Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

komunikatów sprawozdawczych XML

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "komunikatów sprawozdawczych XML"— Zapis prezentacji:

1 komunikatów sprawozdawczych XML
Zasady konstruowania komunikatów sprawozdawczych XML przez dysponentów ratownictwa medycznego

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 123, poz. 801, z późn. zm.)

3 Struktura komunikatu XML

4 Struktura komunikatu XML
Element główny XML Zawiera pozostałe elementy Ogólne dane techniczne dotyczące komunikatu

5 Struktura komunikatu XML
Świadczeniodawca Świadczeniodawca Dane identyfikujące świadczeniodawcę oraz jego system informatyczny

6 Struktura komunikatu XML
Świadczeniodawca Zestaw świadczeń: Dane identyfikujące zestawy świadczeń Krotność 1-n Zestaw-świadczeń

7 Struktura komunikatu XML
Świadczeniodawca Dane zestawu: Pomocniczy element techniczny Dane określające czy świadczenia były świadczeniami ratującymi życie Zestaw-świadczeń Dane-zestawu

8 Struktura komunikatu XML
Świadczeniodawca Pacjent Dane charakteryzujące świadczeniobiorcę Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent

9 Struktura komunikatu XML
Świadczeniodawca Zlecenie Dane dotyczące fazy zlecenia świadczenia Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie

10 Struktura komunikatu XML
Świadczeniodawca Hospitalizacja Dane dotyczące świadczeń udzielonych podczas hospitalizacji Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja

11 Struktura komunikatu XML
Świadczeniodawca Świadczenie: Ogólne dane charakteryzujące świadczenie Krotność 1-n Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie

12 Struktura komunikatu XML Komórka organizacyjna
Świadczeniodawca Komórka organizacyjna Dane identyfikujące komórkę organizacyjną Świadczeniodawcy udzielającą świadczenia Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org

13 Struktura komunikatu XML
Świadczeniodawca Personel realizujący Dane identyfikujące osobę odpowiedzialną za udzielane świadczenie Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real

14 Struktura komunikatu XML
Świadczeniodawca Przyczyna Dane identyfikujące przyczyny medyczne udzielania świadczeń Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna

15 Struktura komunikatu XML
Świadczeniodawca Transport Dane rejestrowane w związku z transportem sanitarnym pacjenta Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport

16 Struktura komunikatu XML
Świadczeniodawca Procedura Dane identyfikujące procedury medyczne wykonane podczas udzielania świadczenia Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura

17 Struktura komunikatu XML
Świadczeniodawca Ratownictwo Szczegółowe dane dotyczące świadczenia udzielanego przez zespół ratownictwa medycznego Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

18 Walidacja i weryfikacja
Komunikat Walidacja i weryfikacja Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

19 Walidacja i weryfikacja
Komunikat Walidacja i weryfikacja Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń Przegląd nowych reguł walidacji i weryfikacji dla ratownictwa medycznego Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

20 Świadczenia ratujące życie
Komunikat Świadczenia ratujące życie Świadczeniodawca Czy sprawozdawane świadczenie było świadczeniem ratującym życie? Świadczeniodawca powinien określić czy świadczenie było świadczeniem ratującym życie Dopuszczalna jest zarówno odpowiedź twierdząca jak i zaprzeczająca Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

21 Dane identyfikujące pacjenta
Komunikat Dane identyfikujące pacjenta Świadczeniodawca Identyfikacja pacjenta Adekwatna do zakresu dostępnych danych Wymagane określenie kodu typu identyfikatora (dopuszczalne NN) Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Uprawnienie pacjenta do świadczeń Zgodnie z decyzją Prezesa Funduszu z dnia 4 lutego 2011 r. uprawnienie do świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne nie będzie przedmiotem weryfikacji Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

22 Zlecenie świadczenia Komunikat Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń
Dane charakteryzujące fazę zlecenia świadczenia nie powinny być przekazywane Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

23 Hospitalizacja Komunikat Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń
Dane dotyczące hospitalizacji nie powinny być przekazywane Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

24 Świadczenie Komunikat Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń Dane-zestawu
Kod świadczenia Powinien przyjmować wartość dla wodnych ZRM Powinien przyjmować wartość dla pozostałych ZRM Świadczeniodawca musi przekazać informację dotyczącą kodu świadczenia Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

