Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6. Program Ramowy Implementacja priorytetu 3 Zbigniew Turek Krajowy Punkt Kontaktowy 9 czerwca 2003 – Targi Poznańskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6. Program Ramowy Implementacja priorytetu 3 Zbigniew Turek Krajowy Punkt Kontaktowy 9 czerwca 2003 – Targi Poznańskie."— Zapis prezentacji:

1 6. Program Ramowy Implementacja priorytetu 3 Zbigniew Turek Zbigniew.Turek@kpk.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy 9 czerwca 2003 – Targi Poznańskie

2 Wsparcie zintegrowanych badań nad nanotechnologiami, materiałami, procesami produkcyjnymi, narzędziami, urządzeniami oraz zastosowaniami w wielu sektorach.... Działania na potrzeby przedsiębiorstw opartych na wiedzy! Priorytet 3 1.300 milionów

3 Program tematyczny dla priorytetu 3 koncentruje się na: i)Nanotechnologii jako sztandarowego spojrzenia dla przyszłej rewolucji przemysłowej ii)Wielo-funcjonalnych materiałach opartych na wiedzy, jako krytycznych motorach innowacji iii)Nowych procesach produkcyjnych i urządzeniach jako kluczy dla harmonijnego rozwoju

4 Przejście w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy i harmonijnego rozwoju Od podejścia konsumpcyjnego do podejścia opartego na wiedzy Promocja rzeczywistych badań a nie badań podstawowych Zintegrowane podejście do wzorca produkcja - konsumpcja Integracja kształcenia i rozwój umiejętności Ogólne podejście i zadania

5 Dwa obszary natury ogólnej Nanotechnologie i nanonauki: Długo-terminowe badania interdyscyplinarne Nanobiotechnologie Inżynieria nanometryczna, Urządzenia pomiarowe i sprzęt Zastosowania... Wielo-funkcjonalne materiały oparte na wiedzy: Rozwój podstawowej wiedzy Przetwarzanie i obróbka Wykorzystanie inżynierii

6 Procesy i urządzenia dla wsparcia transformacji przemysłu tradycyjnego na przemysł opartego na wiedzy –Elastyczne i inteligentne systemy produkcyjne –Badania systemów i kontrola zagrożeń –Cykl życia systemów (produkcja-eksploatacja świadomość użytkownika) Jeden obszar integrujący Technologie dla bezpieczeństwa i ochrony ludzi Jeden obszar natury socjo- ekonomicznej

7 Zadanie: Nowe podejście do materiałoznawstwa, produkcji i inżynierii Promocja tworzenia europejskiego przemysłu nanotechnologicznego oraz przejmowania nanotechnologii przez istniejący przemysł Promocja rozwoju nowych zawodów i umiejętności 3.1. Nanotechnologie i nanonauki

8 Zadanie: Materiały z dużą zawartością wiedzy, wiodące partnerstwo RTD i badania ryzykowne Krytyczne motory innowacji w technologiach, urządzeniach i systemach prowadzące do harmonijnego rozwoju i konkurencyjności Rozwiązania przełomowe w materiałach, nowych procesach produkcyjnych i nowych podejściach 3.2 Materiały wielo- funkcjonalne oparte na wiedzy

9 Zadanie : Transformacja europejskiego przemysłu (konkurencyjność, harmonijność) Współpraca sektora badań i przemysłu w ramach wytwarzanie w 2010 roku Nowe koncepcje produkcji – przełom w organizacji jakości i rozwoju technologicznego 3.3 Nowe procesy produkcyjne i urządzenia

10 Zadanie: Materiałoznawstwo i zaawansowane technologie przemysłowe i urządzenia na potrzeby ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa Sensory aktuatory i urządzenia 3.4 Integracja nanotechnologii, nowych materiałów i nowych technologii produkcyjnych dla poprawy bezpieczeństwa i jakości życia

11 Nanotechnologie & nanonauki (priorytety 2003) 3.4.1.1 – Długoterminowe badania interdyscyplinarne Rozszerzenie wiedzy o zjawiskach zależnych od rozmiarów Self-organisation and self assembling molecular & bio-molecular mechanisms 3.4.1.2 - Nanobiotechnologie Oddziaływania pomiędzy jednostkami biologicznymi i nie biologicznymi 3.4.1.3 – Inżynieria nanometryczna - Technologie produkcji nanorurek 3.4.1.4 – Urządzenia i instrumenty kontroli Instrumenty kontroli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek < 10 nm 3.4.1.5 - Wytyczne dla nanotechnologii

12 Oparte na wiedzy materiały wielofunkcjonalne (priorytety 2003) 3.4.2.1 - Rozwój wiedzy podstawowej Zrozumienie fenomenu materiałów 3.4.2.2 – Przekształcanie i obróbka Wykorzystanie osiągnięć chemii, opracowanie nowych procesów technologicznych dla wielofunkcjonalnych materiałów 3.4.2.3 – Wspieranie projektowania Projektowanie nowych materiałów Nowe, o większych możliwościach materiały do zastosowań w makroskali

13 Procesy & urządzenia (priorytety 2003) 3.4.3.1 - Elastyczne i inteligentne systemy produkcji Nowe technologie produkcji Nowe i przyjazne dla użytkowników technologie i maszyny produkcyjne oraz ich wprowadzenie do fabryk przyszłości 3.4.3.2 – Badania nad systemami i kontrola zagrożeń Zmiany w "podstawowych surowcach przemysłowych" (wyłączając stal) w celu osiągnięcia czystej, bezpiecznej i bardziej ekologicznej produkcji Zrównoważone zarządzanie odpadami i zmniejszanie zagrożeń związanych z produkcją i magazynowaniem 3.4.3.3 – Cykl życia systemów przemysłowych, produktów i usług Optymalizacja interakcji "produkcja-stosowanie-usługi-koniec życia produktu" Zwiększanie świadomości użytkowników

14 Integracja nanotechnologii, nowych materiałów, nowych procesów dla poprawy bezpieczeństwa i jakości życia (priorytety 2003) 3.4.4.1 - Systemy, instrumenty i sprzęt służący lepszej diagnostyce i/lub operowaniu, włączając w to systemy do operowania na odległość 3.4.4.2 - Inżynieria tkankowa, systemy bio- hybrydowe 3.4.4.3 - Nowe generacje czujników, urządzeń uruchamiających, systemy dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i środowiska


Pobierz ppt "6. Program Ramowy Implementacja priorytetu 3 Zbigniew Turek Krajowy Punkt Kontaktowy 9 czerwca 2003 – Targi Poznańskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google