Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość eurospółek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość eurospółek"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość eurospółek
Opracował Prof. dr hab. Zbigniew Luty

2 W czasie globalizacji biznesu i kapitałów oraz kryzysu ekonomicznego w świecie zrozum mechanizmy kreowania prawidłowej informacji ekonomicznej oraz manipulacji finansowej, a także oszustw finansowych Tylko głęboka wiedza przekazana zgodnie z międzynarodowymi standardami edukacyjnymi zawodu księgowego zapewni Ci pozycję zawodową księgowego, analityka finansowego, wdrożeniowca systemów rachunkowości, partnera i doradcy prezesa firmy

3 Nie hasła marketingowe, nie socjotechnika wpływania na zachowania grup społecznych lecz mądry, przemyślany wybór własnej ścieżki zawodowej Od Ciebie zależy Twoja kariera

4 Sylwetka absolwenta Absolwent będzie posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu rachunkowości, podatków bezpośrednich oraz pośrednich, podejmowania decyzji, a także prawa gospodarczego ustalonego na poziomie Unii Europejskiej. Będzie także rozumieć procesy tworzenia jednolitego rynku biznesu europejskiego oraz tworzenia eurospółek. Jako specjalista z zakresu rachunkowości będzie posiadać umiejętności opracowywania i wdrażania polityki rachunkowości opartej na standardach międzynarodowych. Absolwent będzie posiadał umiejętności sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych eurospółek

5 Podstawowe obszary wiedzy
Rejestracja eurospółki Prospekt emisyjny eurospółki Bieżące ujawnianie informacji wewnętrznych Sporządzanie sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF Kontrola wewnętrzna Nadzór korporacyjny

6 System prawa w Unii Europejskiej
Wspólnotowe prawo podatkowe Ujmowanie i ujawnianie informacji finansowych Audyt finansowy Etyka w zawodzie księgowego Rachunkowość a inżynieria finansowa

7 Układ przedmiotów Rachunkowość finansowa
Rachunkowość jednostek powiązanych Połączenia i przekształcenia jednostek gospodarczych Ceny transferowe Sprawozdawczość i analiza finansowa Sprawozdawczość elektroniczna Zintegrowany system kontroli wewnętrznej

8 Przyszłość zawodu księgowego
Umiejętność zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości Opanowanie ewidencji komputerowej Nabycie umiejętności elektronicznej sprawozdawczości (XBRL, podatki, ZUS)

9 Uprawnienia zawodowe Na podstawie podpisanego porozumienia z KIBR możliwość uznania egzaminów uniwersyteckich jako biegłowskich Certyfikat usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Dyplomowany księgowy wg SKwP oraz IFAC

10 Forma zajęć dydaktycznych
Wykład klasyczny Rozwiązywanie przypadków Kontakty bezpośrednie oraz internetowe Zajęcia laboratoryjne Zaliczanie przedmiotów poprzez rozwiązanie tzw. projektów


Pobierz ppt "Rachunkowość eurospółek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google