Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Sierpień 2010 Barometr nastrojów ekonomicznych Badanie zrealizowane zostało w dniach 12-17 sierpnia 2010 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Sierpień 2010 Barometr nastrojów ekonomicznych Badanie zrealizowane zostało w dniach 12-17 sierpnia 2010 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Sierpień 2010 Barometr nastrojów ekonomicznych Badanie zrealizowane zostało w dniach 12-17 sierpnia 2010 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków. Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby wynosi +/-3,1%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%.

3 Spis treści Nastroje ekonomiczne Polaków w sierpniu – podsumowanie 4 Wskaźniki nastroju ekonomicznego 5 Ocena sytuacji ekonomicznej kraju 8 Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego 14 Stosunek do współpracy ekonomicznej z państwami zachodnimi 16

4 Nastroje ekonomiczne Polaków w sierpniu PESK – wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju - 9,5 OGD– wskaźnik kondycji finansowej gospodarstw - 3,1 PENKON – wskaźnik klimatu konsumenckiego - 6,3 - 13,2 Wartość w sierpniu 2010 - 5,5 - 9,4 Zmiana w stosunku do lipca 2010 Okres wakacji na ogół sprzyja poprawie klimatu wśród konsumentów. W sierpniu tego roku wskaźnik nastrojów konsumentów (Penkon) obniżył się jednak i to dość znacznie, bo o ponad 6 punktów (z – 3,1 do 9,4 pkt.). O tak znacznym obniżeniu jego wartości zadecydowały pogarszające się opinie o gospodarce w wymiarze makro. O 10 pkt. proc. pogorszyła się ocena netto aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, o 12 pkt. proc. ocena netto porównania obecnej sytuacji gospodarczej z sytuacją sprzed roku oraz o 6 pkt. proc. zmniejszył się wskaźnik prognoz netto - przewidywań, że za rok stan ekonomiki kraju będzie lepszy niż obecnie. W konsekwencji wskaźnik syntetyczny percepcji ekonomicznej sytuacji kraju zmalał o prawie 10 pkt. proc., z – 3,7 do - 13,2. To najgorszy rezultat od lutego br.. Zdecydowanemu pogorszeniu opinii o stanie i perspektywach polskiej gospodarki towarzyszy tylko niewielki spadek wiary w możliwości gospodarki. O tym, ze Polacy sami mogą sobie poradzić z z problemami gospodarczymi przeświadczonych jest nadal ponad połowa mieszkańców (56 proc.), o 1 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem. Nie zmalało, a wręcz wzrosło (z 67 do 70 proc.) poparcie dla przemian dokonujących się w Polsce po 1989 roku. Pogorszeniu uległy natomiast opinie o kondycji finansowej gospodarstw domowych, chociaż w mniejszym stopniu niż w przypadku całej gospodarki. Wskaźnik optymizmu gospodarstw domowych zmniejszył się o 3 pkt. proc., z – 2,4 do -5,5. Zmalal przede wszystkim odsetek oceniających stan swych finansów jako lepszy niż przed rokiem (z 17 do 13) oraz wzrosła liczba obawiających się pogorszenia swej sytuacji finansowej w ciągu najbliższego roku (z 15 do 18 proc.). Spolaryzowane są opinie o sile złotego. Połowa ankietowanych uważa, że zyskuje bądź jest stabilny, a druga połowa, że traci na wartości. Pogorszenie wskaźników nastrojów konsumenckich to efekt dyskusji o kłopotach budżetowych, a głównie zapowiedzi podwyższenia w roku przyszłym stawki VAT do 23 proc..

5 PESK – wskaźnik percepcji ekonomicznej sytuacji kraju Przewaga ocen pozytywnych Przewaga ocen negatywnych OGD – wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych Wskaźniki nastroju ekonomicznego Przewaga ocen pozytywnych Przewaga ocen negatywnych *Wskaźnik ten jest średnią arytmetyczną sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na trzy pytania dotyczące kondycji ekonomicznej Polski: a) Jak ocenia Pan(i) ogólną sytuację ekonomiczną Polski? b) Czy obecna sytuacja ekonomiczna Polski jest lepsza, taka sama, czy gorsza niż rok temu? c) Czy za rok sytuacja ekonomiczna Polski będzie lepsza, gorsza, czy się nie zmieni? Może przyjmować wartość od –100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są oceny sytuacji ekonomicznej. *Wskaźnik ten jest średnią arytmetyczną sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na dwa pytania dotyczące postrzegania sytuacji ekonomiczne gospodarstwa domowego: a)Czy obecna sytuacja Pana(i) gospodarstwa domowego jest lepsze, gorsza czy też taka sama, jak rok temu? b) Czy za rok finansowa sytuacja Pana(i) gospodarstwa domowego poprawi się, pogorszy się, czy też nie ulegnie zmianie? Może przyjmować wartość od –100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są oceny kondycji finansowej gospodarstwa.

