Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zdrowie największą wartością człowieka” Opracowanie: Alicja Krawczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zdrowie największą wartością człowieka” Opracowanie: Alicja Krawczyk"— Zapis prezentacji:

1 „Zdrowie największą wartością człowieka” Opracowanie: Alicja Krawczyk
Ewa Caban

2 Analiza badań wydolności fizycznej gimnazjalistów
Próbie wydolnościowej Ruffiera poddano 151 uczniów czyli 43 % ogółu gimnazjalistów, - 81 dziewcząt - 70 chłopców Uczniowie klas pierwszych – 29 osób Uczniowie klas drugich – 57 osób Uczniowie klas trzecich – 65 osób

3 Ponad połowa badanych chłopców wykazuje niewystarczająca wydolność fizyczną. Żaden poddany badaniu gimnazjalista nie uzyskał wskaźnika bardzo dobrej sprawności zdrowotnej organizmu. Najkorzystniej badanie wypadło w klasach drugich, w których co czwarty chłopiec wykazuje dobrą wydolność organizmu.

4 Trzy czwarte grupy badanych dziewcząt uzyskało niewystarczająca wydolność,
a w klasach trzecich wszystkie gimnazjalistki prezentują niewystarczający poziom wydolności fizycznej. Żadna z dziewcząt nie uzyskała wyniku bardzo dobrego. Podobnie jak w grupie chłopców najkorzystniej zaprezentowały się uczennice klas drugich.

5

6 Ogólnie sprawność zdrowotna organizmu młodych ludzi jest niezadowalająca. Zaledwie 9 % badanych wykazuje dobrą wydolność a aż 65 % wydolność niewystarczającą.

7 W badaniu ankietowym uczestniczyło 226 uczniów co stanowi 64 % ogółu gimnazjalistów naszej szkoły.
Ankiety wypełniło 117 dziewcząt i 109 chłopców. Przebadano: 71 uczniów klas pierwszych 69 uczniów klas drugich 86 uczniów klas trzecich

8 Ponad połowa gimnazjalistów nie zjada drugiego śniadania, a prawie trzydzieści procent badanych nie spożywa także pierwszego śniadania. Brak dwóch podstawowych posiłków może wpływać negatywnie na zdolność koncentracji i skupienia uwagi na zajęciach szkolnych i wydolność fizyczną młodych organizmów.

9 W czasie zajęć szkolnych uczniowie najczęściej spożywają śniadania przygotowane w domu. Prawie 40 % badanych kupuje przekąski w sklepiku. Niepokojące zjawisko to 12 % uczniów, którzy w szkole nic nie jedzą.

10 Ponad połowa badanych deklaruje, że uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego bardzo chętnie. Zdecydowanie częściej takie deklaracje składają chłopcy niż dziewczęta, żaden z nich nie wskazał odpowiedzi „nie lubię zajęć w-f”.

11 Ponad 30 procent badanych deklaruje, iż aktywność ruchowa jest ich codziennym zajęciem. Niepokojący jest jednak odsetek (15%) uczniów którzy twierdzą, iż w wieku 13 – 15 lat w ogóle nie mają czasu na jakąkolwiek aktywność ruchową.

12 Spotkania z przyjaciółmi, słuchanie muzyki i uprawianie sportu to najczęstsze sposoby spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów. Prawie połowa respondentów najchętniej spędza czas przy komputerze – najczęściej tę formę wskazywali trzecioklasiści ( 57%), a najrzadziej uczniowie klas drugich (42 %).

13 WNIOSKI: 1. Nawyki żywieniowe znacznej grupy gimnazjalistów są nieprawidłowe – uczniowie, a szczególnie dziewczęta przychodzą do szkoły nie zjadając wcześniej śniadania. 2. Uczniowie często nie jedzą drugiego śniadania. W szkole jest też grupa uczniów, którzy nie jedzą obiadu. 3. Połowa uczniów wskazuje, że czas spędzony przy komputerze to jeden z podstawowych sposobów spędzania czasu wolnego. Uczniowie deklarują także, że w wieku kilkunastu lat – okresie intensywnego rozwoju - nie mają w ogóle czasu na jakąkolwiek aktywność ruchową. 4. Zajęcia wychowania fizycznego są na tyle atrakcyjnie prowadzone, że uczniowie chętnie w nich uczestniczą. 5. Wydolność fizyczna młodych ludzi jest niepokojąco niska. 6. Wymienione wyżej czynniki mogą negatywnie wpływać na rozwój, zdrowie, sprawność i wydolność fizyczną młodych ludzi obecnie i w przyszłości.

14 APEL DO RODZICÓW: Rodzice mogą pomóc swoim dzieciom w poprawie wydolności fizycznej i polepszeniu stanu zdrowia młodych ludzi w następujący sposób: ● Dając dobry przykład i organizując rodzinne przedsięwzięcia sportowe, oraz towarzysząc dzieciom w zajęciach fizycznych. ● Zachęcając dzieci do aktywności fizycznej w domu, szkole i z przyjaciółmi, do skakania na skakance, gry w berka czy piłkę, jazdy na rowerze itd. ● Ograniczając: oglądanie telewizji, gry komputerowe, spędzanie wolnego czasu w Internecie i inne nieaktywne formy, proponując w zamian zabawy z aktywnością fizyczną. ●Dbając o prawidłowe odżywianie młodych ludzi, którzy powinni spożywać co najmniej trzy podstawowe posiłki dziennie, w tym śniadanie przed wyjściem do szkoły. ● Nie zwalniając dziecka pod byle pretekstem z lekcji wychowania fizycznego w szkole. ●Troszcząc się o prawidłową ilość snu i aktywnego wypoczynku.


Pobierz ppt "„Zdrowie największą wartością człowieka” Opracowanie: Alicja Krawczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google