożądane lub szkodliwe dla zdrowia człowieka określa się mianem hałasu. Zakres spotykanych w środowisku poziomów dźwięku jest dość rozległy, począwszy od wartości progowych tj. poziomu 0 dB (próg słyszalności) do wartości powodujące fizyczne odczucie bólu – 130 dB (granica bólu).

7 Co wiadomo na temat hałasu...?
Hałas może wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Szkodliwość hałasu zależy od jego natężenia i częstotliwości, charakteru zmian w czasie, długotrwałości działania. Szczególnie dokuczliwy jest hałas występujący w postaci pojedynczych impulsów dźwiękowych (trzask, huk) lub postaci ciągu takich impulsów Stosunkowo rzadko spotyka się hałas o bardzo wysokich poziomach (sto kilkadziesiąt dB). Jednakże hałas taki docierając do ucha pod wpływem dużego ciśnienia, jakie niesie ze sobą może zniszczyć w sposób mechaniczny narząd słuchu. Efektem tego jest natychmiastowa i trwała głuchota. Hałas oddziałuje niekorzystnie przede wszystkim na sprawność działania człowieka i całą j ego sferę psychiczną. Przy wartościach powyżej 65 dB ma miejsce wyraźne nasilenie stanów irytacji i napięć emocjonalnych. Jednakże oddziaływanie hałasu nie ogranicza się tylko do sfery psychicznej, przyczynia się także do wielu zaburzeń ogólnoustrojowych.

8 Ludzie narażeni na hałas mają częstsze objawy zakłóceń ze strony:
układu krążenia układu pokarmowego układu ruchu układu dokrewnego układu nerwowego.

9 Głośność wyrażona w dB wydawana w różnych sytuacjach (przykłady)
szum liści 10-20dB cicho nastawione radio 40dB normalna rozmowa 50-60dB głośna rozmowa 70dB ruchliwa ulica dB muzyka beatowa 120dB samolot odrzutowy 140dB

10 A jaki poziom hałasu jest na przerwach w naszej szkole?
Prześledźmy otrzymane wyniki: Średni hałas ok. 92dB

11 Średni hałas ok. 89 dB Średni hałas ok. 88dB

12 Średni hałas ok. 86 dB Średni hałas ok. 85 dB

13 Dodatkowo przeprowadzono pomiar natężenia hałasu na dyskotece szkolnej
Dodatkowo przeprowadzono pomiar natężenia hałasu na dyskotece szkolnej. Jak myślicie ile mogło być decybeli...? Średni hałas ok. 124 dB

14 Średnie natężenie hałasu na kolejnych przerwach w ciągu 1 dnia nauki

15 Hałasy Poniżej 35 dB nieszkodliwe dla zdrowia, mogą być denerwujące lub przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia, 35 –70 dB wpływają na zmęczenie układu nerwowego człowieka, poważnie utrudniają zrozumiałość mowy, zasypianie i wypoczynek, 70 – 85 dB wpływają na znaczne zmniejszenie wydajności pracy, mogą być szkodliwe dla zdrowia i powodować uszkodzenie słuchu, 85 – 130 dB powodują liczne schorzenia organizmu ludzkiego, uniemożliwiają zrozumiałość mowy nawet z odległości 0,5 m, powyżej 130 dB powodują trwałe uszkodzenie słuchu, wywołują pobudzenie do drgań organów wewnętrznych człowieka powodując ich schorzenia.

16 Wnioski z przeprowadzonych badań:
Hałas może się kumulować w organizmie i wtedy bywa bardzo groźny, na szczęście nasi uczniowie przebywają w nim okresowo na przerwach, w trakcie lekcji hałas jest znikomy. Niestety hałas trwający podczas przerw jest szkodliwy, waha się w granicach 85 do 100 dB gdyby uczniowie przebywali długo w takich warunkach miało by to bardzo niekorzystny na nich wpływ ponieważ jest to okresowe, może wpływać pod koniec dnia szkolnego na zmieszenie koncentracji u uczniów i bóle głowy, ale w szkole i przy przemieszczeniu się jest to nieuniknione. Oczywiście na dyskotece jest norma krytyczna i jak wiadomo wpływa drastycznie na zdrowie uczniów, powodować może stany euforyczne i palpitacje serca. Dzięki badaniom uczniowie uzmysłowili sobie zagrożenia wynikające z hałasu i ich wpływ na organizm ludzki dowiedzieli się również dlaczego na dyskotekach można wpaść w trans.

17 WNIOSEK KOŃCOWY: skrócić przerwy, bo natężenie hałasu jakie na nich panuje wpływa niekorzystnie na słuch naszych gimnazjalistów

18 I zapraszamy do krainy łagodnej muzyki....
Dziękujemy za uwagę I zapraszamy do krainy łagodnej muzyki.... Aneta Karkoszka, Joanna Antolec


Pobierz ppt "HAŁAS W NASZEJ SZKOLE Raport z przeprowadzonych badań w Gimnazjum nr 1 im Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej Raba Wyżna 17.03.2006r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google