Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie
Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.

2 organizowane przez szkołę
KONKURSY organizowane przez szkołę szkolne powiatowe pozaszkolne, w których uczniowie naszej szkoły brali udział

3 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ
POWIATOWE V POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY VI POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY VII POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY NAJŁADNIEJSZA KATRKA BOŻONARODZENIOWA SZKOLNE ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE HISTORIA KSIĄŻKI SZKOLNE KONKURSY INFORMATYCZNE PLAKAT O CZYSTOŚCI WIRUS I PIRAT KOMPUTEROWY PREZENTACJA O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH CHOINKA ŚWIĄTECZNA KALENDARZ NA ROK 2009 TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W POLSCE KARTKA BOŻONARODZENIOWA

4 KONKURSY POZASZKOLNE, W KTÓRYCH UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY BRALI UDZIAŁ
WYSOKIE LOTY WIKING ODKRYWCA „DER, DIE, DAS - KENNER“ MŁODY EUROPEJCZYK KARTKA WIELKANOCNA PROJEKT TAPETY Z HENRYKIEM SIENKIEWICZEM ZNAK GRAFICZNY (Bezpieczny Internet, Bezpieczny telefon, Uczciwy transfer) dla Certyfikatu UKE WIRTUALNY ŚWIAT TWORZYSZ TAKŻE TY

5 V POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY
OPIS OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA W konkursie uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych z Gajewa, Śmieszkowa, Sarbii i Czarnkowa. Zgodnie z regulaminem konkursu każda szkoła wystawiła dwóch reprezentantów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań oraz wykonywali zadania przy komputerze. Konkurs został przygotowany przez informatyczki – A. Stróżyńską i K. Ratajczak. Najlepsi okazali się: I miejsce – Krzysztof Patalas – klasa V c III miejsce – Piotr Woźniak – klasa V c

6 VI POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY
OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA OPIS W konkursie przygotowanym przez Stróżyńską i K. Ratajczak uczestniczyło 7 szkół z naszego powiatu: SP Lubasz, SP Huta, SP Sarbia, SP Gębice, SP Krucz, SP Śmieszkowo, SP Czarnków. Każda szkoła wystawiła dwóch reprezentantów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Konkurs składał się z części teoretycznej – testu, oraz części praktycznej - zadań przy komputerze. Naszą szkołę reprezentowali Katarzyna Karpińska z kl. VI c oraz Piotr Woźniak z kl. VI c. Lepszą okazała się zajmując II miejsce – Katarzyna Karpińska.

7 VII POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY
OPIS OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA Konkurs, który przygotowały i przeprowadziły K. Jęśko i A. Stróżyńska miał na celu popularyzację techniki komputerowej i wiedzy informatycznej wśród uczniów naszego powiatu. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów ze szkół w: Sarbii, Jędrzejewie, Połajewie, Śmieszkowie, Kruczu i Czarnkowie. Uczniowie musieli wykazać się znajomością pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint), Internetu oraz ogólnych wiadomości z informatyki. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Najpierw uczestnicy rozwiązywali test, a następnie zmagali się z zadaniami przy komputerze. Komisję oceniającą stanowili opiekunowie z poszczególnych szkół. Najlepsi uczniowie reprezentujący naszą szkołę to: Maciej Kmiotek – I miejsce – klasa VI b Maciej Pilecki – III miejsce - klasa Vd

8 KARTKA BOŻONARODZENIOWA
OPIS OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA Konkurs przeprowadzony był w grudniu 2008 r. w 2 etapach: szkolnym i powiatowym. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne były Komisje Szkolne. Skierowany był do wszystkich uczniów klas - 6, a polegał na wykonaniu w programie Paint, kartek świątecznych, które odzwierciedlają prawdę historyczną i autentyczną symbolikę związaną ze świętami Bożego Narodzenia. Projekty kartek świątecznych wykonywane były przez uczniów w obecności nauczyciela (na zajęciach i kółkach informatycznych), aby rozproszyć wątpliwości co do autorstwa pracy. Kartki nie mogły zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu szkolnego i powiatowego to Krystyna Jęśko i Anna Stróżyńska. Do konkursu zgłoszono 18 prac uczniów z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Komisja w składzie: Krystyna Jęśko, Anna Stróżyńska, Beata Kwiczak, Katarzyna Mleczko, wyłoniła następujące miejsca: oraz wyróżniła dyplomami prace: Edyta Klawek kl. 5, SP Lubasz Martyna Ziuziakowska, SP Rychlik Agata Wojtkowiak kl. 5a, SP Czarnków Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe (pendrive 8GB) wraz z dyplomami za I, II, III miejsce. I miejsce - Blanka Mikołajewska kl. 5 SP Krucz II miejsce - Miriam Kryjewska kl. 5f SP Czarnków III miejsce - Agata Nowak kl. 5 SP Drawsko b a c a b c

