Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNY SYSTEM POMOCY DZIECKU I RODZINIE w dzielnicy Gdańsk Stogi (1999 – 2009) Mężczyźni i kobiety wszystkich narodowości uznają, że ludzkość powinna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNY SYSTEM POMOCY DZIECKU I RODZINIE w dzielnicy Gdańsk Stogi (1999 – 2009) Mężczyźni i kobiety wszystkich narodowości uznają, że ludzkość powinna."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNY SYSTEM POMOCY DZIECKU I RODZINIE w dzielnicy Gdańsk Stogi (1999 – 2009) Mężczyźni i kobiety wszystkich narodowości uznają, że ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego... Deklaracja Genewska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt kontynuowany jest przez Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków *** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym *** W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

3 CEL GŁÓWNY: Poprawa sytuacji życiowej dzieci i ich rodzin w dzielnicy Gdańsk Stogi CELE OPERACYJNE: 1.animowanie działań lokalnych prowadzących do stworzenia systemu pomocy dziecku i rodzinie bazującego na współpracy wszystkich instytucji pomocowych działających w DZIELNICY 2.koordynowanie interdyscyplinarnej współpracy 3.specjalistyczne poradnictwo i doradztwo – PIK 4.długofalowa profilaktyka i terapia

4 KLUCZOWE ELEMENTY lokalnego systemu pomocy… 1.Zespół Interdyscyplinarny, złożony z przedstawicieli lokalnych instytucji pracujących na rzecz dzieci i ich rodzin w dzielnicy. 2.PIK – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny interdyscyplinarna pomoc doradcza – dyżury konsultacyjne członków Zespołu Interdyscyplinarnego 1 2

5 Zespół Interdyscyplinarny przedstawiciele lokalnych instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. Członkowie Zespołu - zawodowo powiązani z lokalnym środowiskiem i partnerami, mogą szybciej zidentyfikować problem klienta oraz mają wystarczające kompetencje do podjęcia interwencji. 1

6 Metoda Zespołu Interdyscyplinarnego Komplementarne przyjrzenie się rodzinie / sytuacji przez wielu specjalistów daje pełniejszy i trafniejszy obraz problemów i mocnych stron rodziny / sytuacji: 1.Umożliwia skonstruowanie skoordynowanego planu pomocy, w którym działania różnych specjalistów nie będą się powielać, ani wykluczać 2.Przepływ informacji między różnymi służbami jest pełniejszy i szybszy. Dodatkowe atuty: podopieczni mają mniejszą możliwość manipulowania osobami zaangażowanymi w ich problemy zespołowe planowanie działań odciąża członków zespołu od jednostkowej odpowiedzialności moralnej za podejmowane decyzje.

7 SPOTKANIA ZESPOŁU bazą tworzenia systemowych działań Podczas nich wspólnie podejmuje się decyzje dotyczące indywidualnych strategii pomocy... …. Strategia pomocy jest dziełem Zespołu, który indywidualizuje ją do potrzeb konkretnej osoby i jej rodziny.... Spotkania Zespołu odbywają się jeden raz w miesiącu po dwie godziny. Ich celem jest wypracowanie diagnozy potrzeb i strategii pomocy oraz ich wspólna realizacja.

8 Do współpracy zaproszono przedstawicieli: - Szkół, - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, - Służby Zdrowia, - Policji, - Kuratorów Sądowych, - Straży Miejskiej. W DZIELNICY GDAŃSK STOGI Dokonano analizy zasobów: instytucji, organizacji, osób, działających w środowisku lokalnym na rzecz dzieci, ich rodzin oraz innych mieszkańców.

