Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka gospodarcza Wykład 2: Model IS-LM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka gospodarcza Wykład 2: Model IS-LM."— Zapis prezentacji:

1 Polityka gospodarcza Wykład 2: Model IS-LM

2 Wprowadzenie Zadaniem polityki makroekonomicznej jest łagodzenie skutków wahań cyklicznych i szoków jednorazowych => stabilizacja produkcji i zatrudnienia; Skuteczna stabilizacja wymaga rozpoznania zależności makroekonomicznych w gospodarce, aby stosowane instrumenty polityki były skuteczne; Model IS-LM pokazuje główne zależności; Założenia: Krótki okres (2-3 lata) i stałe zdolności produkcyjne; Sztywne ceny (P = const); Wolne moce produkcyjne (produkcja dostosowuje się do popytu); Dariusz K. Rosati, 2010/2011

3 Podstawowe zależności makroekonomiczne
Zmienne endogeniczne: dochód (= produkcja, podaż) Y, wydatki (= popyt) D, konsumpcja C, inwestycje I, eksport netto (eksport – import) X, podatki T, stopa procentowa r. Zmienne egzogeniczne – zmienne polityki gospodarczej: wydatki rządowe G, stopa podatkowa t, podaż pieniądza M Zmienna z góry ustalona: Poziom cen P Zależności między zmiennymi (funkcje); Dwa rynki: rynek produktów (towarów) i rynek pieniądza (krajowego); Y ≡ C + S + T tożsamość dochodu (produkcji) (1) D ≡ C + I + G + X tożsamość wydatków (popytu) (2) Y = D równość podaży i popytu (ex post) (3) C = a + c(1- t)Y funkcja konsumpcji (4) I = b + d (r) funkcja inwestycji (5) X = g – mY + n (r) funkcja eksportu netto (6) L = (kY – h r) P funkcja popytu na pieniądz (7) M = L równość podaży i popytu na pieniądz (8) Y = C + I + G + X = [a+c(1-t)Y] + [b+d(r)] + G + [g-mY+n(r)] Y = f(r, Y) Dariusz K. Rosati, 2010/2011

4 Tożsamości makroekonomiczne
Wielkość produktu krajowego brutto (PKB) jest równa sumie wszystkich dochodów uzyskanych przez przedsiębiorców i pracowników w procesie wytwórczym (zyski brutto i płace) w danym okresie (z reguły jeden rok). Wszystkie uzyskane dochody są w ostatecznym rachunku rozdysponowane na trzy możliwe sposoby - na konsumpcję, podatki i oszczędności. Suma tych trzech strumieni jest równa wielkości PKB (z definicji); Ten sam PKB jest jednocześnie równy wszystkim wydatkom na różne dobra i usługi poniesionym przez wszystkie podmioty gospodarcze – przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe oraz instytucje sektora rządowego. Dochód = wydatki, czyli: C+S+T = C+I+G+X, Stad równość źródeł i przedmiotów finansowania: S + X = I + (G-T) – jest to tzw. podstawowa tożsamość makroekonomiczna; Dariusz K. Rosati, 2010/2011

5 Zależność między popytem na towary, popytem na pieniądz, produkcją i stopą procentową
Gdy stopa procentowa r rośnie, popyt na towary spada; Gdy stopa procentowa r spada, popyt na towary rośnie; Gdy stopa procentowa r rośnie, popyt na pieniądz spada; Gdy stopa procentowa r spada, popyt na pieniądz rośnie; Gdy produkcja Y rośnie, popyt na pieniądz rośnie; Gdy produkcja Y spada, popyt na pieniądz spada; Dariusz K. Rosati, 2010/2011

6 Krzywa IS Pokazuje wszystkie kombinacje r i Y, które zapewniają równowagę na rynku produktów, czyli spełniają warunek Y = D, (dla danych równań konsumpcji, inwestycji i eksportu netto (4), (5) i (6)). r b) Na podstawie (1) i (2) mamy warunek równowagi: IS C + S + T = C + I + G + X S - X = I + (G-T), lub S = I + (G-T) + X, lub S = I c) Nachylenie (znak, stopień) d) Przesunięcie krzywej: zmiana G, Y popytu D lub cen P; Dariusz K. Rosati, 2010/2011

7 Krzywa LM a) Wszystkie kombinacje r i Y, które zapewniają równowagę na rynku pieniądza przy danej podaży pieniądza M i przy danym poziomie cen P, czyli L = M. r b) Nachylenie: znak i stopień; LM c) Równanie popytu na pieniądz: nominalny: L = (kY – h (r))P, realny: L/P = kY – h(r) d) Przesunięcie krzywej: zmiana Y podaży pieniądza lub zmiana cen; Dariusz K. Rosati, 2010/2011

8 Równowaga ogólna i obszary nierównowagi
I i II – za dużo towarów, III i IV – za mało towarów, I i IV – za dużo pieniądza, II i III – za mało pieniądza r IS LM I IV A II III Y Dariusz K. Rosati, 2010/2011

