Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

i hałas ultradźwiękowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "i hałas ultradźwiękowy."— Zapis prezentacji:

1 i hałas ultradźwiękowy.
Hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy.

2 Ciśnienie akustyczne i ciśnienie atmosferyczne

3 Poziom ciśnienia akustycznego
p – wartość skuteczna ciśnienia akustycznego p0 – ciśnienie odniesienia, p0 = 2x10-5 [Pa]

4 Równoważny poziom dźwięku A
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy: Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy:

5 Podstawowe definicje Poziom dźwięku A – poziom ciśnienia akustycznego skorygowany wg charakterystyki częstotliwościowej A. Maksymalny poziom dźwięku A – maksymalna wartość skuteczna poziomu dźwięku A występująca w czasie obserwacji. Szczytowy poziom dźwięku C – maksymalna wartość skuteczna poziomu dźwięku C występująca w czasie obserwacji. Hałas ustalony – poziom dźwięku A zmienia się nie więcej niż o 5 dB. Hałas nieustalony – poziom dźwięku A zmienia się więcej niż o 5 dB.

6 Poziom dźwięku A (B, C) Jest to poziom poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej A

7 Ze względu na zakres częstotliwości rozróżnia się:
hałas infradźwiękowy, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach infradźwiękowych od 2 do 16 Hz i o częstotliwościach słyszalnych do 50 Hz, hałas słyszalny, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach słyszalnych od 16 do 16 kHz, hałas ultradźwiękowy, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych od 10 do 100 kHz.

8

9 Dopuszczalne wartości hałasu słyszalnego ze względu na ochronę słuchu:
Odniesienie do 8-godzinnego dnia pracy: poziom ekspozycji na hałas LEX, 8h – 85 dB, ekspozycja na hałas EA, Te – 3,64*103 Pa2s, Maksymalny poziom dźwięku A LA, max – 115 dB, Szczytowy poziom dźwięku C LC, peak – 135 dB.

10

11 Stosowane środki techniczne umożliwiające ograniczenie hałasu na stanowisku pracy.

12 Oddziaływanie infradźwięków na człowieka.
Definicje: Infradźwięki – dźwięki lub hałas, którego widmo częstotliwości zawarte jest w zakresie od 2 do 16 Hz. Hałas infradźwiękowy – hałas, w widmie którego występują składowe o częstotliwościach infra dźwiękowych i małych akustycznych (od 2 do 50 Hz). Oddziaływanie infradźwięków na człowieka. percepcja słuchowa (duże różnice osobniczne), percepcja przez receptory wibracji. Rezonans struktur wewnętrznych organizmu: uczucie wibrowania powyżej 100 dB, działania niszczące powyżej 140 dB. Dominującym efektem wpływu infradźwięków na organizm w ekspozycji zawodowej jest ich działanie uciążliwe (zmęczenie, senność, dyskomfort, zaburzenia równowagi) występujące już przy niewielkich przekroczeniach progu słyszenia.

13 Źródła hałasu infradźwiękowego
NATURALNE: wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, turbulencje powietrza i wody, wodospady, gwałtowne wiatry, załamanie fal morskich przy brzegu. SZTUCZNE: sprężarki tłokowe, młoty kuźnicze, wysokoprężne silniki spalinowe i odrzutowe testowane w hamowniach, formierki, kraty wstrząsowe, piece hutnicze, wyrzutnie rakietowe, samoloty odrzutowe, śmigłowce, urządzenia energetyczne elektrowni cieplnych i wodnych, środki komunikacji i transportu, lokomotywy spalinowe, długie mosty obciążone ruchem.

14 Oddziaływanie ultradźwięków na człowieka.
Definicje: Hałas ultradźwiękowy – jest to hałas, w widmie którego występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych (od 10 kHz do 100 kHz). Charakterystycznymi cechami hałasu ultradźwiękowego jest wysoka częstotliwość; krótkie fale; brak wrażeń słuchowych u człowieka; znaczne lepsze tłumienie w ośrodkach, w tym również w powietrzu, niż hałasu infradźwiękowego i hałasu słyszalnego; kierunkowość rozprzestrzeniania. Oddziaływanie ultradźwięków na człowieka. oddziaływanie na narządy słuchu (słuch, narząd przedsionkowy w uchu wewnętrznym), oddziaływanie pozasłuchowe na: układ krążenia, procesy termoregulacyjne, procesy przemiany materii, układ nerwowy, gruczoły dokrewne (płciowe, tarczyca).

15 Przemysłowe źródła hałasu ultradźwiękowego
Techniczne urządzenia ultradźwiękowe: płuczki, zgrzewarki, drążarki, lutownice ręczne, wanny lutownicze. Inne maszyny i urządzenia: narzędzia pneumatyczne, palniki, sprężarki, zawory – jest to hałas ultradźwiękowy pochodzenia aerodynamicznego, frezarki, strugarki, szlifierki, piły, niektóre maszyny włókiennicze – jest to hałas ultradźwiękowy pochodzenia mechanicznego.

16 KONIEC


Pobierz ppt "i hałas ultradźwiękowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google