Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł pracy magisterskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł pracy magisterskiej"— Zapis prezentacji:

1 Tytuł pracy magisterskiej
Imię i nazwisko Autora Promotor: tytuł naukowy, inicjały i nazwisko

2 Cel pracy Tu podać syntetycznie cel pracy
Przepisać dokładnie cel pracy z opracowania ? Zastanowić się, czy cel zapisany w opracowaniu rzeczywiście odpowiada temu co zostało uzyskane w pracy? Jeżeli nie, przeformułować cel.

3 Struktura pracy Tu podać tylko spis rozdziałów pracy

4 Metody badawcze zastosowane w pracy
Wymienić metody badawcze zastosowane w pracy, np.: Analiza dokumentacji Badania ankietowe Wywiad Obserwacja uczestnicząca

5 Charakterystyka organizacji
W tytule podać nazwę organizacji: XXX Sp. z o.o. Tu podać w sposób syntetyczny, hasłowo charakterystykę badanej organizacji Podawać tylko ważne informacje z punktu widzenia tematu i celu pracy nie pisać pełnymi zdaniami można wstawić jakiś rysunek, np. budynku Jak informacje nie zmieszczą się na jednej stronie to zapisać na dwóch-trzech stronach.

6 Główne wyniki i wnioski

7 Główne wyniki i wnioski z części literaturowej pracy
Tu wymienić w sposób syntetyczny główne wyniki badań literaturowych, np.: „Jakość jest pojęciem złożonym Wiele definicji opisuje to pojęcie Najczęściej obecnie przyjmowana definicja: zawarta w normie ISO 9000:2005. Itp..” Do każdego punktu pracy podać główny wynik (wniosek). Można na kliku slajdach

8 Główne wyniki i wnioski z badań empirycznych
(lub analizy - dopisać czego, np. systemu zarządzania procesami) Tu wymienić w sposób syntetyczny główne wyniki badań empirycznych (w organizacji), np.: „brak wdrożonego znormalizowanego systemu zarządzania jakością” Jedyna metoda oceny jakości usług: analiza reklamacji Można podać wyniki na kliku slajdach Można przedstawić samodzielnie opracowane schematy, rysunki

9 Propozycje działań doskonalących
Wymienić propozycje działań doskonalących zaproponowane w pracy Informacje podawać hasłowo Jeżeli propozycji jest dużo to na kliku slajdach

10 Możliwości wdrożeń zaproponowanych rozwiązań
Podać czynniki sprzyjające wdrożeniom i czynniki będące ograniczeniami.

11 Podsumowanie Syntetyczne, hasłowo

12 Literatura Tu wymienić najważniejsze pozycje literaturowe, na które są powołania w pracy. Można inaczej nazwać slajd, np. Bibliografia (wszystkich nie zamieszczać!)

13 Dziękuję za uwagę!

14 Dodatkowe uwagi

15 Slajdy Pisać przejrzyście, dość dużymi literami (co najmniej 20pkt), nie za dużo informacji na jednym slajdzie, bez błędów (uwaga na literówki i nazwisko promotora) Dobrać tło i efekty zgodnie z własną estetyką nie przesadzić z kolorystyką (max 4 kolory). Rysunki mają być czytelne mają być widoczne wszystkie istotne informacje uważać na kolorystykę Jeżeli to możliwe, słowa zastępować efektami graficznymi, np. podać wykres. Ponumerować slajdy

16 Prezentacja Zacząć od powitania: „PANIE PRZEWODNICZĄCY, SZANOWNA KOMISJO……” Mówić głośno, wyraźnie Nie odwracać się do tablicy, utrzymywać kontakt wzrokowy z osobami z komisji (choć z jedną) Na koniec prezentacji powiedzieć „dziękuję za uwagę”


Pobierz ppt "Tytuł pracy magisterskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google