Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsekwencje polityki klimatycznej UE dla Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsekwencje polityki klimatycznej UE dla Polski"— Zapis prezentacji:

1 Konsekwencje polityki klimatycznej UE dla Polski
19 października 2011

2 W ramach polityki klimatyczno-energetycznej UE sformułowano 3 podstawowe cele, znane jako 3x20 Cele polityki klimatycznej na 2020 r. (3x20) Obniżenie emisji CO2 o 20% w stosunku do 1990 r. Zwiększenie udziału OZE w finalnym zużyciu brutto energii do 20% Ograniczenie zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz Regulacje wynikające z polityki klimatycznej Dyrektywa 2009/29/WE ws. EU ETS Dyrektywa 2009/28/WE ws. promowania OZE Projekt nowej dyrektywy (2011) ws. efektywności energetycznej (obecnie obowiązuje dyrektywa 2006/32/WE)

3 Polityka klimatyczna wpłynie istotnie na kierunki inwestycji w wytwarzaniu Planowane nowe moce i wycofania w energetyce UE w latach (GW) Źródło: World Energy Outlook 2010; Raport PwC-ING Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2011

4 Prognozowana wielkość i struktura mocy wytwórczych w Europie (GW)
Prognozy wskazują, iż zmianie ulegnie struktura paliwowa mocy wytwórczych w Europie Prognozowana wielkość i struktura mocy wytwórczych w Europie (GW) Źródło: Eurelectric, 2010

5 Obecna i prognozowana struktura mocy wytwórczych w Polsce
Według prognoz zmiana struktury paliwowej mocy wytwórczych nastąpi również w Polsce Obecna i prognozowana struktura mocy wytwórczych w Polsce 2011 – 34,4 GW 2030 – 51,4 GW Źródło: Agencja Rynku Energii (maj 2011) oraz Polityka Energetyczna Polski do roku 2030

6 Nowe zasady systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2
Inwestycje w energetykę zero i niskoemisyjną są podyktowane polityką UE w zakresie CO2 Nowe zasady systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 Konsekwencje Przyznawanie uprawnień instalacjom przez KE w ramach ogólnego limitu unijnego Wzrost cen energii elektrycznej, ciepła i innych produktów z branż o wysokiej emisji CO2 i/lub wysokim zużyciu energii w procesach produkcji Przydział uprawnień dla instalacji w oparciu o benchmarki w zakresie emisyjności Zmiany relatywnej konkurencyjności poszczególnych technologii i źródeł o różnej wielkości Stopniowy spadek dostępnych darmowych certyfikatów Przyspieszenie rozwoju źródeł niskoemisyjnych (zmiana struktury paliw w energetyce) Odmienne traktowanie produkcji ciepła na rzecz gospodarstw domowych i innych podmiotów Opóźnienie inwestycji w energetyce w wyniku niepewności co do liczby darmowych certyfikatów od 2013 r.

7 Pomimo wynegocjowania przez Polskę niższego celu w zakresie OZE (15%), cel ten jest nadal dużym wyzwaniem Cele w zakresie udziału OZE dla poszczególnych sektorów na 2020 rok Elektroenergetyka 19,13% (7,5% w 2010 r.) Ciepłownictwo i chłodnictwo 17,05% (12,3% w 2010 r.) Transport 10,14% (5,8% w 2010 r.) Końcowe zużycie brutto z OZE (ktoe) Źródło: Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 2010

8 Konsekwencje realizacji celu w zakresie wzrostu udziału OZE
Dalszy szybki rozwój OZE nie będzie możliwy bez odpowiedniego wsparcia dla producentów Konsekwencje realizacji celu w zakresie wzrostu udziału OZE Konieczność utrzymania systemu wsparcia dla energii elektrycznej z OZE Potrzeba rozwoju sieci energetycznych zwłaszcza w Polsce północnej i zapewnienia elastycznych rezerw mocy dla energetyki wiatrowej Pozytywny wpływ na poziom strat sieciowych dzięki energetyce rozproszonej Potencjalne problemy z zapewnieniem biomasy w przyszłości Ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych Wzrost bezpieczeństwa energetycznego (w szczególności na poziomie lokalnym)

9 Poprawa efektywności wykorzystania energii przybliży osiągnięcie zarówno celu w zakresie CO2, jak i udziału OZE Środki poprawy efektywności energetycznej w ustawie o efektywności z 2011 r. System świadectw efektywności energetycznej Zobowiązanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania środków poprawy efektywności Krajowy cel indykatywny w zakresie efektywności energetycznej to zaoszczędzenie GWh energii w latach Konsekwencje Spowolnienie wzrostu popytu na energię (mniejsza presja na wzrost mocy wytwórczych) Przyspieszenie redukcji emisji CO2 i wzrostu udziału OZE Dodatkowy element składowy cen energii elektrycznej, ciepła i gazu (białe certyfikaty) Dodatkowe przychody dla podmiotów ograniczających zużycie energii

10 Polityka klimatyczna UE kosztuje nas wszystkich !!!
Polityka klimatyczna UE kosztuje nas wszystkich !!! Koszty polityki klimatycznej wg badań Komisji Europejskiej Koszty polityki klimatycznej wg badań Copenhagen Consensus Center Koszt zmniejszenia emisji o 20% do 2020 r. Koszt polityki 3x20 do 2020 r. 48 mld €/ rok 210 mld €/ rok Koszt zmniejszenia emisji o 30% do 2020 r. Koszt polityki klimatycznej przy zmniejszenia emisji o 30% do 2020 r. 81 mld €/ rok 450 mld €/ rok Źródło: The costs and benefits of EU Climate Policy for 2020, Richard S.J. Tol, czerwiec 2020; "Polityka klimatyczna UE – praktyczne aspekty jej realizacji w krajach członkowskich poprzez ograniczenie zużycia energii" Seminarium WWF, Warszawa 2010r. za Komunikatem Komisji Europejskiej z 26 Maja 2010 COM(2010) 265/3

11 © 2011 PwC Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PwC Polska Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.


Pobierz ppt "Konsekwencje polityki klimatycznej UE dla Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google