Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium naukowe WSZiP w dniu 20.03.2012 Tendencje zmian w gospodarce w 2011 roku Polska na tle Europy Finanse państwa Prognozy na 2012 rok P relegenci:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium naukowe WSZiP w dniu 20.03.2012 Tendencje zmian w gospodarce w 2011 roku Polska na tle Europy Finanse państwa Prognozy na 2012 rok P relegenci:"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium naukowe WSZiP w dniu 20.03.2012 Tendencje zmian w gospodarce w 2011 roku Polska na tle Europy Finanse państwa Prognozy na 2012 rok P relegenci: prof. dr hab. Zbigniew Madej prof. dr hab. Czesław Skowronek, dr prof. Zofia Bolkowska Uwaga: dane liczbowe w prezentacji oparte są na publikacjach GUS

2 Podstawowe tendencje w gospodarce w 2011 roku W 2011 r. polska gospodarka rozwijała się w dość wysokim tempie, wykazując odporność na niekorzystne uwarunkowania w gospodarce światowej i europejskiej. Sytuacja na rynku pracy była trudna, mimo niewielkiego wzrostu liczby pracujących w gospodarce narodowej. Większe niż w 2010 r. było nasilenie zjawisk o charakterze inflacyjnym. W 2011 r. polska gospodarka rozwijała się w dość wysokim tempie, wykazując odporność na niekorzystne uwarunkowania w gospodarce światowej i europejskiej. Sytuacja na rynku pracy była trudna, mimo niewielkiego wzrostu liczby pracujących w gospodarce narodowej. Większe niż w 2010 r. było nasilenie zjawisk o charakterze inflacyjnym. Nadal wysoki jest udział długu w publicznego w relacji do PKB, sytuacja na rynkach finansowych nie skłania do optymistycznych prognoz. Może to stwarzać zagrożenie utrzymania obecnego tempa wzrostu gospodarczego.

3 W okresie kryzysu na rynkach finansowych PKB w Polsce w żadnym kwartale nie miał wartości ujemnej. W 2009 r. Polska była jedynym krajem w UE, która wykazywała wzrost PKB. W 2010 i 2011 r. Polska znajdowała się na czołowym miejscu w krajach UE pod względem tempa wzrostu PKB.

4 Wzrost PKB w krajach UE w 2010 r. w % do roku poprzedniego

5 Wzrost PKB w krajach UE w 3 kwartale 2011 r. w % do roku poprzedniego

6 Czynniki wzrostu PKB w 2011 r. w kolejnych kwartałach umacniał się popyt inwestycyjny spożycie krajowe indywidualne i zbiorowe zmniejszało się w 1 półroczu wpływ handlu zagranicznego był ujemny lub neutralny, w 2 półroczu wzrastał

7 Inwestycje w latach 2007 – 2011 wzrost w %.

8 W latach 2010 i 2011 następowała powolna odbudowa rynków zagranicznych – po znacznym spadku w 2009 r. Rosnący eksport był ważnym czynnikiem wzrostu wielu dziedzin przemysłu.

9 W 2011 roku odnotowano wzrost w cenach stałych Produkcji sprzedanej przemysłu o 7,7% Budownictwa o 16,3% Obrotów w handlu detalicznym o 7,3%

10 WZROST/SPADEK PRODUKCJI SPRZEDANEJ W PRZEMYŚLE w latach 2007 – 2011 w % Najwyższe wskaźniki wzrostu notowano w 2011 r. m.in w produkcji mebli, metali, materiałów budowlanych, sprzętu transportowego, samochodów. Spadek produkcji m.in. w wydobyciu węgla, farmaceutyków, elektroniki, maszyn i urządzeń

11 WZROST BUDOWNICTWA W LATACH 2007 – 2011 w %

12 W 2011 roku na rynku pracy odnotowano następujące tendencje Wzrosło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, ale stopa bezrobocia utrzymywała się na relatywnie wysokim poziomie. Przy rosnących płacach nominalnych niewielki był wzrost płac realnych. Wzrastała inflacja.

13

14 STOPA BEZROBOCIA w % w latach 2009 - 2012

15 W 2011 r. średni wskaźnik inflacji wynosił 4,3%. Na wzrost inflacji najsilniej wpłynęła dynamika cen transportu (7,7%), użytkowania mieszkań - w tym nośniki energii (o 6,2% i więcej), żywności (5,6%).

16 PŁACE REALNE I NOMINALNE 2008 – 2011 w sektorze przedsiębiorstw Wzrost w %

17 Przeciętne wskaźniki finansowe sektora przedsiębiorstw w 2011 r. są zbliżone lub nieco lepsze niż rok temu przy dużym zróżnicowaniu w działach. Niepokojący jest wysoki udział długu publicznego w relacji do PKB.

18 Przychody z całokształtu działalności i koszty ich uzyskania w sektorze przedsiębiorstw w mld zł

19 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI brutto i netto w SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW w %

20 Wyniki finansowe netto sektora przedsiębiorstw w mld zł


Pobierz ppt "Seminarium naukowe WSZiP w dniu 20.03.2012 Tendencje zmian w gospodarce w 2011 roku Polska na tle Europy Finanse państwa Prognozy na 2012 rok P relegenci:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google