25 Świadczenie Komunikat Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń Dane-zestawu
Kod świadczenia Walidacja: Czy kod świadczenia przyjmuje właściwą dla wskazanego zakresu wartość? Komunikat: „Przekazany kod świadczenia nie jest adekwatny dla ratownictwa medycznego. Prawidłowy to ” lub „Przekazany kod świadczenia nie jest adekwatny dla ratownictwa medycznego. Prawidłowy to ” Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

26 Inne atrybuty elementu świadczenie:
Komunikat Świadczenie Świadczeniodawca Inne atrybuty elementu świadczenie: Dodatkowe doprecyzowanie rodzaju świadczeń Data od – data do Tryb przyjęcia pacjenta Dane dotyczące wpisu na listę oczekujących Dane dotyczące przepustki Liczba dni leczenia Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

27 Komórka organizacyjna Identyfikator komórki
Komunikat Komórka organizacyjna Świadczeniodawca Identyfikator komórki organizacyjnej Część VII kodu resortowego Świadczeniodawca ma obowiązek określić identyfikator komórki organizacyjnej Kod powinien być zgodny z danymi wskazanymi w obowiązującej umowie Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

28 Komórka organizacyjna Identyfikator komórki
Komunikat Komórka organizacyjna Świadczeniodawca Identyfikator komórki organizacyjnej Sprawdzenie na poziomie XSD: Nie będzie możliwe nieprzekazanie danych identyfikujących komórkę organizacyjną Weryfikacja: Czy wskazany kod komórki organizacyjnej jest zgodny z danymi w obowiązującej umowie? Komunikat: „Nieprawidłowy kod komórki organizacyjnej udzielającej świadczenie ratownictwa medycznego.” Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

29 Personel realizujący Komunikat Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń
Dane identyfikujące kierownika zespołu ratownictwa medycznego Typ grupy zawodowej Nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Zespół Ratownictwa Medycznego Świadczenie Kierownik ZRM Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

30 Dane identyfikujące kierownika zespołu ratownictwa medycznego
Komunikat Personel realizujący Świadczeniodawca Dane identyfikujące kierownika zespołu ratownictwa medycznego Walidacja: Czy kierownik ZRM wykazany w elemencie personel-real stanowi jedną z osób wykazanych w elemencie ratownictwo? Komunikat: „Dane kierownika zespołu RTM niezgodne z danymi zespołu RTM” Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

31 udzielania świadczenia Dane dotyczące głównej przyczyny
Komunikat Przyczyna medyczna udzielania świadczenia Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń Dane dotyczące głównej przyczyny udzielania świadczenia Świadczeniodawca powinien przekazać kod głównej przyczyny udzielania świadczenia Kod głównej przyczyny udzielania świadczenia powinien mieć min. 3 znaki Przekazany kod głównej przyczyny udzielania świadczenia powinien być zgodny z klasyfikacją ICD-10 Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

32 Przyczyna medyczna udzielania świadczenia
Komunikat Przyczyna medyczna udzielania świadczenia Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń Dane dotyczące głównej przyczyny udzielania świadczenia Walidacja: Czy określono przyczynę główną i czy ma ona min. 3 znaki? Komunikat: „Brak kodu ICD10 przyczyny głównej dla świadczenia lub podano kod o niewłaściwym formacie.” Czy przyczyna główna jest zgodna ze słownikiem ICD-10? „Kod ICD10 przyczyny głównej dla RTM niezgodny z ICD10-klasyfikacją chorób i zachorowań” Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

33 udzielania świadczenia Dane dotyczące współistniejących
Komunikat Przyczyna medyczna udzielania świadczenia Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń Dane dotyczące współistniejących przyczyn udzielania świadczenia Mogą lecz nie muszą być przekazywane przez świadczeniodawcę Jeżeli przekazywane, kody przyczyn współistniejących powinny być zgodne z klasyfikacją ICD-10 Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

34 Przyczyna medyczna udzielania świadczenia
Komunikat Przyczyna medyczna udzielania świadczenia Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń Dane dotyczące współistniejących przyczyn udzielania świadczenia Walidacja: Czy przyczyny współistniejące są zgodne ze słownikiem ICD-10? Komunikat: „Kod ICD10 przyczyny współistniejącej niezgodny z ICD10-klasyfikacją chorób i zachorowań” Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

