Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pragmatyka zawodowa – czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pragmatyka zawodowa – czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?"— Zapis prezentacji:

1 Pragmatyka zawodowa – czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?
Jerzy Krawczyk

2 Pragmatyka zawodowa – czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?
projekt „Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata ”, artykuł E. Stefańczyk w nrze 5 „Bibliotekarza” „Program działania SBP na lata ” - projekt Komitetu Programowego Krajowego Zjazdu Delegatów

3 Zawód czy zawody bibliotekarskie?
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie stażu adaptacyjnego … do wykony-wania zawodów bibliotekarskich z 13 listopada 2008 (Dz. U. Nr 207 poz. 1303) mówi o kwalifikacjach ustalonych w rozporządzeniu MKiSz (Dz. U nr 41 poz. 419) oraz … Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

4 Zawód czy zawody bibliotekarskie?
… rozporządzeniu MNiSzW (Dz. U nr 251 poz i Dz. U nr 98 poz. 650), a także rozporządzeniu MNiSzW w sprawie kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego (Dz. U.2006 nr 155 poz. 1112) czyli nie ma jednego zawodu bibliotekarza! Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

5 Podstawowe grupy bibliotekarzy
- Nauczyciele – bibliotekarze w szkołach i bibliotekach pedagogicznych Bibliotekarze bibliotek publicznych Bibliotekarze w szkołach wyższych Bibliotekarze PAN/PAU Bibliotekarze bibliotek resortowych i JBR Bibliotekarze dyplomowani (szkoły wyższe, PAN, PAU) Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

6 Zróżnicowane systemy awansowania
Nauczyciele – bibliotekarze stanowiska i zasady awansowania wg Karty Nauczyciela - nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

7 Zróżnicowane systemy awansowania c.d.
Bibliotekarze bibliotek publicznych wg ustawy o bibliotekach; stanowiska: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz, starszy kustosz awansowanie na najwyższe stanowisko po minimum 6 latach pracy brak systemu wynagrodzeń dla bibliotekarzy dyplomowanych mimo, że już w 1999 powstało rozporządzenie o systemie ich awansowania Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

8 Zróżnicowane systemy awansowania c.d.
Bibliotekarze PAN/PAU; stanowiska i system awansowania taki, jak w bibliotekach publicznych istnieje grupa bibliotekarzy dyplomowanych Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

9 Zróżnicowane systemy awansowania c.d.
Bibliotekarze szkół wyższych; stanowiska: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz (3), starszy bibliotekarz (6), kustosz (10) awans na najwyższe stanowisko po minimum 10 latach i miesięcznej praktyce w innej bibliotece naukowej awans na stanowisko starszego bibliotekarza po 6 latach i praktyce w innych oddziałach biblioteki Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

10 Zróżnicowany system awansowania - podsumowanie
Biblioteki publiczne i PAN/PAU najwyższe stanowisko (starszy kustosz) możliwe już po 6 latach Biblioteki szkół wyższych najwyższe stanowisko (kustosz) możliwe po 10 latach i m.in. miesięcznej praktyce w innej bibliotece naukowej Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

11 Zróżnicowany czas pracy
Nauczyciele-bibliotekarze – 30 lub 35 godzin tygodniowo Bibliotekarze bibliotek publicznych i PAN – 40 godzin tygodniowo Bibliotekarze szkół wyższych – młodszy bibliotekarz i bibliotekarz – 40 godzin tygodniowo; starszy bibliotekarz i kustosz – 36 godzin tygodniowo Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

12 Płace – rozbicie resortowe
MEN – dla nauczycieli bibliotekarzy MK – dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych MNiSzW – dla bibliotekarzy z bibliotek uczelnianych MPiSS – dla bibliotekarzy PAN

13 Uposażenie maksymalne
w bibliotekach publicznych kustosze 3.300; st. kustosze – 5.000 w bibliotekach PAN/PAU kustosze 2.900; st. kustosze – 3.260 w bibliotekach szkół wyższych kustosze ; brak starszych kustoszy Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

14 Pułapki ujednolicenia
czy bibliotekarze uczelniani będą musieli zrezygnować z krótszego tygodnia pracy (36 h)? co ze stanowiskiem starszego kustosza? czy resort nauki zrezygnuje z wymagań kwalifikacyjnych przy awansie na st. bibliotekarza i kustosza i skróci okres awansowania np. do 6 lat? czy inne resorty wprowadzą wymagania kwalifikacyjne przy awansie np. na kustosza?

15 Czy możliwe jest opracowanie jednolitej pragmatyki zawodowej?
w l – 1985 funkcjonowało rozporzą-dzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1974 r. w sprawie wynagradzania pracow-ników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej (Dz. U. nr 30 poz. 176), które stosowano m.in. do pracowników zatrudnionych w bibliotekach publicznych i szkół wyższych te przepisy, jednolite i obowiązujące we wszystkich bibliotekach, regulowały pro-blemy związane ze stanowiskami, wyma-ganiami kwalifikacyjnymi i wynagrodze-niami wszystkich bibliotekarzy.

16 Czy możliwe jest opracowanie jednolitej pragmatyki zawodowej?
opracowanie takiej ujednoliconej pragmatyki jest możliwe, ale … wprowadzenie jej w życie może rodzić opór środowiska, bo … które grupy zyskają, a które stracą? ułatwieniem powinno być uchwalenie wcześniej nowej, ponadresortowej ustawy o bibliotekach


Pobierz ppt "Pragmatyka zawodowa – czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google