Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY PRAWNE USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz j.t.) UCHWAŁA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY PRAWNE USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz j.t.) UCHWAŁA."— Zapis prezentacji:

1 Opracował: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

2 PODSTAWY PRAWNE USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz j.t.) UCHWAŁA NR XLV/1200/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 października 2012 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. UCHWAŁA NR 1983/13 ZARZĄDU DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Harmonogramu realizacji działań dla Dzielnicy Targówek w 2013 roku wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 roku oraz z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata ”

3 Realizatorzy Na poziomie m.st. Warszawy realizatorem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Prezydent m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Na poziomie dzielnic m.st. Warszawy realizatorami Programu są zarządy dzielnic za pośrednictwem wydziałów, w tym w szczególności wydziałów spraw społecznych i zdrowia oraz wydziałów oświaty i wychowania. W realizacji Programu uczestniczą również inne biura Urzędu m.st. Warszawy, wydziały dla dzielnic m.st. Warszawy, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, dzielnicowe zespoły realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty lecznicze, Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, oraz partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy przez realizatorów, w zależności od celu i rodzaju działania.

4 Plan Finansowy Realizacja zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych finansowana jest z dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość środków określa załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy. Plan finansowy na 2013 r. wynosi zł

5 Programy profilaktyczne w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2013/2014
w terminie od 18 września do 29 listopada 2013 r. Realizacja zajęć z zakresu profilaktyki zaadresowanych do dzieci w wieku przedszkolnym: Program „Bezpieczny Przedszkolak” Odbiorcy: dzieci 4 i 5-letnie Realizacje w 22 placówkach, liczba uczestników: dzieci w 82 grupach

6 Realizacja programów z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowanego do dzieci ze szkół podstawowych Program „Cukierki” Odbiorcy: dzieci z klas 0 -1 szkół podstawowych Program „Magiczne Kryształy” Odbiorcy: dzieci z klas 2 szkół podstawowych Obydwa programy wpisane są do Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii. Realizacje w 11 placówkach, liczba uczestników: dzieci w 125 klasach

7 Realizacja programu z zakresu profilaktyki zintegrowanej zaadresowanego do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców i nauczycieli  Program „Archipelag Skarbów” Program wpisany do Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii. Odbiorcy: uczniowie klas 2 i 3 szkół gimnazjalnych oraz klas 1 szkół ponadgimnazjalnych, rodzice, nauczyciele Realizacje w 11 placówkach, liczba uczestników: 2 284 uczniów w 85 klasach

8 Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego „Można inaczej”
w świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 dla 40 dzieci z terenu Targówka Fabrycznego w terminie styczeń- czerwiec oraz wrzesień- grudzień 2013 r.

9 WYPOCZYNEK Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zorganizował wypoczynek z realizacją programu profilaktycznego dla 269 dzieci W programie kolonii przewidziano 40 zajęć profilaktycznych (po 90 minut każde) realizowanych przez doświadczonego pedagoga

10 DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym: Świetlica „Pod Aniołem” - Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Marka Ewangelisty dzieci „Środowiskowe Ognisko Wychowawcze” - Towarzystwem Przyjaciół Dzieci dzieci Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie pracy podwórkowej: Stowarzyszenie Stołecznych Animatorów Środowiskowych - 40 dzieci Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: Stowarzyszenie Pomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda członków klubu 

11 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
Pomoc osobom w kryzysie, uzależnionym od alkoholu i innych środków uzależniających członkom rodzin osób uzależnionych, doświadczającym przemocy, stosującym przemoc. W PIK zatrudnionych jest 12 osób (umowy zlecenia, dyżury dwuosobowe po 4 godz. dziennie), w tym: 2 psychologów 2 prawników 2 instruktor terapii uzależnień, 3 specjalistów profilaktyki uzależnień, 1 kurator zawodowy 1 edukator HIV/AIDS 1 pracownik socjalny, policjant Dni i godziny otwarcia PIK: poniedziałki i środy godz , wtorki, czwartki, piątki godz

12 W I połowie 2013 r. z porad PIK skorzystało 1278 osób,
udzielono 2358 konsultacji/porad/interwencji/informacji, w tym: porad psychologicznych medycznych - 86 prawnych - 568 socjalnych - 203 motywujących do leczenia – 437 inne - 576

13 GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY
 W I połowie 2013r. w 4 grupach uczestniczyło w grupach 41 osób Grupy: „ONE” - 2 grupy dla kobiet lat „ONI” grupa dla mężczyzn „ONE. 55 +” dla kobiet powyżej 55 roku życia

14 Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych
W 2012r. zorganizowano szkolenia dla 120 osób - sprzedawców napojów alkoholowych W II połowie 2013 roku planowana jest organizacja szkolenia dla kolejnych grup sprzedawców

15 Organizowanie imprez z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Organizacja dla 300 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie - podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy imprez z okazji: Dnia Dziecka Mikołajki

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PODSTAWY PRAWNE USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz j.t.) UCHWAŁA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google