Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA ZIELENI

2 INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Władający terenem są zobowiązani utrzymywać we właściwym stanie drzewa i krzewy, rosnące na terenie nieruchomości, będącej w ich władaniu. Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów należy wykonywać zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej. Prace te powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w sposób profesjonalny, aby nie powodować zniszczenia drzew i krzewów.

3 INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Drzewa sadzone zgodnie ze swoimi wymaganiami siedliskowymi, w odpowiedniej odległości od zabudowań oraz sieci podziemnych i naziemnych wzrastają prawidłowo, nie powodując zagrożenia; Nasadzenia drzew i krzewów powinny być planowane przy udziale architektów krajobrazu lub ogrodników; Między budynkami zaleca się zakładać trawniki, sadzić krzewy i byliny, natomiast w zwartej zabudowie pnącza;

4 INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć pnie i korzenie drzew przed uszkodzeniem; Roboty ziemne w rejonie drzew i krzewów wykonywać należy ręcznie; Każde cięcie konarów jest ingerencją w organizm, która powoduje jego osłabienie; przez rany po cięciach mogą wnikać zarodniki grzybów, bakterie i wirusy; Należy pamiętać, aby forma korony uzyskana po zabiegu nie odbiegała znacznie od pokroju, jakie drzewo posiadało przed zabiegiem;

5 INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dopuszcza się jedynie zabiegi polegające na: usuwaniu gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; kształtowaniu korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat; utrzymywaniu formowanego kształtu korony drzewa.

6 INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Cięcia sanitarne – polegają na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów suchych lub nadłamanych; Cięcia techniczne – prowadzą do zminimalizowania kolizji drzew z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznym; Cięcia formujące drzew – umożliwiają prawidłowy i charakterystyczny dla gatunku rozwój korony, prowadzą do uzyskania możliwie najlepszego stanu zdrowotnego i formy korony;

7 INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Poszczególne gatunki drzew w różny sposób reagują na cięcia w obrębie korony. Gatunki lepiej reagujące na cięcia to: lipy, klony jesionolistne, topole, wierzby, cisy. Gatunki gorzej reagujące na cięcia: kasztanowce, iglicznie, wiązy, klony (z wyjątkiem jesionolistnych), buki, brzozy, orzechy, skrzydłorzechy, orzeszniki.

8 INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Cięć koron drzew lub krzewów nie wolno wykonywać w okresie lęgowym ptaków, jeżeli w koronach drzew lub krzewów występują gniazda ptasie. Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okres ochronny ptaków trwa od 1 marca do 15 października. W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia gniazd, siedlisk, jaj oraz form młodocianych ptaków. Za zniszczenie miejsc lęgowych ptaków grozi odpowiedzialność karna.

9 INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Najczęściej popełniane błędy przy cięciu drzew: Intensywne cięcie, tj. usunięcie powyżej 30% masy korony. Tylko młode, zdrowe drzewa mają szanse przeżyć tak dużą redukcję. Starsze drzewa w wyniku takich cięć obumierają; Zdeformowanie pokroju drzewa poprzez ogłowienie lub nadmierne podkrzesanie; Usuwanie zbyt grubych gałęzi i konarów w ramach cięć; Brak nadzoru przy cięciu; Brak kontroli i opieki nad przyciętym drzewem.

10 INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Rodzaje cięć krzewów: Cięcie po posadzeniu – wykonywane tuż po posadzeniu w celu ułatwienia przyjęcia się rośliny; Cięcie podstawowe (zachowawcze) – służy utrzymaniu prawidłowej budowy krzewu i wzmocnieniu efektu ozdobnego; cięcie to wymaga posiadania wiedzy na temat roślin: pory kwitnienia, terminu wytwarzania i umiejscowienia pąków kwiatowych, okresu dekoracyjności owoców oraz pokroju krzewu; Cięcie odmładzające – ma na celu przedłużenie życia krzewów, zachowania właściwego stanu zdrowotnego, wyglądu oraz pokroju. Polega na usunięciu najstarszych pędów, co pobudza krzew do regeneracji i rozwijania się młodych pędów.

11 INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Krzewy kwitnące wczesną wiosną na pędach zeszłorocznych (forsycje, jaśminowce, tawuły wczesna, tawuły van Houtte`a, pigwowce, derenie, pęcherznice kalinolistne) należy ciąć na wiosnę tuż po przekwitnięciu; Krzewy kwitnące latem lub jesienią na pędach tegorocznych (budleje, tawuły japońskie, pięciornik, hortensje) należy ciąć przed okresem wegetacyjnym (luty-marzec).


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google