35 Transport pacjenta Komunikat Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń
Dane rejestrowane w związku z transportem pacjenta nie powinny być przekazywane Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

36 Wykonane procedury medyczne
Komunikat Wykonane procedury medyczne Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń Dane dotyczące procedur medycznych wykonanych w ramach świadczenia Świadczeniodawca powinien przekazywać dane dotyczące wykonanych procedur medycznych Planowana weryfikacja z listą procedur zawartą w załączniku nr 7 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

37 Dane rejestrowane w związku
Komunikat Dane rejestrowane w związku z udzieleniem świadczeń przez zespół ratownictwa medycznego Świadczeniodawca Zestaw-świadczeń Dane-zestawu Pacjent Zlecenie Hospitalizacja Świadczenie Kom-org Personel-real Przyczyna Transport Procedura Ratownictwo

38 wyjazdu/akcji ratowniczej ZRM
Ratownictwo Ratownictwo Przyczyna wyjazdu/akcji ratowniczej ZRM Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Przyjmuje wartości: Nagłe zachorowanie (kod 1) Wypadek (kod 2) Przypadek niewymagający podjęcia natychmiastowych czynności (kod 3) Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przyczyna wyjazdu/akcji: Musi zostać określona przez świadczeniodawcę Musi przyjmować wartość od 1 do 3 Przybycie Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Sprawdzenie na poziomie XSD: Nie będzie możliwe nieprzekazanie przyczyny wyjazdu/akcji Nie będzie możliwe przekazanie wartości innej niż od 1 do 3 Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

39 w księdze pogotowia ratunkowego
Ratownictwo Numer powiadomienia w księdze pogotowia ratunkowego Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Numer powiadomienia w księdze pogotowia ratunkowego wraz z rokiem i numerem tej księgi Musi zostać przekazany przez Świadczeniodawcę Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Sprawdzenie na poziomie XSD: Nie będzie możliwe nieprzekazanie numeru powiadomienia Przybycie Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

40 ratownictwa medycznego
Ratownictwo Kod zespołu ratownictwa medycznego Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Kod zespołu: Musi zostać przekazany przez Świadczeniodawcę Musi mieć właściwy format Musi być występować w umowie Świadczeniodawcy Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Sprawdzenie na poziomie XSD: Nie będzie możliwe nieprzekazanie kodu zespołu ratownictwa medycznego Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

41 ratownictwa medycznego
Ratownictwo Kod zespołu ratownictwa medycznego Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Walidacja: Czy przekazany kod zespołu ratownictwa medycznego ma właściwy format? Komunikat: „Nieprawidłowy format kodu zespołu ratownictwa medycznego udzielającego świadczenie ratownictwa medycznego” Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Walidacja: Czy przekazany kod zespołu ratownictwa medycznego występuje w umowie? Komunikat: „Podany kod zespołu ratownictwa medycznego nie występuje obowiązującej umowie” Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

42 Atrybuty określające datę i godzinę
Ratownictwo Atrybuty określające datę i godzinę Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia W przypadku atrybutów, które mają na celu przekazanie informacji dotyczących daty i czasu dane przekazywane są w formacie: RRRR-MM-DDTHH:MM:SS co oznacza, że Świadczeniodawca powinien podawać daty i godziny z dokładnością do sekund. Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie przekazanie danych dotyczących daty i czasu w niewłaściwym formacie Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

43 powiadomienia o zdarzeniu
Ratownictwo Data i godzina powiadomienia o zdarzeniu Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Moment powiadomienia o zdarzeniu Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych określających datę i godzinę powiadomienia o zdarzeniu Wyjazd Przybycie Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

44 przekazania dyspozycji do wyjazdu/akcji
Ratownictwo Data i godzina przekazania dyspozycji do wyjazdu/akcji Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Kod-zespolu Moment przekazania dyspozycji Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi być późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych określających datę i godzinę przekazania dyspozycji Walidacja: Czy moment przekazania dyspozycji jest późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu? Komunikat: „Czas przekazania dyspozycji nie jest późniejszy od czasu powiadomienia o zdarzeniu" Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

