Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UŻYWANIE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UŻYWANIE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 UŻYWANIE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH.
PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO UŻYWANIE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH. OSTRZEGANIE ORAZ JAZDA W WARUNKACH ZMNIEJSZONEJ PRZEJRZYSTOŚCI POWIETRZA.

2 U Ż Y W A N I E Ś W I A T E Ł Z E W N Ę T R Z N Y C H
Światła w samochodzie : Światła mijania – kontrolka tych świateł (potocznie – krótkie) Światła drogowe – kontrolka tych świateł (potocznie – długie) Światła pozycyjne – kontrolka tych świateł Kierunkowskazy – kontrolka tych świateł

3 Światła przeciwmgłowe tylne – kontrolka tych świateł
Światła awaryjne – kontrolka tych świateł Światła hamowania ,, stop’’ Światła cofania Światła odblaskowe tylne Światła oświetlające tablicę rejestracyjną tylnią

4 Światła nieobowiązkowe, na wyposażeniu nie wszystkich samochodów :
Światła do jazdy dziennej Światła postojowe Światła przeciwmgłowe przednie ŚWIATŁA MIJANIA Zgodnie z Kodeksem Drogowym, od 17 kwietnia 2007 roku obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania obowiązuje przez cały rok oraz przez całą dobę, przy czym za dnia w zastępstwie świateł mijania dopuszcza się stosowanie specjalnych świateł do jazdy dziennej, o ile pojazd jest w nie wyposażony. Natomiast od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach można używać świateł drogowych pod pewnymi warunkami, które omówimy przy światłach drogowych. Przypominam, że światła mijania musi mieć włączone pojazd holujący. Gdy jedziemy na światłach do jazdy dziennej musimy je przełączyć na światła mijania w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej np. mgłą, opadami atmosferycznymi

5 lub innymi czynnikami – zadymienie
lub innymi czynnikami – zadymienie. Również wjeżdżając do tunelu musimy przełączyć światła do jazdy dziennej na mijania. Dlaczego tak jest? Przypominam, że światła do jazdy dziennej świecą tylko z przodu barwą białą, a w wyżej wymienionych warunkach bylibyśmy mało widoczni dla jadących za nami, więc dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jesteśmy zobowiązani włączyć światła mijania – które świecą tylko z przodu jak sama nazwa wskazuje - ,,światła mijania’’, lecz przy włączaniu świateł mijania zostają jednocześnie włączone światła pozycyjne tylne, które świecą barwą czerwoną. ŚWIATŁA DROGOWE Aby włączyć światła drogowe najpierw musimy włączyć światła mijania. Używanie świateł drogowych jest dozwolone wyłącznie w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach, tylko wówczas, kiedy nie spowoduje to oślepiania innych kierujących lub kolumn pieszych. Kierujący mający włączone światła drogowe jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się : ·    pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe, drugi jest obowiązany uczynić to samo ·    do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony.

6 ·    pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami. ŚWIATŁA POZYCYJNE Kierujący pojazdem silnikowym, w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju, jest obowiązany używać świateł pozycyjnych lub świateł postojowych. W pojeździe niezłączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości nieprzekraczającej 6m dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni. Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu szynowego oraz pojazdu, na którym znajduje się ładunek wystający poza pojazd – wówczas wymagane jest oznaczenie odrębnymi światłami.

7 Światła pozycyjne są często mylone ze światłami postojowymi.
Przypominam również, że światła pozycyjne powinien mieć włączone pojazd holowany w okresie niedostatecznej widoczności. Światła pozycyjne są często mylone ze światłami postojowymi. Na czym więc polega różnica między światłami pozycyjnymi a postojowymi? Światła pozycyjne świecą z przodu światłem białym oraz z tyły światłem czerwonym. Światła postojowe nie są światłami obowiązkowymi i nie każdy pojazd jest w nie wyposażony - świecą światłem pomarańczowym, są oparte na kierunkowskazach. Jeżeli włączymy lewy kierunkowskaz i wyłączymy zapłon pojazd zostanie oświetlony światłem pomarańczowym z lewej strony. Analogicznie jest ze stroną prawą. KIERUNKOWSKAZY Kierunkowskazy – prawy i lewy służą do uprzedzenia innych uczestników ruchu o zamiarze zmiany kierunku jazdy, zmianie pasa ruchu, rozpoczęciu manewru wyprzedzania lub omijania.

