Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA"— Zapis prezentacji:

1 Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA
Wyniki badania 2006 w Polsce

2 Główne dziedziny pomiaru w kolejnych edycjach PISA
2000 umiejętność czytania i rozumowania w naukach humanistycznych 2003 umiejętności matematyczne 2006 umiejętność rozumowania w naukach przyrodniczych 2009 planowane : umiejętność czytania i rozumowania w naukach humanistycznych

3 Rozumowanie w naukach przyrodniczych
PISA 2006 Rozumowanie w naukach przyrodniczych

4 Umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych
Rozpoznawanie zagadnień naukowych Wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych w sposób naukowy Interpretacja oraz wykorzystywanie wyników i dowodów naukowych

5 Poziomy umiejętności uczniów Rozumowanie w naukach przyrodniczych
OECD Polska Poziom 6 Uczniowie potrafią rozpoznawać, wyjaśniać i stosować wiedzę przyrodniczą i rozumowanie naukowe w złożonych kontekstach 1,3% 0,7% Pozom 6 Poziom 5 7,7% 6,1% 20,3% 19,3% Poziom 4 Poziom 1 Wiedza przyrodnicza i naukowa uczniów jest ograniczona. Na tym poziomie uczniowie wykorzystują ją w prostych znanych kontekstach 27,4% 29,4% Poziom 3 24% 27,5% Poziom 2 14,1% 13,8% Poziom 1 Poniżej Poziomu 1 Uczniowie niezdolni do wykorzystania wiedzy przyrodniczej i naukowej w najprostszych pytaniach PISA Poniżej Poziomu 1 5,2% 3,2%

6 Czynniki mające wpływ na wyniki
Liczebność grupy, w której prowadzone są zajęcia Wyposażenie w pracownię przedmiotową Praca podczas lekcji w laboratorium Typ gimnazjum (publiczne – niepubliczne)

7 PISA 2006 Matematyka

8 Polscy uczniowie dobrze sobie radzą:
Pozytywne wnioski dotyczące umiejętności matematycznych polskich uczniów Polscy uczniowie dobrze sobie radzą: z graficznymi formami prezentacji danych z zadaniami , w których należy użyć algorytmu znanego ze szkoły z zadaniami wykorzystującymi wyobraźnię i orientację przestrzenną z zadaniami wymagającymi prostej optymalizacji (np. na ile pełnych kompletów wystarczy składników )

9 Negatywne wnioski dotyczące umiejętności matematycznych polskich uczniów
Niewielki odsetek uczniów na najwyższych poziomach umiejętności (problem tzw. górnej ćwiartki). Polscy uczniowie radzą sobie gorzej niż przeciętni uczniowie świata z zadaniami angażującymi abstrakcyjne myślenie

10 Porównanie PISA Matematyka

11 Umiejętności matematyczne Rozkład procentowy polskich gimnazjalistów na poszczególnych poziomach w porównaniu ze średnią OECD

12 Czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych
PISA 2006 Czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych

13 Czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych Rozkład procentowy uczniów na poziomach 1-5 dla Polski i średnia OECD w 2006 roku

14 Czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych
Porównanie PISA Czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych

15 Wzrost umiejętności polskich uczniów w czytaniu i rozumowaniu w kolejnych edycjach PISA na tle średniej dla krajów OECD

16 Zmiana pomiędzy wynikami
Wzrost umiejętności polskich uczniów w czytaniu i rozumowaniu w kolejnych edycjach PISA Polska jako jeden z nielicznych krajów odnotowała dwukrotną Istotną poprawę (oprócz Polski w 2003r. Łotwa i Lichtenstein; w 2006r. Korea, Chile) Zmiana pomiędzy wynikami z lat to poprawa wśród najsłabszych uczniów Z lat to wzmocnienie umiejętności na dwóch najwyższych poziomach

17 Różnice ze względu na Płeć

18 Umiejętności, w których chłopcy wypadają lepiej niż dziewczęta
Wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych w sposób naukowy +17 pkt. (+15 OECD) Chłopcy > Dziewczęta Matematyka +9 pkt. Chłopcy > Dziewczęta

19 Umiejętności, w których dziewczęta wypadają lepiej od chłopców
Czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych +40pkt. Dziewczęta > Chłopcy Rozpoznawanie zagadnień naukowych +13pkt. (+17 OECD) Dziewczęta > Chłopcy

20 Rozwiązywanie problemów
PISA 2003 Rozwiązywanie problemów

21 Pozytywne wnioski dotyczące umiejętności rozwiązywania problemów przez polskich uczniów
Polscy uczniowie nie mieli problemu z zadaniami polegającymi na wyszukiwaniu informacji, osiągnęli w nich lepsze wyniki od średniej światowej (były to jednak zadania z grupy najłatwiejszych). Uczniowie dobrze sobie radzili z zadaniami, w których należy podjąć decyzję, biorąc pod uwagę jakieś ograniczenia lub połączyć informację z kilku źródeł, ale przedstawionych w jasny znany sposób. Mniej kłopotu sprawiały uczniom zadania, które były umiejscowione w znanym dla ucznia kontekście lub sytuacji

22 Negatywne wnioski dotyczące umiejętności rozwiązywania problemów przez polskich uczniów
Uczniowie gorzej niż w krajach OECD radzili sobie z zadaniami mierzącymi umiejętności na najtrudniejszym trzecim poziomie. Wypadli gorzej w zadaniach, gdzie poza wyszukaniem informacji należało przedstawić wielostopniowe rozwiązanie, gdzie należało odnaleźć hierarchię i zależności pomiędzy wieloma poziomami odpowiedzi Uczniowie nawet dysponując informacjami potrzebnymi do rozwiązania problemu nie próbują go rozwiązać, zwłaszcza gdy odbiega on od znanych schematów Rozwiązywanie problemów to dziedzina, w której polscy uczniowie wypadli najsłabiej Ponad połowa uczniów nie uzyskała 2 poziomu umiejętności

23 Źródła: Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki badania 2006 w Polsce, MEN 2007 Umiejętności polskich gimnazjalistów: Pomiar Wyniki Zadania testowe z komentarzami, IFiS PAN Warszawa 2007


Pobierz ppt "Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google