45 Data i godzina wyjazdu/rozpoczęcia akcji ratowniczej
Ratownictwo Data i godzina wyjazdu/rozpoczęcia akcji ratowniczej Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Kod-zespolu Moment wyjazdu do zdarzenia Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi być późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych określających datę i godzinę wyjazdu/rozpoczęcia akcji ratowniczej Walidacja: Czy moment wyjazdu jest późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu? Komunikat: „Czas wyjazdu do zdarzenia nie jest późniejszy od czasu powiadomienia o zdarzeniu” Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

46 przybycia na miejsce zdarzenia
Ratownictwo Data i godzina przybycia na miejsce zdarzenia Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Moment przybycia na miejsce zdarzenia Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi być późniejszy niż moment wyjazdu do zdarzenia Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych określających datę i godzinę przybycia na miejsce zdarzenia Walidacja: Czy moment przybycia jest późniejszy niż moment wyjazdu do zdarzenia? Komunikat: „Czas przybycia nie jest późniejszy od czasu wyjazdu do zdarzenia" Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

47 Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych
Ratownictwo Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Tryb zakończenia: Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Warunkuje jakie dane powinny zostać przekazane w dalszej części komunikatu Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

48 Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych
Ratownictwo Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Kod-zespolu Przekazanie na SOR lub Izbę Przyjęć Kod 1 Powiadomienie-zdarzenie Pozostawienie na miejscu zdarzenia Kod 2 Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przekazanie Wyspecjalizowanej Jednostce Kod 3 Przybycie Tryb-zakonczenia Przekazanie do Centrum Urazowego Kod 4 Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Przekazanie zespołowi LPR Kod 5 Zgon-osoby Personel-real Odstąpienie od czynności Kod 6 Typ-pers Inne Kod 7 Typ Wartosc

49 Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych
Ratownictwo Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Kod-zespolu Przekazanie na SOR lub Izbę Przyjęć Kod 1 Powiadomienie-zdarzenie Pozostawienie na miejscu zdarzenia Kod 2 Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przekazanie Wyspecjalizowanej Jednostce Kod 3 Przybycie Tryb-zakonczenia Przekazanie do Centrum Urazowego Kod 4 Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Przekazanie zespołowi LPR Kod 5 Zgon-osoby Personel-real Odstąpienie od czynności Kod 6 Typ-pers Inne Kod 7 Typ Wartosc

50 Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych
Ratownictwo Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Kod-zespolu Przekazanie na SOR lub Izbę Przyjęć Kod 1 Powiadomienie-zdarzenie Pozostawienie na miejscu zdarzenia Kod 2 Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przekazanie Wyspecjalizowanej Jednostce Kod 3 Przybycie Tryb-zakonczenia Przekazanie do Centrum Urazowego Kod 4 Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Przekazanie zespołowi LPR Kod 5 Zgon-osoby Personel-real Odstąpienie od czynności Kod 6 Typ-pers Inne Kod 7 Typ Wartosc

51 Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych
Ratownictwo Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Kod-zespolu Przekazanie na SOR lub Izbę Przyjęć Kod 1 Powiadomienie-zdarzenie Pozostawienie na miejscu zdarzenia Kod 2 Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przekazanie Wyspecjalizowanej Jednostce Kod 3 Przybycie Tryb-zakonczenia Przekazanie do Centrum Urazowego Kod 4 Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Przekazanie zespołowi LPR Kod 5 Zgon-osoby Personel-real Odstąpienie od czynności Kod 6 Typ-pers Inne Kod 7 Typ Wartosc

52 Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych
Ratownictwo Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych dotyczących trybu zakończenia medycznych czynności ratunkowych Niemożliwe będzie przekazanie danych dotyczących trybu zakończenia medycznych czynności ratunkowych niezgodnych z formatem (cyfra od 1 do 7) Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

53 zakończenia medycznych czynności ratunkowych
Ratownictwo Data i czas zakończenia medycznych czynności ratunkowych Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Kod-zespolu Moment zakończenia czynności Określany lub nie przez Świadczeniodawcę w zależności od trybu zakończenia Jeżeli przekazany, musi być późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Walidacja: Czy moment zakończenia czynności jest późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia? Komunikat: „Czas zakończenia czynności nie jest późniejszy od czasu przybycia na miejsce zdarzenia" Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

