Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu nakielskiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów przy uwzględnieniu wyników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu nakielskiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów przy uwzględnieniu wyników."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu nakielskiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów przy uwzględnieniu wyników surowych, skali staninowej i edukacyjnej wartości dodanej EWD

2 Wyniki surowe

3 Wynik średni gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych województw 2011 r.

4 Część humanistyczna

5 Część matematyczno-przyrodnicza

6 Egzamin gimnazjalny język angielski

7 Egzamin gimnazjalny język niemiecki

8 Wynik średni województwa część humanistyczna 24,26 Wynik średni szkół powiatu nakielskiego 23,04

9 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (część humanistyczna)

10 Wynik średni województwa część matematyczno-przyrodnicza 22,65 Wynik średni szkół powiatu nakielskiego 21,33

11 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (część matematyczno-przyrodnicza)

12 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (język angielski)

13 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (język niemiecki)

14 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2009-2010 (część humanistyczna)

15 Część humanistyczna 2010

16 Część humanistyczna 2009

17 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2009-2010 matematyczno-przyrodnicza

18 Część matematyczno-przyrodnicza 2010

19 Część matematyczno-przyrodnicza 2009

20 Wyniki średnie szkół powiatu nakielskiego przy uwzględnieniu standardów wymagań

21 Część humanistyczna Czytanie i odbiór tekstów kultury

22 Część humanistyczna Tworzenie własnego tekstu

23 Część matematyczno-przyrodnicza Stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

24 Część matematyczno-przyrodnicza Wyszukiwanie i stosowanie informacji

25 Część matematyczno-przyrodnicza Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

26 Część matematyczno-przyrodnicza Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

27 Wskaźnik EWD

28 Wyniki powiatu przy uwzględnieniu wartości liczbowej EWD

29 Powiaty przy uwzględnieniu wartości liczbowej EWD za okres 2008-2010

30 Powiaty przy uwzględnieniu wartości liczbowej EWD za okres 2008-2010 część matematyczno-przyrodnicza

31 Rozkład średnich wyników szkół w powiecie nakielskim na skali staninowej rok 2011

32 Wyniki średnie szkół powiatu nakielskiego na skali staninowej staninyhumanistycznaMatematyczno-przyrodnicza niskie6,7-22,16,9-20,6 % szkół38%50% liczba szkół68 średnie22,2-27,620,7-25,5 % szkół56%38% liczba szkół96 wysokie27,7-43,825,6-46,9 % szkół6%12% liczba szkół12

33 Rozkład średnich wyników szkół na skali staninowej w ujęciu procentowym część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego ( % )

34 Rozkład średnich wyników szkół w na skali staninowej w ujęciu procentowym część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego

35 Wnioski Wynik średni szkół powiatu nakielskiego był w roku 2011 niższy od średniej województwa zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej Wynik średni szkół powiatu nakielskiego jest lepszy w części humanistycznej (17) niż w części matematyczno-przyrodniczej (20) na 23 powiaty. W porównaniu z rokiem 2010 nie zmienił się wynik powiatu nakielskiego w części humanistycznej (17), natomiast w części matematyczno-przyrodniczej uległ pogorszeniu z 17 na 20. Przy uwzględnieniu obszarów umiejętności w 2011 r. w części humanistycznej uczniowie powiatu nakielskiego lepiej wypadli w kategorii,,tworzenie własnego tekstu (15) niż czytanie i odbiór tekstów kultury (17) W części matematyczno-przyrodniczej najlepiej wypadł obszar umiejętności stosowanie terminów, pojęć i procedur (16), natomiast najsłabiej wyszukiwanie i stosowanie informacji (21).


Pobierz ppt "Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu nakielskiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów przy uwzględnieniu wyników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google