9 ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE
OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA Konkurs był przeznaczony dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Dzieci w większości wykonywały prace na zajęciach kółek komputerowych klas IV - VI i I - III. Do konkursu zgłoszono 14 prezentacji multimedialnych, 25 plakatów oraz 5 rysunków. Prezentacja Plakat Rysunek Konkurs przeprowadzony został w lutym 2008r. Pod patronatem Bezpiecznej Szkoły, a polegał na wykonaniu pracy przy pomocy techniki komputerowej w następujących formach: 1. W programie PowerPoint – prezentacje multimedialne. 2. W programie Word – plakaty. 3. W programie Paint – rysunki Zobacz więcej: Prezentacja.ppsx I miejsce – Maciej Pilecki – V d Wyróżnienie – Michał Szuta – I b Wyróżnienie – Anna Golik – VI f

10 HISTORIA KSIĄŻKI OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA OPIS Nagrodzone prace:
W konkursie wzięło udział 22 uczniów. Prace były wykonane w programie Power Point. Każda prezentacja zawierała 10 – 15 slajdów wykonanych na komputerach szkolnych w bibliotece lub pracowni szkolnej. Powinny one zawierać ilustracje rodzajów książek z krótkim komentarzem od czasów najdawniejszych do współczesności. Konkurs trwał przez cały miesiąc kwiecień 2008 r. Przygotowała i przeprowadziła Monika Biskup. Nagrodzone prace: Paweł Drapik – VI b Prezentacja1.ppt Agnieszka Dreczka – VI b Prezentacja 2.ppt Małgorzata Rzysko – VI b Prezentacja 3.ppt

11 SZKOLNE KONKURSY INFORMATYCZNE
OPIS OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA Celem tych konkursów było upowszechnianie wiedzy informatycznej, rozwijanie zainteresowań uczniów, jak również danie im możliwości sprawdzenia wiedzy przez współzawodnictwo i odporności na stres. Każdy konkurs powiatowy poprzedzany był eliminacjami szkolnymi, które przeprowadzane były w miesiącu, którym odbywał się w szkole Tydzień Bezpiecznego Internetu. Po nim następował Powiatowy Konkurs Informatyczny z udziałem najlepszych naszych uczniów. W szkolnych konkursach informatycznych zwyciężyli: 2006 I miejsce – Krzysztof Patalas – V c II miejsce – Piotr Woźniak – V c III miejsce – Daniel Bednarek – V c 2007 I miejsce - Katarzyna Karpińska – VI c II miejsce - Piotr Woźniak i Marcin Drab –VI c III miejsce - Maciej Kmiotek – V b 2008 I miejsce - Maciej Kmiotek - VI b II miejsce - Maciej Pilecki – V d III miejsce - Mateusz Czarnecki – VI f

12 PLAKAT O CZYSTOŚCI OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA OPIS
Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu z hasłem o zachowaniu czystości w toalecie. Konkurs zorganizowany był przez świetlicę Szkolną. Prace wykonywane były na zajęciach kółka "Dzieciaki - Sieciaki" i na kółku Informatycznym. Przeprowadzany został dwa razy - w roku 2007 i Prace wykonanie konkursowe były porozwieszane w toaletach w całej szkole.