54 Data i czas przekazania pacjenta
Ratownictwo Data i czas przekazania pacjenta Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Moment przekazania pacjenta Określany lub nie przez Świadczeniodawcę w zależności od trybu zakończenia Jeżeli przekazany, musi być późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Walidacja: Czy moment przekazania pacjenta jest późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia? Komunikat: „Czas przekazania pacjenta nie jest późniejszy od czasu przybycia na miejsce zdarzenia" Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

55 Dane dotyczące zgonu Ratownictwo Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu
Muszą zostać przekazane jeżeli tryb zakończenia to „odstąpienie od medycznych czynności ratunkowych (kod 6)” Określają kiedy nastąpił zgon (przyjmuje wartość 1 lub 2) Nr-powiadomienia Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

56 Dane dotyczące zgonu Ratownictwo Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu
Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie przekazanie nieprawidłowej wartości Walidacja: Czy w komunikacie nie występują jednocześnie dane o przekazaniu pacjenta i o jego zgonie? Komunikat: „Niedozwolone przekanie atrybutu oddzial-ratunkowy-przek w przypadku zgonu” Czy tryb zakończenia czynności przyjmuje wartość właściwą dla zgonu? „Przekazano informację o przypadku zgonu osoby i nieprawidłowy kod trybu zakończenia medycznych czynności ratunkowych.” Nr-powiadomienia Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

57 zespołu ratownictwa medycznego Zespół Ratownictwa Medycznego
Ratownictwo Dane personelu zespołu ratownictwa medycznego Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Dane personelu ZRM Świadczeniodawca musi wskazać wszystkie osoby wchodzące w skład ZRM udzielającego świadczenia uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Zespół Ratownictwa Medycznego Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

58 zespołu ratownictwa medycznego
Ratownictwo Dane personelu zespołu ratownictwa medycznego Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Walidacja: Czy wykazano dane minimum 3 różnych osób jeżeli wskazany zakres to specjalistyczny ZRM? Komunikat: „Zbyt mała ilość osób realizujących świadczenie (mniej niż 3)” Czy wykazano dane minimum 2 różnych osób jeżeli wskazany zakres to podstawowy ZRM? „ Zbyt mała ilość osób realizujących świadczenie (mniej niż 2)” Czy wykazano dane lekarza jeżeli wskazany zakres to specjalistyczny ZRM? „W specjalistycznym ZRM nie wykazano lekarza” Nr-powiadomienia Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

59 zespołu ratownictwa medycznego
Ratownictwo Dane personelu zespołu ratownictwa medycznego Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Typ personelu: Akceptowane w tym elemencie grupy zawodowe to lekarze (Kod 11), pielęgniarki (Kod 18), i ratownicy medyczni (Kod 22) Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Walidacja: Czy wskazany typ personelu to lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny? Komunikat: „ Wykazany typ personelu nieprawidłowy dla świadczeń ratownictwa medycznego w atrybucie w elemencie ratownictwo” Przybycie Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

60 zespołu ratownictwa medycznego
Ratownictwo Dane personelu zespołu ratownictwa medycznego Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Typ identyfikatora: Jeżeli wskazana osoba to lekarz lub pielęgniarka Świadczeniodawca powinien wskazać „prawo wykonywania zawodu” (Typ=1) Jeżeli wskazana osoba to ratownik medyczny Świadczeniodawca powinien wskazać „nr PESEL” (Typ=2) Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Tryb-zakonczenia Walidacja: Czy wskazany typ identyfikatora właściwy dla wskazanej grupy zawodowej? Komunikat: „Nieprawidłowy typ identyfikujący osobę w atrybucie w elemencie ratownictwo” Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

61 zespołu ratownictwa medycznego
Ratownictwo Dane personelu zespołu ratownictwa medycznego Przyczyna-wyjazdu Przyczyna-wyjazdu Nr-powiadomienia Walidacja: Czy wskazany numer prawa wykonywania zawodu/numer PESEL są zgodne z formatem? Komunikat: „ Nieprawidłowy numer prawa wykonywania zawodu lekarza/pielęgniarki/PESEL w atrybucie w elemencie ratownictwo” Kod-zespolu Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Tryb-zakonczenia Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Zgon-osoby Personel-real Typ-pers Typ Wartosc

62 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "komunikatów sprawozdawczych XML"

Podobne prezentacje


Reklamy Google