8 Pamiętać należy, że podjętej sygnalizacji w wyżej wymienionych manewrach należy zaprzestać niezwłocznie po ich wykonaniu. Kierunkowskazy świecą światłem przerywanym pomarańczowym z przodu, z tyłu i boku po danej stronie pojazdu w zależności, który kierunkowskaz jest włączony (prawy, lewy). ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE TYLNE Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła. Światła przeciwmgłowe tylne – świeci bardzo intensywnie i jest barwy czerwonej.

9 ŚWIATŁA AWARYJNE Światła awaryjne – świecą barwą pomarańczową, światłem przerywanym na bazie wszystkich kierunkowskazów. Służą do oznaczenia pojazdu, który uległ awarii lub wypadkowi. ŚWIATŁA HAMOWANIA – STOP Światła hamowania – stop, świecą z tyłu pojazdu barwą czerwoną po naciśnięciu hamulca roboczego (podstawowego). Światła te powinny być w liczbie – co najmniej dwóch lecz nie więcej niż czterech. ŚWIATŁA COFANIA Światła cofania – świecą barwą białą po wrzuceniu biegu wstecznego.

10 ŚWIATŁA ODBLASKOWE TYLNE
Światła odblaskowe znajdują się z tyłu samochodu – powinny być widoczne z odległości co najmniej 150 m, gdy są oświetlone światłami drogowymi innego samochodu. ŚWIATŁA OŚWIETLAJĄCE TABLICĘ REJESTRACYJNĄ Światła oświetlające tablicę rejestracyjną powinno być barwy białej. Oświetla tylną tablicę rejestracyjną umożliwiając odczytanie jej z odległości co najmniej 20 metrów. ŚWIATŁA NIEOBOWIĄZKOWE NA WYPOSAŻENIU NIE WSZYSTKICH SAMOCHODÓW ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ Światła do jazdy dziennej świecą barwą białą tylko z przodu pojazdu. Mogą być używane tylko od świtu do zmierzchu podczas normalnej (dobrej) przejrzystości powietrza.

11 ŚWIATŁA POSTOJOWE Światła, które są włączane w warunkach niedostatecznej widoczności, w czasie postoju oraz w czasie zatrzymania pojazdu nie wynikającego z warunków i przepisów ruchu drogowego. Dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni w pojeździe nie złączonym przyczepą oraz w pojazdach nie przekraczających 6 m. Często mylone są ze światłami pozycyjnymi. Światła postojowe świecą barwą pomarańczową, są oparte na kierunkowskazach. Jeśli włączymy lewy kierunkowskaz i wyłączymy zapłon – pojazd będzie oświetlony z lewej strony – z tyłu, z przodu i z boku. Analogicznie jest z prawą stroną. ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE PRZEDNIE Światła te są barwy białej i mogą być stosowane ogólnie w dwóch przypadkach : w warunkach niedostatecznej przejrzystości powietrza wraz ze światłami mijania lub bez nich w czasie dostatecznej widoczności od zmierzchu do świtu na drodze krętej oznaczonej odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.

12 A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
T-5 tabliczka wskazująca początek drogi krętej Znak A-4 i pod znakiem tabliczka ,,Droga kręta’’ – oznacza jej początek. Kierujący pojazdami, które nie są wyposażone w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu. Światła pojazdu używane odpowiednio podczas jazdy należy stosować podczas zatrzymania pojazdu, wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie, o którym mowa wyżej trwa ponad jedną minutę, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, o ile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za nim, stoją inne pojazdy.

13 Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu szynowego oraz pojazdu, na którym znajduje się urządzenie lub ładunek, wystający poza pojazd i wymagające oznaczenia odrębnymi światłami. OSTRZEGANIE ORAZ JAZDA W WARUNKACH ZMNIEJSZONEJ PRZEJRZYSTOŚCI POWIETRZA Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami – kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, a ponadto : włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie, poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania.

14 Kierujący pojazdem innym niż silnikowy jest obowiązany :
włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony, korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu. Obowiązek używania świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Zabrania się : nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego, używania sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem, ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może to spowodować oślepienie innych kierujących. Znak ,, zakaz używania sygnałów dźwiękowych ‘’

15 B-29 B-30 Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Uchylenie tego zakazu oznaczone jest znakiem B – 30 ,, koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych ‘’. Zakaz używania świateł drogowych w celu ostrzeżenia jadących z naprzeciwka o kontroli policji. Przy dojeżdżaniu do zatoru drogowego np. spowodowanego wypadkiem włącza się światła awaryjne – celem ostrzeżenia jadących za nami o występującym niebezpieczeństwie i odpowiednio wczesnym podjęciu hamowania.


Pobierz ppt "UŻYWANIE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google