9 ZESPÓŁ INTRDYSCYPLINARNY TWORZY 19 osób, w tym: 1.dyrektorzy, pedagodzy szkolni, psycholog, pedagodzy terapeuci szkół: - Gimnazjum nr 11 - Szkoły Podstawowej nr 11 2.dyrektor / psycholog i doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 3.koordynator i pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 Filii nr V Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego Gdańsk Południe 5.kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej 6.Funkcjonariusz Komisariatu Policji nr VII

10 Gdy wiedzieliśmy już KTO? Gdy ustaliliśmy cel naszej pracy - uznaliśmy, że kolejnym krokiem jest szkolenie członków zespołu i ich integracja. - wzbogacaliśmy wiedzę i warsztat metodologii współpracy - poznawaliśmy specyfikę działania i kompetencje poszczególnych instytucji - w ramach integracji uczyliśmy się… Gdy wiedzieliśmy już KTO? Gdy ustaliliśmy cel naszej pracy - uznaliśmy, że kolejnym krokiem jest szkolenie członków zespołu i ich integracja. W ramach szkolenia: - wzbogacaliśmy wiedzę i warsztat metodologii współpracy - poznawaliśmy specyfikę działania i kompetencje poszczególnych instytucji - w ramach integracji uczyliśmy się…

11 wzajemnego szacunku i sympatii

12 Gdy staliśmy się Zespołem specjalistów i przyjaciół nadszedł czas na systematyczną pracę Gdy staliśmy się Zespołem specjalistów i przyjaciół nadszedł czas na systematyczną pracę Schemat pracy Zespołu 1. Wymiana posiadanych informacji..

13 2.Stawianie hipotezy – nazywanie problemu. 3.Podział zadań i określenie czasu realizacji - systematyczna współpraca, wymiana informacji. 4.Weryfikacja hipotezy oraz podjęcie działań na rzecz dziecka (terapia, świetlica, dożywianie, specjalistyczna diagnoza itp.) oraz rodziny (Szkoła dla Rodziców, wsparcie wychowawcze, materialne, specjalistyczne leczenie, wgląd sądu w sytuację rodziny itp.)

14 2 PIK Punkt Informacyjno- Konsultacyjny interdyscyplinarna pomoc doradcza 2-godzinne dyżury specjalistów – członków Zespołu Interdyscyplinarnego, jeden raz na dwa tygodnie. Konsultanci wspomagający: doradca zawodowy Centrum Kształcenia Ustawicznego prawnik- adwokat/radca prawny psycholog Domu Pomocy Społecznej OSTOJA.

15 PIK: grudzień 2008 – czerwiec 2009 = 24 tygodnie = Do PIK-u zgłosiło się 270 osób. Udzielono 394 porad, w tym wizyty powtarzające się: Łącznie dyżury w PIK-u pełni 17 konsultantów - Doradcy Zawodowi (2 osoby) - Dyrektorzy Szkół (2 osoby) - Funkcjonariusz Policji (1 osoba) - Kierownik Profilaktyki SM (1 osoba) - Kuratorzy Zawodowi SR (2 osoby) - Pedagodzy Terapeuci (2 osoby) - Pedagodzy Szkolni (2 osoby) - Pracownicy Socjalni (2 osoby) - Prawnik Adwokat (1 osoba) - Psycholodzy (2 osoby)

16

17 1.Stworzenie w dzielnicy wspólnej wizji pomocy dziecku i rodzinie opartej na ich zasobach. 2.Uniemożliwienie rodzicom manipulowania informacjami poprzez stałą współpracę i wymianę posiadanej wiedzy. Bieżące weryfikowanie informacji dostarczonych przez rodziców. 3.Unikanie dublowania tych samych działań przez różne instytucje czy osoby działające na rzecz rodziny. 4.Ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z dzieckiem i rodziną. 5.Realna, zindywidualizowana pomoc dziecku i rodzinie dostępna na miejscu ale również wykorzystanie zasobów miasta w tym zakresie. EFEKTY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU INTERDYCYPLINARNEGO

18 Angażowanie części wychowanków w pracę w wolontariacie lub Klubie Czystych Serc,

19 Dzielenie się doświadczeniem z dobrej praktyki z przedstawicielami instytucji spoza terenu naszego działania (organizacja seminariów i konferencji),

20 Stworzenie stałych więzi, które umożliwiają trwałość (10 lat) wspólnej pracy bez względu na ilość uzyskanych przez GSPP środków finansowych.

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "LOKALNY SYSTEM POMOCY DZIECKU I RODZINIE w dzielnicy Gdańsk Stogi (1999 – 2009) Mężczyźni i kobiety wszystkich narodowości uznają, że ludzkość powinna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google