Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kino gatunków termin wskazujący na ogólne ukierunkowanie wypowiedzi filmowej: sugeruje widzowi konkretny typ sensów danego filmu, przez co określa postawę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kino gatunków termin wskazujący na ogólne ukierunkowanie wypowiedzi filmowej: sugeruje widzowi konkretny typ sensów danego filmu, przez co określa postawę."— Zapis prezentacji:

1 Kino gatunków termin wskazujący na ogólne ukierunkowanie wypowiedzi filmowej: sugeruje widzowi konkretny typ sensów danego filmu, przez co określa postawę odbiorczą; z metodologicznego punktu widzenia dominują dwa stanowiska: aprioryczne – reprezentujące prace analityczne nad jednym gatunkiem, którego „czystość” gatunkowa zdaje się nie podlegać dyskusji (np. western, burleska). Fakt ukształtowania danego gatunku filmowego jest prawie równoznaczny z przynależnością pewnych zasad formalnych wyłącznie do tego i tylko tego gatunku. Zasady te należy traktować jako szczególne dyrektywy konstrukcyjne, ważne przy montowaniu i komponowaniu podobnych pod względem tematycznym i formalnym struktur gatunkowych; teoretycy tej grupy traktują gatunku jako normy lub zespoły dyrektyw. Gatunek jest po prostu nakazem, który w ostatniej instancji określa dany zespól wypowiedzi filmowej; aposterioryczne – zyskało więcej zwolenników i opiera się na przekonaniu, że zasady formalne gatunku są mobilne, ale do pewnego stopnia uniwersalne, tym samym gatunki filmowe są zjawiskami zdecydowanie dynamicznymi, a ich istotę można dostrzec i zbadać tylko w „procesie ewolucyjnym”. W tym przypadku gatunek jest utrwalonym społecznie sposobem postępowania artystycznego.

2 Podstawowe cechy identyfikujące kino gatunków
Charles F. Altman przyjmuje, że przemysł filmowy jest formą rozrywki, która jest nieproduktywną, kontrkulturową aktywnością wyrażającą te wartości i potrzeby, które stłumiła dominująca ideologia; kino gatunków jest więc sposobem ucieczki od rzeczywistości i realizacją zasady przyjemności; Podstawowe cechy identyfikacyjne kina gatunków: Dualizm – konsekwentne podwajanie bohaterów pozostających w stosunku do siebie w relacjach opozycyjnych (np. szeryf – banda, gangster – agent FBI); Powtarzalność – „kino gatunków” powtarza stale ten sam materiał, rozwiązuje w ten sam sposób główne konflikty, każdy film zmienia jedynie szczegóły, lecz pozostawia bez zmian podstawowy wzór gatunkowy; Kumulacyjność – nagromadzenie często powtarzanych konfrontacji, tematów lub obrazów; filmy tego samego gatunku są wariacjami jednego mitu, które nie reprezentuje pojedynczy film tylko ich suma; Przewidywalność polega na łatwym odnajdywaniu możliwych rozwiązań konfliktów dramaturgicznych przez widza; kino gatunków jest afirmacją upodobań widzów, którzy chcą zobaczyć tych samych bohaterów, rozpoznać te same historie, na nowo uczestniczyć w dobrze znanych im wydarzeniach; Nostalgiczność – filmy kina gatunku w naturalny sposób zwracają się ku przeszłości, dając widzowi iluzję uczestnictwa w wydarzeniach o doniosłym znaczeniu; Symboliczność/charakterystyczna ikonografia – kino gatunków jest rozpoznawalna z uwagi na symboliczny wymiar elementów obrazowych; Funkcjonalność – spełnienie życzeń widzów, choć nie dokonuje się to w sposób jednoznaczny i bezpośredni.

3 Koncepcja Andrew Tudora (1974)
Kino gatunków jest „empiryczną pułapką”, gdyż wprowadza nas w rodzaj „błędnego koła”, które najpierw żąda od nas, żeby wyodrębnić pewne filmy, do czego konieczne jest kryterium, a potem to samo kryterium winno wypłynąć z empirycznie stwierdzonych wspólnych cech filmów tworzących dany gatunek; Wyjście z tej sytuacji jest rezygnacja z pojęcia gatunku bądź oparcie się na powszechnej w naszej kulturze opinii na jego temat – „gatunek jest tym, za co wszyscy wspólnie go uważamy, (...) jest względnie stałym wzorem kulturowym. Określa społeczne i moralne uniwersum”. Wybitni twórcy kina mogą posługiwać się strukturami gatunkowymi w sposób niekonwencjonalny. Film, który łamie ustalone normy, wyróżnia się przez sam ten fakt; Niektóre gatunki rodzą się z kierunków filmowych uznawanych za kino artystyczne (np. film noir ma swą genezę w ekspresjonizmie niemieckim).


Pobierz ppt "Kino gatunków termin wskazujący na ogólne ukierunkowanie wypowiedzi filmowej: sugeruje widzowi konkretny typ sensów danego filmu, przez co określa postawę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google