6 PENKON– wskaźnik klimatu konsumenckiego* *Wskaźnik ten jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstwa (OGD). Może przyjmować wartość od – 100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki. Wskaźnik oceny sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) w sierpniu wyniósł -13,2pkt. Oznacza to, że wypowiedzi pesymistyczne o taki właśnie odsetek przewyższają wypowiedzi optymistyczne. W porównaniu z miesiącem ubiegłym wartość jego spadła o 9,5pkt.proc.. Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych (OGD) w tym miesiącu wyniósł -5,5pkt. Oznacza to, że w wypowiedziach na temat kondycji finansowej gospodarstw domowych, oceny negatywne przewyższają pozytywne. W porównaniu z ubiegłym miesiącem ocena sytuacji gospodarstwa domowego spadła o 3,1pkt. proc.. Wskaźnik klimatu konsumenckiego (Penkon) w tym miesiącu wyniósł -9,4pkt. Oznacza to, że wypowiedzi pesymistyczne o taki właśnie odsetek przewyższają wypowiedzi optymistyczne. W porównaniu z miesiącem ubiegłym wartość jego spadła o 6,3pkt. proc.. Wskaźniki nastroju ekonomicznego Klimat pozytywny Klimat negatywny

7 Klimat konsumencki ściśle wiąże się z pozycją społeczno – demograficzną respondenta. Rośnie generalnie wraz ze wzrostem wykształcenia, dochodu gospodarstwa domowego, pozycją zawodową, a spada wraz z wiekiem. Zależności te dobrze obrazuje zmienna klasa społeczna, którą tworzymy na podstawie wykształcenia, pozycji zawodowej głowy gospodarstwa domowego oraz dochodu gospodarstwa domowego. Stosunkowo najlepszy klimat konsumencki obserwujemy wśród osób przynależących do najwyższej z klas społecznych a najgorszy wśród osób przynależących do najniższych klas społecznych. PENKON – wskaźnik klimatu konsumenckiego [WIEK][WYKSZTAŁCENIE] [DOCHÓD GOSPODARSTWA][KLASA SPOLECZENA*] Wartość wskaźnika PENKON *Podział na klasy społeczne: A – osoby z najwyższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z wyższym wykształceniem E – osoby z najniższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z podstawowym i zasadniczym wykształceniem Wskaźniki nastroju ekonomicznego -

8 Jak Pan(i) ocenia ogólną sytuację ekonomiczną Polski? Ocena obecnej sytuacji Aktualną sytuację ekonomiczną kraju dobrze ocenia co piąty ankietowany. Odmiennego zdania jest co trzeci badany. Prawie połowa ankietowanych nie ma jednoznacznej opinii w tym względzie. Przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi zwiększyła się z 3 do 13pkt. procentowych. Ocena sytuacji ekonomicznej kraju

9 Czy sytuacja ekonomiczna kraju jest obecnie lepsza, taka sama, czy gorsza niż rok temu? Porównując obecną kondycję gospodarki kraju ze stanem sprzed roku 41% ankietowanych – czyli o 9 punktów procentowych więcej niż w miesiącu ubiegłym - ocenia ją jako gorszą. 47% Polaków postrzega ją jako taką samą, natomiast 12% badanych ocenia obecną sytuację ekonomiczną kraju lepiej niż rok temu. Przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi w tym przypadku zwiększyła się z 16 do 29pkt. procentowych. Ocena sytuacji ekonomicznej kraju

10 O tym, że za rok sytuacja ekonomiczna kraju będzie lepsza przeświadczonych jest 34% badanych. Tych, którzy obawiają się pogorszenia oraz twierdzących, że sytuacja ekonomiczna kraju nie ulegnie zmianie jest po 33%. Analiza sald odpowiedzi, różnicy odsetka osób oczekujących zmian pozytywnych i negatywnych, pokazuje znaczące różnice w percepcji przyszłości przez osoby należące do różnych grup socjodemograficznych. Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie..? Ocena sytuacji ekonomicznej kraju