13 WIRUS I PIRAT KOMPUTEROWY
OPIS OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA w kategorii kl. I – III „Pirat komputerowy”: I miejsce - Antonina Zajda - II e II miejsce - Wiktoria Stachowicz – II e III miejsce - Patryk Dymek – III f Konkurs "Wirus komputerowy" (klasy I-III) i "Pirat komputerowy" (klasy IV-VI) przeprowadzony został przez nauczycielki informatyki z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który przypadał na dzień 12 lutego 2008r. Celem konkursu było zapoznanie z zagrożeniami występującymi w Internecie, zasadami bezpieczeństwa, a także internetowymi zasadami dobrego zachowania. Podczas prowadzenia zajęć z informatyki nauczyciele wskazywali sposoby zabezpieczania komputera przed zagrożeniami z sieci, przestrzegali przed zakupem i rozprowadzaniem nielegalnego oprogramowania. Celem konkursu było również rozbudzanie zainteresowań informatyką i komputeryzacją. Uczniowie w ramach zajęć z techniki, informatyki i zajęć świetlicowych wykonywali prace konkursowe. Do konkursu zgłoszono ponad 100 prac. Najciekawsze prace wybrały i nagrodziły: K. Jęśko i A. Stróżyńska. w kategorii kl. IV – VI „Wirus komputerowy”: I miejsce - Katarzyna Kornobis - VI a II miejsce - Miriam Kryjewska - IV f III miejsce - Magdalena Zagórska – IV e

14 PREZENTACJA O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
OPIS OSIĄGNIĘCIA Konkurs zorganizowany został przez nauczycielkę j. niemieckiego - p. Marię Michałek oraz nauczycielki informatyki - Annę Stróżyńską i Krystynę Jęśko. Przeznaczony był do uczniów klas VI. Realizowany na przełomie października i listopada 2008 r. Celem konkursu było: zachęcenie do pogłębiania zainteresowań dotyczących realiów krajów niemieckojęzycznych, którego języka dzieci uczą się w szkole podstawowej. podzielenie się zdobytymi głównie z Internetu informacjami z innymi uczniami naszej szkoły i nie tylko (prezentacje te będą wykorzystywane na lekcjach języka niemieckiego). Należało wykonać prezentację w języku polskim (w języku niemieckim mogą być nazwy własne i łatwiejsze kluczowe słowa i zwroty) o wybranym kraju niemieckojęzycznym: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein,  Luxemburg Konkurs ogłoszony był w trzech klasach szóstych, do oceny wpłynęło 12 prezentacji w programie Power Point. Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce Dawid Dezor VI d (Szwajcaria) II miejsce Zofia Augustyniak VI d (Austria) III miejsce Kamila Górzeńska VI d (Niemcy) Wyróżnienia otrzymali: Malwina Flasińska VI d (Austria), Pola Janc VI d (Luxembug), Emilia Jurczyńska VI d (Liechtenstein) Prezentacja 4.pptx Prezentacja 3.ppt Prezentacja 6.ppt Prezentacja 5.ppt Prezentacja 1.ppt Prezentacja 2.ppt

15 CHOINKA ŚWIĄTECZNA OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA OPIS I miejsce
Świetlica szkolnazaprosiła w grudniu 2008 r. uczniów wraz z rodzicami do udziału w konkursie informatycznym. Konkurs polegał na wykonaniu pracy komputerowej w programie Paint przedstawiającej choinkę świąteczną ustrojoną pięknymi kolorowymi ozdobami i lampkami. Praca nad rysunkiem miała być okazją do świetnej zabawy w gronie rodzinnym, a gotowe rysunki były doskonałą dekoracją bożonarodzeniową naszej szkolnej świetlicy. Niedozwolone było kopiowanie gotowych elementów z Internetu! A oto nagrodzeni uczniowie: I miejsce – Michał Szuta – II b ( + tata Jacek) II miejsce – Joanna i Klaudia Bakota – III b (+ mama Iwona) III miejsce – Konrad Gryziński – III d ( + mama Ewa) III miejsce Wystawa w świetlicy szkolnej II miejsce

