Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki ankiety opracowała Jolanta Sieplińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki ankiety opracowała Jolanta Sieplińska"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki ankiety opracowała Jolanta Sieplińska
Prawa człowieka Wyniki ankiety opracowała Jolanta Sieplińska

2 Cel ankiety Celem przeprowadzenia badań było poznanie wiedzy uczniów/słuchaczy na temat praw człowieka

3 Ankieta ankieta przeprowadzona została w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach, w dniach od 20 do 22 listopada 2009 roku, wypełniło ją 159 osób, co stanowi 65,5% ogółu uczących się w szkole, była anonimowa, zawierała 9 pytań.

4 Płeć

5 2. Czy znasz prawa człowieka?

6 3. Czy w szkole są przestrzegane prawa człowieka?

7 3. Czy w szkole są przestrzegane prawa człowieka?

8 4. Wymień znane Ci prawa człowieka

9 4. Wymień znane Ci prawa człowieka

10 4. Wymień znane Ci prawa człowieka

11 4. Wymień znane Ci prawa człowieka

12 5. Czy respektujesz prawa innych osób?

13 6. Czy znasz jakiś dokument, w którym zostały zapisane prawa człowieka
6. Czy znasz jakiś dokument, w którym zostały zapisane prawa człowieka?. Jeżeli tak – wpisz poniżej.

14 Konstytucja RP – 74 Deklaracja Praw Człowieka – 20 Karta Praw Człowieka – 21 Karta Praw Dziecka – 3 Konwencja Praw Człowieka – 12 Karta Praw Podstawowych – 1

15 7. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś łamania praw człowieka
7. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś łamania praw człowieka?. Jeżeli TAK – opisz te sytuacje.

16 nieposzanowanie godności przez:
- pracowników ochrony zdrowia – 2 - funkcjonariuszy policji – 3 - rówieśników – 4 - inne osoby – 4

17 rasizm, dyskryminacja społeczna – 4
nieposzanowanie praw pracowniczych – 2 naruszenie prawa nietykalności cielesnej – 3 doświadczenie gwałtu – 2 doświadczenie kradzieży – 3

18 inne: - łamanie praw podczas odbywania służby wojskowej – 1 - złamanie prawa miłości – 1 - oskarżenie i kara za niepopełnione wykroczenie - 1 - narzucanie innej religii – 1

19 8. Co jest granicą Twoich praw?

20 9. Czy uważasz, że otrzymujesz wystarczającą ilość informacji na temat praw człowieka?

21 WNIOSKI: 88,7% ankietowanych deklaruje znajomość praw człowieka.

22 WNIOSKI: Uczniowie/słuchacze najczęściej wymieniają następujące prawa człowieka: prawo do wolności słowa – 102 prawo do życia – 82 prawo do wolności religii – 69 prawo do nauki – 59 prawo do wolności osobistej – 42 prawo do pomocy medycznej - 33

23 WNIOSKI: 79,2 % ankietowanych respektuje prawa innych osób.

24 WNIOSKI: 69,8% uczniów/słuchaczy wymieniła przynajmniej nazwę jednego dokumentu zawierającego prawa człowieka.

25 WNIOSKI: 64,8 % ankietowanych uważa, że otrzymuje niewystarczającą ilość informacji na temat praw człowieka.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wyniki ankiety opracowała Jolanta Sieplińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google