11 [WIEK][WYKSZTAŁCENIE] [DOCHÓD GOSPODARSTWA] [KLASA SPOLECZENA*] Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie..? Oczekiwania odnośnie rozwoju sytuacji ekonomicznej kraju wiążą się z szeregiem zmiennych socjo-demograficznych. Optymizm rośnie wraz z klasą społeczną, dochodami gospodarstwa domowego i wykształceniem. *Podział na klasy społeczne: A – osoby z najwyższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z wyższym wykształceniem E – osoby z najniższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z podstawowym i zasadniczym wykształceniem Ocena sytuacji ekonomicznej kraju

12 Segmentacja Ocena sytuacji ekonomicznej kraju Porównując odpowiedzi na pytanie dotyczące obecnej sytuacji gospodarczej oraz oczekiwań na przyszłość stworzono typologię odzwierciedlającą nastawienie Polaków do sytuacji ekonomicznej kraju. Pesymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację ekonomiczną Polski lecz oczekujące zmian na gorsze – stanowią 15,5% populacji Sfrustrowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i dodatkowo spodziewające się dalszego pogorszenia sytuacji – stanowią 17,2% populacji Zrezygnowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i nie liczące na żadne zmiany w przyszłości – ani na lepsze, ani na gorsze – stanowią 12,4% populacji – Optymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i spodziewające się dalszej poprawy w przyszłości – stanowią 31,2% populacji Twardzi Optymiści to osoby źle oceniające obecną sytuację, lecz pomimo to liczące na poprawę w przyszłości – stanowią 3,2% populacji Usatysfakcjonowani to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i nie liczące na większe zmiany w przyszłości – ani na gorsze ani na lepsze – stanowią 20,5% populacji Jak Pan(i) ocenia obecną ogólną sytuację ekonomiczną Polski? dobrze częściowo dobrze, częściowo źle źle Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie: lepsza13,6%17,6%3,2% gorsza2%13,5%17,2% wcale się nie zmieni 4,3%16,2%12,4%

13 Stworzona przez Pentor RI typologia pokazuje, iż osoby o negatywnym ustosunkowaniu wobec obecnej sytuacji ekonomicznej Polski (pesymiści, zrezygnowani, sfrustrowani) stanowią 45,1% społeczeństwa. 54,9% Polaków pozytywnie odbiera sytuację ekonomiczną Polski (optymiści, twardzi optymiści, usatysfakcjonowani). Ocena sytuacji ekonomicznej kraju

14 Ocena obecnej sytuacji w porównaniu do sytuacji sprzed roku Oceniając obecną sytuację finansową własnego gospodarstwa domowego 27% ankietowanych postrzega ją jako gorszą niż rok temu, 60% badanych jako taką samą, a 13% za lepszą. W tym miesiącu przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi wzrosła z 12 do 14pkt. proc.. Czy obecna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego, w porównaniu do sytuacji sprzed roku jest lepsza, gorsza, czy też taka sama? Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego

15 Oczekiwania na przyszłość A za rok sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego…? Poprawy stanu domowych finansów w ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewa się 21% ankietowanych, 18% oczekuje natomiast pogorszenia stanu budżetu domowego. 62% badanych nie przewiduje jej zmiany. Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego

16 Jak Pan(i) sądzi, czy my Polacy możemy nasze problemy gospodarcze rozwiązać sami, czy tylko z pomocą państw zachodnich? Opinię, że nasze problemy gospodarcze możemy rozwiązać sami podziela 56% ankietowanych. O tym, że niezbędna jest pomoc państw zachodnich przekonanych jest 44%. Przewaga ufających możliwościom polskiej gospodarki nad powątpiewającymi i oczekującymi pomocy państw zachodnich wyniosła w tym miesiącu 12pkt. proc.. Stosunek do współpracy ekonomicznej z państwami zachodnimi

17 51% Polaków opowiada się za tym, aby zachodnie firmy jak najwięcej inwestowały w Polsce. Odmiennego zdania jest 22% badanych. 26% ankietowanych twierdzi natomiast, że jest im to zupełnie obojętne. Czy Pan(i) jest osobiście za tym aby zachodnie firmy jak najwięcej inwestowały w Polsce? Stosunek do współpracy ekonomicznej z państwami zachodnimi

18 18


Pobierz ppt "1. Sierpień 2010 Barometr nastrojów ekonomicznych Badanie zrealizowane zostało w dniach 12-17 sierpnia 2010 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google