16 KALENDARZ NA ROK 2009 OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA OPIS
Wszystkie prace można zobaczyć na stronie: W grudniu 2008 r. przeprowadzony został szkolny konkurs „Moje zachowanie, moją wizytówką”. To hasło stało się punktem wyjścia do wykonania kalendarzy na rok Prace wykonały dzieci na zajęciach kółka informatycznego pod kierunkiem p. A. Stróżyńskiej, K. Jęśko oraz W. Pileckiej w dwóch grupach wiekowych: kl. I-III oraz IV-VI. W kalendarzach wykorzystano prace wyróżnione w konkursie o tym samym tytule. Autorzy wszystkich prac otrzymali wyróżnienie. Konkurs organizowany został przez koordynatorów programu Bezpiecznej Jedynki. Prace wykonywały dzieci na zajęciach kółka komputerowego wykorzystując program Publisher i Word. Na początku roku 2009 odbyła się wystawa prac laureatów. Dzieci miały bardzo ciekawe pomysły i rozwiązania. W związku z żywym zainteresowaniem rodziców zakupem wykonanych przez uczniów kalendarzy postanowiono wyjść naprzeciw ich prośbom. Dochód z kalendarzy będzie przeznaczony na zakup akcesoriów na „Dzień Szkoły bez przemocy” organizowany w szkole. W aukcji kalendarzy wyróżniono autorów najbardziej popularnych prac.  Miriam Kryjewska, Marta Szulc, Michał Pawlusiński otrzymali dyplomy oraz kalendarze.

17 TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W POLSCE
OPIS OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA Konkurs odbył się w grudniu 2008r. Przeprowadzony został przez bibliotekę szkolną. Wzięło w nim udział 23 uczniów klas IV – VI. Zadaniem dzieci było wykonanie prezentacji w programie Power Point przy wykorzystaniu 12 – 15 slajdów. Treść prezentacji musiała ściśle odpowiadać tematowi (tradycje dotyczące tylko Bożego Narodzenia w Polsce). Praca miała być czytelna i przejrzysta. Jednej tradycji można było poświęcić 1-2 slajdów. Powyższy konkurs przygotowała i przeprowadziła M. Biskup. Nagrodzone zostały prace następujących osób: Agata Iwanicka – kl. VId Prezentacja1.ppt Agnieszka Horoszkiewicz – kl. Vid Prezentacja 2.ppt Dawid Pertek – kl. Vf Prezentacja 3.ppt Gustaw Dłużak – kl. Vf Prezentacja 4.ppt

18 KARTKA BOŻONARODZENIOWA
OPIS OSIĄGNIĘCIA Nagrodzeni uczniowie klas starszych to: I miejsce: Miriam Kryjewska Vf II miejsce: Agata Wojtkowiak Va III miejsce: Gustaw Dłużak Vf Wyróżnienia w kategorii kl. I – III otrzymali: Julia Biskup Ib, Laura Nowakowska kl. IIIb, Julia Dymek IIe Wyróżnienia w kategorii kl. IV – VI otrzymali: Jagoda Niżyńska 5b , Hubert Madry 5f, Kamil Krauz 5f , Zosia Augustyniak 6d Konkurs przeprowadzony był w grudniu 2008 r. Etap powiatowy poprzedzały eliminacje na szczeblu szkolnym. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne były Komisje Szkolne. Skierowany był do wszystkich uczniów klas 1-6, a polegał na wykonaniu w programie Paint, kartek świątecznych, które odzwierciedlają prawdę historyczną i autentyczną symbolikę związaną ze świętami Bożego Narodzenia. Projekty kartek świątecznych wykonywane były przez uczniów w obecności nauczyciela (na zajęciach i kółkach informatycznych), aby rozproszyć wątpliwości co do autorstwa pracy. Kartki nie mogły zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu szkolnego i powiatowego Krystyna Jęśko i Anna Stróżyńska.

19 WYSOKIE LOTY OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA OPIS
Uczniowie Koła Przyrodniczego, pod kierunkiem J. Gołębiewskiego, w roku szkolnym 2006/2007 wzięli udział w drużynowym ogólnopolskim konkursie internetowym „Wysokie loty” zajmując III miejsce. Drużyna pod nazwą „Miłośnicy Doliny Noteci” w składzie: Ł. Kaźmierczak, J. Strawa, M. Rzysko, M. Sułkowska, J. Magdziarz, P. Kurlapski, A. Kubiś, W. Szymczak, M. Furman i C. Szpotek rozwiązywali określone przez regulamin zadania dotyczące rozpoznawania ptaków, pisali relacje.

20 WIKING ODKRYWCA OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA OPIS
W r. w II i III edycji ogólnopolskiego konkursu internetowego „Wiking odkrywca” brali udział uczniowie Koła Przyrodniczego pod kierunkiem J. Gołębiewskiego. Konkurs polegał na opisaniu i prezentacji najciekawszych miejsc przyrodniczo – historycznych w okolicach szkoły tworząc następujące prace: „Wycieczka rowerowa na ścieżkę dydaktyczną” „Czarnków – miasto między wzgórzami”.

