Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niebieska Procedura dla Lecznictwa Odwykowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niebieska Procedura dla Lecznictwa Odwykowego"— Zapis prezentacji:

1 Niebieska Procedura dla Lecznictwa Odwykowego
Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach alkoholowych Niebieska Procedura dla Lecznictwa Odwykowego VII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie Luis Alarcon Anna Wiechcińska Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

2 NADRZĘDNY CEL: „Rozpoznanie i zatrzymanie przemocy w rodzinie alkoholowej oraz udzielanie pomocy jej członkom” 2/3 aktów przemocy domowej jest związana z alkoholem Wśród pacjentów uzależnionych 56% to sprawcy przemocy Od 51 do 83% kobiet współuzależnionych doznaje różnych for przemocy w domu Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

3 CZEMU MA SŁUŻYĆ? diagnozowaniu zjawiska przemocy w rodzinie alkoholowej dostarczeniu narzędzi i procedur dostarczeniu propozycji postępowania ułatwieniu rejestrowania i monitorowania działań zatrzymujących przemoc domową Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

4 OGÓLNA STRUKTURA Rozpoznawanie przemocy Pierwsza pomoc Diagnoza
Strategia postępowania Monitorowanie Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

5 Co zawiera niebieska procedura dla lecznictwa odwykowego?
edukacja wskazówki narzędzia propozycje nadzieja wybory doświadczenia wiedza kroki Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

6 W NP. dla LO znajdziesz informacje o:
mechanizmach przemocy podstawowych zasadach pomagania osobom doznającym przemocy postępowaniu i pracy z osobami stosującymi przemoc domową zakresie i możliwościach działania i współdziałania instytucji i służb adresach i numerach telefonów instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie literaturze Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

7 Wywiad – informacja o przemocy Placówki Niebieskiej Linii
Prezentacja schematu „Niebieskiej Procedury” – osoby doznajace przemocy. Wywiad – informacja o przemocy Wywiad pogłębiony: a) sprawdzenie zagrożenia życia b) diagnoza przemocy Nie ma zagrożenia życia Jest zagrożenie życia DZIAŁANIA: -informacja -edukacja -wsparcie psychologiczne INTERWENCJA: - podjęcie działań uruchamiających współpracę z innymi służbami Program radzenia sobie z przemocą poza lub w placówce odwykowej [pomoc kompleksowa] Policja Służba zdrowia Prokura-tura Pomoc Społeczna Gminna Komisja RPA Pedagog szkolny Pomoc psychologiczna [w tym dla dzieci] Sąd Placówki Niebieskiej Linii

8 Prezentacja schematu „Niebieskiej Procedury” – osoby stosujące przemoc. Wywiad ogólny wg zasad obowiązujących w LO, w tym - zebranie informacji o przemocy ustalenie jasnych kryteriów zachowania tajemnicy zawodowej Nie ma zagrożenia życia Jest zagrożenie życia DZIAŁANIA: -informacja -edukacja -wsparcie psychologiczne INTERWENCJA: - podjęcie działań uruchamiających współpracę z innymi służbami Program dla osób stosujących przemoc poza lub w placówce odwykowej Policja Służba zdrowia Pedagog szkolny Pomoc Społeczna Gminna Komisja RPA Pomoc Psycholo- giczna Prokuratura Sąd Placówki Niebieskiej Linii

9 Narzędzia pomocnicze:
Kwestionariusze diagnozujące : - formy i nasilenie przemocy - potencjalne zagrożenie życia osoby krzywdzonej Kwestionariusze dokumentujące diagnozę Materiały edukacyjne Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

10 Spodziewane efekty: Zatrzymanie przemocy w rodzinach alkoholowych kontaktujących się z placówkami LO Rzetelne diagnozowanie rozmiarów przemocy w domu Udzielanie pierwszej pomocy Uruchomienie strategii pomocy kompleksowej [lokalny system wsparcia] Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

11 c.d. spodziewane efekty:
Zwiększenie efektywności realizowanych programów terapeutycznych Mniej ofiar, mniej sprawców, skuteczne budowanie życia w trzeźwości Profilaktyka przemocy Przerwanie „łańcucha przemocowego” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

12 Plan wdrażania Prezentacja procedury Dopracowanie merytoryczne
Pilotaż w kilku lub kilkunastu placówkach odwykowych Wniesienie poprawek Ostateczna wersja. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

13 Możemy się przyczyniać do tego aby horyzonty trzeźwości były piękne i rozległe!
Zapraszamy do współpracy!

14 Jeżeli jesteś zainteresowany wraz ze swoja placówką uczestnictwem w pilotażu prosimy o zgłoszenie i kontakt z nami: OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA tel. [22] oraz ul.Szczotkarska 48a Warszawa


Pobierz ppt "Niebieska Procedura dla Lecznictwa Odwykowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google