Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego na poziomie GIMNAZJUM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego na poziomie GIMNAZJUM"— Zapis prezentacji:

1 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego na poziomie GIMNAZJUM

2 Poradnictwo zawodowe to
długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

3 Poradnictwo zawodowe to ogół działań, które obejmują:
1. Zadania Rady Pedagogicznej. 2. Pracę z uczniami. 3. Pracę z rodzicami. 4. Gromadzenie i aktualizacja informacji edukacyjnej i zawodowej w ramach Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej.

4 1. Zadania Rady Pedagogicznej:
1.1. Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie ze statutem szkoły. 1.2. Określenie priorytetów orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły. 1.3. Realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej zawartych w programie wychowawczym szkoły.

5 2. Praca z uczniami: Klasa I: Poznawanie siebie. Klasa II:
Poznawanie zawodów. Podejmowanie wstępnych decyzji. Indywidualna praca z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu. Klasa III: Informacja edukacyjna i zawodowa. Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów – decyzje.

6 3. Praca z rodzicami: Klasa I:
Prezentacja założeń pomocy informacyjno- -doradczej szkoły na rzecz uczniów, Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców – wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci.

7 3. Praca z rodzicami: Klasa II:
Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły.

8 3. Praca z rodzicami: Klasa III:
Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego (szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące, licea profilowane). Indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp. Współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną.

9 "Kim będzie moje dziecko?"
Elementy doradztwa zawodowego w ramach współpracy z rodzicami

10 Alan i Robert Davidsonowie w książce „Tajemnica sukcesu
Alan i Robert Davidsonowie w książce „Tajemnica sukcesu. Jak wychować wspaniałe dziecko”, wskazują rodzicom, jakie działania powinni podjąć, by kształtować twórczą postawę u dziecka. Są to: Właściwe porozumienie z dzieckiem. Wspomaganie jego rozwoju intelektualnego. Stosowanie odpowiedniej dyscypliny. Wpajanie dziecku poczucia własnej godności. Pomoc dziecku w budowaniu hierarchii wartości. Utrzymywanie przez dziecko więzi społecznych.

11 Ważne jest, aby przed wyborem szkoły wiedzieć dużo o sobie:
KROK PRZED DECYZJĄ... Ważne jest, aby przed wyborem szkoły wiedzieć dużo o sobie: Zainteresowania Uzdolnienia Umiejętności Wartości Temperament Cechy charakteru Stan zdrowia

12 PREDYSPOZYCJE W Internecie można znaleźć testy
służące do tego, aby samodzielnie spróbować określić swoje predyspozycje. Wykonując je można otrzymać informacje o tym, co się lubi, co nas interesuje, w czym będziemy dobrzy.

13 TESTY NA PREDYSPOZYCJE W INTERNECIE:
talentgame.pl labirynt-zawodow.progra.pl zawodowe. Info interklasa.pl einsteinpce. strefa. Pl kariera.pl

14 DECYZJA „JAKĄ SZKOŁĘ WYBRAĆ?”

15 Aby dobrze wybrać szkołę, warto kierować się:
INFORMACJAMI O SOBIE (czy to dla mnie?); INFORMACJAMI O SWOICH MOŻLIWOŚCIACH (czy dam radę?); OFERTĄ EDUKACYJNĄ, ZAWODOWĄ SZKOŁY; WYNIKAMI NAUCZANIA SZKOŁY I JEJ OSIĄGNIĘCIAMI; WYMOGAMI REKRUTACYJNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ SZKOLE; INFORMACJAMI O TYM, CZY SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z PRACODAWCAMI; CO KRYJE SIĘ POD NAZWĄ PROFILU (do czego nam się przyda?); JAKIE ZAJĘCIA DODATKOWE OFERUJE SZKOŁA

16 ŹRÓDŁA INFORMACJI O SZKOŁACH:
Informatory szkolne, Dni otwarte i akcje promocyjne szkół, Targi edukacyjne szkół, Prasa lokalna, media, Rozmowa z rodziną, znajomymi, Tzw. poczta pantoflowa, Rankingi szkół, Strony internetowe Kuratorium Oświaty, Internet:

17 JAK SZUKAĆ INFORMACJI O ZAWODACH?
Są dostępne źródła informacji o zawodach. Warto do nich sięgnąć, by mieć pewność, że wiemy, co wybieramy. Dobrymi przykładami takich materiałów są: „Przewodnik po zawodach” dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej:

18 Bibliografia Poradnik dla rodziców „Kim zostanie moje dziecko?”, Krystyna Grzesiak, Beata Zienkiewicz, wyd. MEN, Kraków 2011. Wewnątzrszkolny system doradztwa zawodowego dla Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej na rok szkolny 2012/2013.


Pobierz ppt "Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego na poziomie GIMNAZJUM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google