Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koniec świata… - ale jaki?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koniec świata… - ale jaki?."— Zapis prezentacji:

1 Koniec świata… - ale jaki?

2 MAGIA LICZB W numerologii i astrologii liczba 12 jest liczbą zupełną, całkowitą, arcydoskonałą; ważną astronomicznie , astrologicznie i kulturowo np.: 12 miesięcy, 12 znaków Zodiaku, 12 apostołów Symbolizuje życie w harmonii z Naturą Przyrodą - Wszechświatem. Apokaliptycznie jest liczbą dopełnienia.

3 „2012”

4 „2012”

5 „2012”

6 „2012”

7 „2012”

8 „2012”

9 „ArmagedDon”

10 „Armageddon”

11 „Armageddon”

12 Zapiszcie skojarzenia:
KONIEC ŚWIATA

13 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI obrazki z końca świata

14 Temat lekcji: Koniec świata… - ale jaki
Temat lekcji: Koniec świata… - ale jaki? Wizje Hansa Memlinga i Czesława Miłosza.

15 Hans memling sąd ostateczny

16 Obecnie oryginał obrazu znajduje się w muzeum narodowym w gdańsku, natomiast kopia wystawiona jest w kościele mariackim w gdańsku

17 Tryptyk, czyli nastawa ołtarzowa, składająca się z części środkowej i dwóch skrzydeł osadzonych na nawiasach, aby można było całość zamknąć

18 Jezus chrystus -sędzia

19 Atrybuty: Lilia- symbol zmiłowania Miecz- symbol sprawiedli- wości
Symbolika: Nogi na kuli ziemskiej- władanie Siedzi na tęczy- przymierze nieba z ziemią

20 Deesis- w ikonografii chrześcijańskiej grupa: pośrodku chrystus, po prawej- matka boska, po lewej- jan chrzciciel

21 Aniołowie dmący w trąby i wzywający na sąd

22 Aniołowie trzymający atrybuty męki pańskiej: kolumnę biczowania, koronę cierniową, włócznię, gwoździe i młotek

23 Chrystus w otoczeniu apostołów- ławników

24 Archanioł michał

25 Zmarli powstają z grobów

26 Psychomachia- walka anioła z diabłem, czyli dobra ze złem o duszę człowieka

27 Tłum grzeszników wyciąga ręce w błagalnym geście
Tłum grzeszników wyciąga ręce w błagalnym geście. Są wśród nich starzy i młodzi, biali i czarni, mędrcy, zakonnicy- sąd dotyczy wszystkich.

28 Skrzydła mają zarówno aniołowie, jak i diabły- diabły też kiedyś były aniołami.

29 Wejście do Królestwa Niebieskiego
po kryształo- wych schodach przez gotycki portal Królestwo niebieskie

30 Stojący na górze aniołowie grają na różnych instrumentach i śpiewają pieśni sławiące Boga. Muzyka jest symbolem radości i nieśmiertelności.

31 Płaskorzeźba przedstawiająca narodziny ewy z żebra adama

32 Święty piotr witający zbawionych. W rękach trzyma klucze do bram raju.

33 Światłość wydobywająca się zza bramy- symbol raju.

34 Na czele pochodu idzie papież, na głowie ma czerwono-złotą tiarę przedstawia- jącą scenę zwiastowania, za nimi idą kardynałowie, zakonnicy i zwykli ludzie, którym aniołowie wręczają szaty chwały. Pochód zbawionych

35 piekło Grzesznicy skategoryzowani według siedmiu grzechów głównych:
1) pycha, 2) chciwość, 3) nieczystość, 4) zazdrość 5)nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6) gniew 7) lenistwo piekło

36 Związana sznurem para niesiona przez szatana to rozpustnicy reprezentujący nieczystość.

37 Osie symetrii: pionowa wyznaczona przez chrystusa i archanioła michała; pozioma wyznaczona przez białą linię horyzontu, oddzielającą wyraźnie to, co boskie od tego, co ziemskie- sferę sacrum od sfery profanum

38 Rewersy skrzydeł tryptyku przedstawiają małżeństwo fundatorów ołtarza.

39 Ołtarze tego typu w średniowieczu pełniły funkcję Biblii pauperum, czyli księgi dla ubogich. Ich głównym zadaniem było przekazywanie treści religijnych ludziom nieumiejącym czytać.

40 Zapiszcie skojarzenia:
PIOSENKA

41 PIOSENKA O KOŃCU ŚWIATA Czesław Miłosz
W dzień końca świata Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny, Młode wróble czepiają się rynny I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata Kobiety idą polem pod parasolkami, Pijak zasypia na brzegu trawnika, Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa, Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa I noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów, Są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, Nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, Dopóki trzmiel nawiedza różę, Dopóki dzieci różowe się rodzą, Nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, Powiada przewiązując pomidory: Innego końca świata nie będzie, Innego końca świata nie będzie.

42 KARTA PRACY Jaki nastrój panuje w utworze?
……………………………………………………………………………………….. Jak wygląda świat? Jak zachowują się ludzie przedstawieni w wierszu? Co można powiedzieć o siwym staruszku? ………………………………………………………………………………………. Kim jest podmiot liryczny i do kogo kieruje swą wypowiedź? Wypisz z tekstu po jednym przykładzie: epitetów,…………………………………………… metafory,…………………………………………… anafory……………………………………………… Wiersz ma charakter : optymistyczny/ pesymistyczny

43 wnioski HANS MEMLING CZESŁAW MIŁOSZ
1. pojawiają się przerażające: zjawiska, 2. z grobu wychodzą umarli, 3. grzmią trąby archanielskie 4. budzi to w ludziach strach, panikę  5.kończy się dotychczasowy porządek świata 6.w dniu Sądu Ostatecznego dobrzy ludzie staną po prawej stronie, a źli po lewej 7.wizja katastroficzna życie płynie zwyczajnie w nastroju radości, spokoju 2.ludzie wykonują zwykłe, codzienne czynności 3.świat jest piękny, barwny, niezmącony, spokojny 4.wizja spokojnego świata uświadamiania pogodzenie się ze śmiercią i przemijaniem 5.sugeruje konieczność poczucia odpowiedzialności za nasze czyny


Pobierz ppt "Koniec świata… - ale jaki?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google