21 „DER, DIE, DAS - KENNER“ OPIS OSIĄGNIĘCIA
Szkoła już po raz drugi wzięła udział w KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (brała udział IV i V edycji). Koordynatorem obu konkursów była nauczycielka języka niemieckiego - Maria Michałek Celem konkursu jest wspieranie uczniów szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji językowych i zachęcenie do pogłębiania zainteresowań dotyczących realiów krajów niemieckojęzycznych. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Szkolne PWN. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie szkoły na podany na stronie internetowej na adres poczty elektronicznej ( ) odpowiadający danemu województwu. Na adres mailowy, z którego wysłano zgłoszenie szkoły do konkursu, zwrotną pocztą elektroniczną przesłany zostaje dla szkoły opis przebiegu etapu I - szkolnego oraz test konkursowy wraz ze wzorem arkusza sprawozdawczego. Wyniki konkursów: W roku szkolnym 2007/2008 odbył się w dniu etap szkolny IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „der, die, das Kenner”, Do etapu wojewódzkiego, który odbył się w marcu 2008 r. w Poznaniu zakwalifikowały się następujące osoby ze Szkoły Podstawowej nr 1: Maria Zarzycka i Jagoda Magdziarz I miejsce Zarzycka Maria 5d - 84 pkt. II miejsce Jagoda Magdziarz 5a - 80 pkt. III miejsce Izabela Wyrwa 6c - 75 pkt. *(maksymalna ilość punktów -100) W roku szkolnym 2008/2009 etap szkolny V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „der, die, das Kenner”, odbył się 4 grudnia 2008 r. Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 12. marca 2009 r. w Poznaniu zakwalifikowały się następujące osoby: I miejsce Miriam Kryjewska 5f - 93 pkt. II miejsce Zarzycka Maria 6d - 88 pkt. III miejsce Monika Jacek 6c - 77 pkt. * (maksymalna ilość punktów -100)

22 MŁODY EUROPEJCZYK OPIS OSIĄGNIĘCIA
W roku szkolnym 2007/08 odbyła w pracowni komputerowej 3 zajęcia poświęcone przygotowaniom uczniów do pierwszej edycji Konkursu Młody Europejczyk. Dzieci rozwiązywały próbne testy konkursowe, a odpowiedzi szukały w Internecie. Konkurs ten odbył się w dniu 17 marca 2008r. wzięło w nim udział 9 uczniów naszej szkoły. I miejsce w naszej szkole, a XV miejsce w Polsce zdobył Łukasz Kaźmierczak z VI b. W pracowni komputerowej zainstalowane zostały programy ze strony internetowej „Ćwiczeniowy Atlas Historyczny UE” oraz „Ćwiczeniowy Atlas Historyczny UE- Schengen”, dzięki którym dzieci mogły śledzić procesy integracyjne zachodzące w Europie, a przede wszystkim poznawać kolejne kraje należące do strefy Schengen. Centrum Edukacji Szkolnej ogłasza drugi ogólnopolski konkurs tematyczny „Młody Europejczyk” z wiedzy na temat Unii Europejskiej. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o Unii Europejskiej i integracji europejskiej wśród młodzieży z całej Polski. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) i gimnazjalnych. Zostanie przeprowadzony w szkołach na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych. Przewidywany termin przeprowadzenia konkursu to: 13 III 2009 r. Nasza szkoła mogły zgłaszała uczestnictwo swoich uczniów w konkursie do dnia 23 II 2009 r. poprzez wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej znajdującej się na specjalnej stronie konkursowej . Koordynator konkursu: opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego- Pani Maria Michałek

23 KARTKA WIELKANOCNA OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA OPIS
W 2008 roku uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w ogólnopolskim konkursie na Kartkę Wielkanocną. Konkurs zorganizowany został przez Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach Celem konkursu było: - wykorzystanie Technologii Informacyjnej do pielęgnowania tradycji oraz określenia znaczenia Świąt Wielkanocnych w naszym regionie; - popularyzacja TI wśród uczniów; - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych uczniów. Konkurs przebiegał na trzech poziomach: · I szkoły podstawowe (1-3), · II szkoły podstawowe (4-6), · III gimnazja Każda ze szkół mogła zgłosić swoich reprezentantów, w celu ich wyłonienia przeprowadzała we własnym zakresie etap szkolny konkursu . Uczniowie wykorzystywali do stworzenia kartek edytor grafiki Paint. Kartki musiały zawierać elementy związane ze Świętami Wielkiej Nocy . Nie wolno korzystać przy tworzeniu kartki z gotowych elementów tj. zeskanowane ilustracje, zdjęcia, cliparty. Prace wykonane pod opieką K. Jęśko

