Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejsce rynku nieruchomości w gospodarce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejsce rynku nieruchomości w gospodarce"— Zapis prezentacji:

1 Miejsce rynku nieruchomości w gospodarce
Najczęstsza klasyfikacja: Kryterium przedmiotu wymiany, Kryterium podmiotów rynku, Kryterium przestrzenne

2 Funkcje pełnione przez rynek nieruchomości
funkcja wymiany funkcja informacyjna, funkcja korygowania wykorzystania przestrzeni

3 Podmioty działające na rynku nieruchomości:
Inwestorzy, Kredytodawcy, Developerzy, Najemcy, dzierżawcy, Pośrednicy, Obsługa techniczna rynku

4 Inwestorzy Użytkownicy – sami użytkują nieruchomości,
Właściciele – wynajmują (wydzierżawiają) posiadane nieruchomości w celu czerpania z nich długoterminowych korzyści,

5 Spekulanci – posiadają nieruchomość krótki okres czasu i intensywnie eksploatują lub w nadziei na wzrost cen chcą sprzedać z zyskiem, Akcjonariusze – którzy lokują kapitał w akcje instytucji inwestujących w nieruchomości.

6 Specjaliści: Rzeczoznawcy – określają wartość nieruchomości,
Doradcy – udzielający rad przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych czy remontowych; reprezentując interesy klienta, Architekci projektujący rozwiązania budynków i budowli oraz nadzorujący przebieg prac związanych z ich wzniesieniem,

7 Prawnicy, Agenci ubezpieczeniowi, Zarządcy nieruchomości – kierujący sprawami majątkowymi właściciela, Planiści koordynujący rozwój nieruchomości z wymogami ochrony środowiska i potrzebami społecznymi

8 Rola rynku nieruchomości w gospodarce
Ziemia – obok kapitału i pracy jest podstawowym czynnikiem produkcji, Nieruchomości są ściśle związane z otaczającą je gospodarką Jest pod wpływem zmian w gospodarce, ale sam może też wpłynąć na zmienne makroekonomiczne

9 Rynek nieruchomości Jest rynkiem lokalnym wrażliwym na zmiany gospodarki w zakresie: demografii (liczby, struktury wiekowej, płci), zatrudnienia – poziomu pałac, stabilności dochodów, liczby zatrudnionych skłonności do oszczędzania, dostępności do kredytów,

10 wielkości, struktury wiekowej i jakościowej obiektów budowlanych, wysokość czynszów,
dostępności i cen gruntów, stopienia rozwoju lokalnego rynku materiałów budowlanych

11 Nie ma jednego modelu funkcjonowania rynku nieruchomości
Pewną specyfiką odznacza się rynek nieruchomości mieszkaniowych: - poprzez powszechność zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, - wysoką kapitałochłonność mieszkań,

12 - pełnienie przez mieszkania funkcji społecznych i ekonomicznych,
- niższa elastyczność cenowa popytu, - na popyt ma wpływ dużo czynników poza cenowych, - interwencjonizm państwa

13 Wpływ gospodarki na rynek nieruchomości, uwidacznia się przez:
zmiany popytu na powierzchnię, zmiany w poziomie budownictwa, zmiany poziomu stóp oprocentowania kredytów, atrakcyjność innych lokat kapitałowych,

14 oczekiwania dotyczące przyszłych trendów rozwoju gospodarki,
zmiany wartości kapitałowej nieruchomości w bilansach spółek, wpływ czynników instytucjonalnych tj. rozwój gospodarczy

15 Wpływ rynku nieruchomości na gospodarkę
Pozytywny – wzrost gospodarczy poprzez wzmożenie fazy ożywienia i zahamowanie recesji, Tendencje negatywne

16 Ad. 1. Pozytywny wpływ: Udział w tworzeniu PKB (6-8%),
Udział rynku nieruchomości w zasobie, Udział w podatkach lokalnych, Udział w absorpcji siły roboczej (5-6%), Relacja kredytu hipotecznego do PKB

17 Ad.2. Negatywny wpływ: kryzysy gospodarcze – spadek popytu na nieruchomości, wzrost stóp procentowych, wzrost cen materiałów budowlanych, usług geodezyjnych, projektowych, i innych branż związanych z nieruchomościami

18 Cykle rynku nieruchomości


Pobierz ppt "Miejsce rynku nieruchomości w gospodarce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google