Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niepełnosprawni w dobie informacji elektronicznej Nauka, terapia, poradnictwo zawodowe ! Jak z nich umiejętnie korzystać? Prof. Bassam Aouil (Ph.D) Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niepełnosprawni w dobie informacji elektronicznej Nauka, terapia, poradnictwo zawodowe ! Jak z nich umiejętnie korzystać? Prof. Bassam Aouil (Ph.D) Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dokąd zmierzamy Toruń 13.XII.2005

2 Niepełnosprawni w dobie informacji elektronicznej Nauka, terapia, poradnictwo zawodowe ! Jak z nich umiejętnie korzystać? Prof. Bassam Aouil (Ph.D) Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

3 Bariery utrudniające przystosowania człowieka niepełnosprawnego w społeczeństwie
Postawy rodzicielskie i społeczne wobec człowieka niepełnosprawnego w stosunku do: Szansy prawidłowego rozwoju w obrębie stanu niepełnosprawności; Funkcjonowania w społeczeństwie na równych prawach pozostałych członków społeczeństwa i wypełnienia rozmaity ról społecznych (zawodowych, rodzinnych itd.)

4 Podstawowe bariery… 2. Nieprawidłowość w kształtowanie Ja człowieka niepełnosprawnego i cechach osobowościowych: Nieadekwatność samooceny i samoakceptacji; Negatywne nastawienie do siebie i niepełnosprawności; Pesymistyczny obraz siebie i przyszłości; Poczucie krzywdy i ofiarę losu.

5 Podstawowe bariery….. 3. Mankamenty systemu kształcenia, opieki i rehabilitacji: Koncentracja systemu wokół niepełnosprawności a nie na jednostki niepełnosprawnej; Koncentracja wokół rozwoju umysłowego i kształtowania umiejętności poznawczej zamiast umiejętności zaradczych i społecznych; Brak wizji człowieka niepełnosprawnego w dorosłości i starości w śród pełnosprawnych.

6 Dlaczego komputer i Internet w pomocy osobom niepełnosprawnym?
1) Nowoczesny sposób w relacji i komunikacji bez barier; 2) Dobre i bogate źródło informacji i wiedzy; 3) Dostępny dla coraz więcej osób; 4) Nieograniczona perspektywa dla edukacji, doradztwa, profilaktyki, wsparcia i terapii z możliwością zachowania pełnej anonimowości i dyskrecji.

7 Zakres praktycznego wykorzystania TI i pomocy Online
Pomoc ta przydatna i możliwa w zakresie: kształcenia i dokształcenia (tele- edukacja); Zatrudnienia (telepraca); Poradnictwa życiowego co do sposobów radzenia sobie z problemami np. relacja w rodzinie i w grupie, stres, wyborów życiowych lub zawodowych, kryzysy partnerski lub małżeński, problemy i zaburzenia seksualne, utrata pracy lub dramatyczne przeżycie, podejmowanie decyzji itp., - Prowadzenia treningów rozwoju osobistego, umiejętności psychospołecznych (asertywność, komunikowanie się lub pozytywnego myślenia itp.)

8 Usługi psychospołeczne w Internecie
a) Serwery informacyjne i edukacyjne – znajduje się na nich informacje o zdrowiu psychicznym i jego uwarunkowaniami, o zaburzeniach i chorobach psychicznych, o terapeutach i ośrodkach pomocy, o metodach i technikach pomocy psychologicznej, o ciekawych publikacjach itd. ; b) Serwery usługowe - w których można otrzymać różne opinie, rady lub też fachowe formy pomocy psychologicznej (poradnictwo, wsparcie, terapia indywidualna i grupowa, terapia małżeńska, itd.), a w niektórych można prowadzić badania psychologiczne( ).

9 Formy pomocy psychologicznej stosowane Online
Pomoc podtrzymująca i wspierająca ; Pomoc interwencyjna w sytuacjach kryzysu psychicznego; Pomoc doradcza ukierunkowana na rozwiązywaniu problemów natury psychospołecznej; Pomoc informacyjna i instrumentalna ukierunkowana na osiągnięcie trwałych zmian w funkcjonowaniu szkolnym, zawodowym, emocjonalnym i społecznym; Pomoc integracyjna

10 Korzystne strony zastosowania pomocy Online
Komfort: możliwość kontaktu ze specjalistami bez wychodzenia z domu, oszczędzając wysiłek i czas; Pokonuje różne bariery materialne, geograficzne i mentalnościowe w dostępu do usług; Możliwość otrzymania materiału i korzystania z usług zarówno w formie graficznej, jak i audio co redukuje trudności wynikające z niepełnosprawności i poczucie wstydu itp.; Kontakt pośredni niektórym osobom daje poczucie bezpieczeństwa, anonimowości.

11 Realia i perspektywy pomocy Online
Przyczyny oporu ze strony specjalistów: Klasyczny styl pracy; Bariery techniczne i finansowe; Niska tolerancja do zmian, Przekonanie co do efektywności. Przyczyny ze strony przepisów prawnych: Wymagają jeszcze rozmaitych prac o charakterze informacyjnych i prawnych dla ochrony zarówno rynku, jak i klientów na otwartej przestrzenni wirtualnej

12

13 i zapraszam do współpracy !
Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy ! Bassam Aouil


Pobierz ppt "Niepełnosprawni w dobie informacji elektronicznej Nauka, terapia, poradnictwo zawodowe ! Jak z nich umiejętnie korzystać? Prof. Bassam Aouil (Ph.D) Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google