24 PROJEKT TAPETY Z HENRYKIEM SIENKIEWICZEM
OPIS OPIS OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA W kwietniu 2008 r. rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs Informatyczny pt. „Projekt tapety (jako tło Pulpitu) odwołującej się do twórczości Henryka Sienkiewicza” zorganizowany w związku z XVI Zlotem Sienkiewiczowskim w Olecku. Wzięli udział w nim uczniowie kl. IV – VI. Należało wykorzystać grafikę komputerową, a prace zapisać w formacie, do wyboru: JPEG, GIF, BMP. str=1&oper=1&from2=0&from=0&galery=128 Z prac wysłanych konkurs dwie prace uzyskały III miejsce w kategorii szkół podstawowych. Autorami nagrodzonych prac są: nagrodzeni Katarzyna Sułkowska - klasa VI b ( opiekun: Krystyna Jęśko ) Agnieszka Dreczka - klasa VI b ( opiekun: Anna Stróżyńska )

25 ZNAK GRAFICZNY OPIS OSIĄGNIĘCIA OPIS
Prezes we współpracy z Sieciakami i Fundacją Kidprotect ogłosił w listopadzie 2008r. konkurs ogólnopolski dla użytkowników usług telekomunikacyjnych na stworzenie znaku graficznego Certyfikatu UKE. W konkursie mogły wziąć udział dzieci i młodzież do 18 roku życia. Zadaniem dzieci było wymyślenie znaku graficznego (logotypu, symbolu) dla poniższych kategorii: Opiekunkami uczniów i jednocześnie jury na szczeblu szkolnym były – K. Jęśko, A. Stróżyńska "Uczciwy transfer" Z takim znaczkiem domowy Internet zawsze będzie śmigał, jak szalony i nigdy nie zerwie połączenia. Jak może wyglądać znaczek świadczący o tym, że usługa "Bezpieczny Internet" z której korzystają dzieci jest bezpieczna? "Bezpieczny telefon" Dzięki temu symbolowi rodzice będą wiedzieli, że nowiusieńki telefon, który chcą kupić dziecku jest wprost idealny!

26 WIRTUALNY ŚWIAT TWORZYSZ TAKŻE TY
OPIS OPIS OSIĄGNIĘCIA Uczniowie naszej szkoły w styczniu 2008 r. przystąpili do konkursu międzynarodowego pt. „Wirtualny świat tworzysz także TY” z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu Konkurs został zorganizowany przez europejską sieć Insafe zrzeszającą narodowe punkty Awareness działające na rzecz bezpieczeństwa w Internecie. Celem konkursu było stworzenie zbiorowego projektu w jednej z trzech grup wiekowych. Uczniowie na zajęciach kółka komputerowego pod kierunkiem nauczycielki Anny Stróżyńskiej wykonali dwa filmy w programie Movie Maker: „Czy Internet jest pozytywnym, czy negatywnym elementem współczesnego świata?” „Czy telefony komórkowe niosą za sobą jedynie możliwość komunikacji?”. Tematem pierwszego filmu jest zaprezentowanie naszej szkoły, pokazanie problemu uzależnienia dzieci od komputera, oraz zagrożeń na jakie mogą napotkać w sieci. Dowiadujemy się jak komputer wpływa na nasze życie, oraz jakie są zalety i wady korzystania z Internetu. Celem projektu jest pokazanie komputera jako ciekawej, lecz jednej z wielu, form spędzania wolnego czasu. Praca druga przedstawia pierwsze aparaty telefoniczne oraz te współczesne, nowoczesne telefony komórkowe. Z projektu dowiadujemy się, czy telefony komórkowe niosą za sobą jedynie możliwość komunikacji. Projekty są dostępne na naszej stronie w dziale publikacje: Galeria wszystkich projektów znajduje się na stronie


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google