9 Typy nierównowagi w modelu IS-LM
Obszar nierównowagi Rynek produktów Rynek pieniądza Stan gospodarki I Podaż > popyt Recesja, wzrost cen aktywów II Podaż < popyt Recesja, spadek cen aktywów III Inflacja, spadek cen aktywów IV Inflacja, wzrost cen aktywów Dariusz K. Rosati, 2010/2011

10 Przywracanie równowagi przy cenach giętkich (flexible prices) i cenach sztywnych (sticky prices)
Nierównowaga na rynku dóbr, czyli: popyt ≠ podaż; Mechanizm przywracania równowagi zależy od mechanizmu zmian cen: założenie klasyczne vs założenie keynesowskie; Założenie klasyczne: „Ceny są giętkie”. Przy cenach giętkich dostosowanie następuje poprzez zmiany cen (P), które powodują zmiany realnej ilości pieniądza (M) i natychmiastowe przesuwanie się krzywej LM; Założenie keynesowskie: „Ceny są sztywne”. Przy cenach sztywnych dostosowanie następuje poprzez stopniowe zmiany produkcji Y i powolne przesuwanie się krzywej IS; Przyczyny “lepkości” (stickiness) cen: a) koszt “menu”, b) stosunki z klientami, c) wiążące kontrakty (płacowe, cenowe) Pojęcie neutralności pieniądza: czy zmiany ilości pieniądza wpływają na zmiany poziomu produkcji (i zatrudnienia)? Odpowiedź: uznaje się, że w krótkim okresie zmiany ilości pieniądza mają wpływ na zmienne realne, a w długim okresie nie mają wpływu; Dariusz K. Rosati, 2010/2011

11 Polityka makroekonomiczna w modelu IS-LM
Polityka fiskalna: przesuwanie krzywej IS poprzez zmiany G; efekt „wypierania” (crowding out); Polityka pieniężna: przesuwanie krzywej LM poprzez zmiany M; Definicja skuteczności polityki: zdolność do wywołania pożądanego wzrostu produkcji i zatrudnienia. Dariusz K. Rosati, 2010/2011

12 Kiedy polityka fiskalna jest skuteczna?
Skuteczność polityki fiskalnej = zdolność do pobudzania produkcji i zatrudnienia przy pomocy wzrostu wydatków budżetowych; Skuteczność polityki fiskalnej zależy od skali wzrostu wydatków oraz od wpływu wzrostu wydatków na stopy % i wpływu stóp % na I i X; Polityka fiskalna (czyli wzrost wydatków) jest skuteczna, gdy: mnożnik wydatków jest duży (istnieją wolne moce produkcyjne); wrażliwość popytu na pieniądz na wzrost stóp % jest duża (wzrost L nie spowoduje dużego wzrostu stóp %); wrażliwość I i X na dany wzrost stopy % jest mała; Dariusz K. Rosati, 2010/2011

13 Kiedy polityka pieniężna jest skuteczna?
Skuteczność polityki pieniężnej = zdolność do pobudzania produkcji i zatrudnienia przy pomocy zwiększenia podaży pieniądza; Skuteczność polityki pieniężnej zależy od skali wzrostu podaży pieniądza, wpływu tego wzrostu na stopy % oraz wpływu stóp % na I i X; Polityka pieniężna (wzrost podaży pieniądza) jest skuteczna gdy: mnożnik wydatków jest duży (istnieją wolne moce produkcyjne); popyt na pieniądz jest niewrażliwy na stopy % (wzrost M powoduje znaczną obniżkę stóp %); wrażliwość I i X na spadek stóp jest duża; Dariusz K. Rosati, 2010/2011

14 Skuteczność polityki fiskalnej: ilustracja graficzna
r r Y Y Wniosek: Polityka fiskalna tym skuteczniejsza, im bardziej stroma IS i im bardziej płaska LM Dariusz K. Rosati, 2010/2011

15 Skuteczność polityki pieniężnej: ilustracja graficzna
r r Y Y Wniosek: Polityka pieniężna tym skuteczniejsza, im bardziej stroma jest krzywa LM i im bardziej płaska jest krzywa IS. Dariusz K. Rosati, 2010/2011

16 Uzupełnienie modelu IS-LM o rynek pracy i rynek walutowy: model Mundella-Fleminga
Równowaga rynku pracy: funkcja zatrudnienia E = f(W) funkcja produkcji Y = k(E) Y = Y(F) (przy danych płacach realnych) gdzie W – płace, E – zatrudnienie, F – pełne zatrudnienie; Równowaga rynku pieniądza zagranicznego (równowaga bilansu płatniczego - model Mundella-Fleminga): Funkcja FB = EX – IM(Y) + B(r) (δFB/FB)/(δr/r) = γ (elastyczność przepływów kapitałowych względem stopy %) gdzie EX – eksport, IM – import, B – bilans obrotów kapitałowych; Dariusz K. Rosati, 2010/2011

17 Model Mundella-Fleminga: ilustracja graficzna
r r γ= Y(F) 0<γ<∞ FB LM γ=∞ A IS Y Y Krzywa FB dla różnych wartości elastyczności kapitału Równowaga ogólna Dariusz K. Rosati, 2010/2011


Pobierz ppt "Polityka gospodarcza Wykład 2: Model IS-LM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google