Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej

2 Pomoc publiczna – definicje na podstawie rozporządzenia Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art.. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999 r., str. 1-9)

3 3 Pomoc publiczna - definicje Pomoc publiczna może być udzielona: na podstawiejako pomoc programu pomocowegoindywidualna

4 4 Pomoc publiczna - definicje Program pomocowy to akt normatywny na podstawie którego: można dokonać wypłat pomocy indywidualnej na rzecz generalnie i abstrakcyjnie określonych przedsiębiorstw (nie ma konieczności stosowania dalszych środków implementujących); pomoc (nie związana z konkretnym projektem) może zostać przyznana jednemu lub kilku przedsiębiorcom na czas nieokreślony i/lub w nieokreślonej kwocie.

5 5 Pomoc publiczna - definicje Wyróżniamy programy pomocowe: udzielania pomocyw ramachpozostałe de minimiswyłączeńprogramy grupowychpomocowe

6 6 Pomoc publiczna - definicje Pomoc indywidualna: pomoc, która nie jest przyznawana na podstawie programu pomocowego; pomoc udzielana na podstawie programu pomocowego, ale podlegająca obowiązkowi notyfikacji do Komisji Europejskiej.

7 7 Pomoc publiczna - definicje Wyróżniamy pomoc indywidualną: de minimis w ramachpozostałą wyłączeńpomoc grupowychindywidualną

8 8 Wyłączenia grupowe Art. 89 TWE Rada może wydać rozporządzenia określające procedurę notyfikacji oraz kategorie pomocy zwolnione z tej procedury. Rozporządzenie Rady WE Nr 994 (enabling regulation) (Ogólne wskazanie kategorii + kompetencja dla KE do określenia szczegółów)

9 9 Wyłączenia grupowe Komisja może w drodze rozporządzeń oświadczyć, że są zgodne ze wspólnym rynkiem i nie podlegają notyfikacji następujące kategorie pomocy: dla małych i średnich przedsiębiorstw, na badania i rozwój, na ochronę środowiska, na zatrudnienie i szkolenia, zgodna z mapą pomocy regionalnej.


Pobierz ppt "Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google