Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nauka jest budową wzniesioną na faktach”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nauka jest budową wzniesioną na faktach”"— Zapis prezentacji:

1 „Nauka jest budową wzniesioną na faktach”
J.J.Davies

2 Wiedza naukowa jest wiedzą dowiedzioną
Wiedza naukowa jest wiedzą dowiedzioną. Teorie naukowe zostały wyprowadzone w ścisły sposób z faktów doświadczenia, uzyskanego drogą obserwacji i eksperymentu. Nauka opiera się na tym co możemy zobaczyć, usłyszeć, dotknąć. W nauce nie ma miejsca na osobiste przekonania, preferencje czy spekulatywne wizje.  

3 Według naiwnego indukcjonisty nauka wychodzi się od obserwacji.
Uczony obserwator powinien mieć normalne, sprawne organy zmysłowe, wiernie zapisywać to co widzi słyszy, itd. w danej sytuacji, której się przypatruje i winien to czynić w nieuprzedzony sposób. Stwierdzenia o stanie świata lub jego jakiejś części można uzasadniać albo wykazać, że są one prawdziwe w bezpośredni sposób, dzięki nieuprzedzonemu użyciu przez obserwatora jego własnych zmysłów. Uzyskane w ten sposób wypowiedzi (zdania obserwacyjne) stanowią podstawę, z której można wyprowadzić prawa i teorie składające się na wiedzę naukową.

4 Zdania szczegółowe odnoszą się do pojedynczych zjawisk lub stanów rzeczy w pewnym określonym miejscu i czasie. Zdania ogólne odnoszą się do wszystkich wydarzeń określonego rodzaju występujących we wszystkich miejscach i momentach czasu. przykłady: przykłady: Planety poruszają się po elipsach wokół słońca. Wszystkie zwierzęta posiadają potrzebę wyładowania uczuć agresji. Lakmus zanurzony w kwasie barwi się na czerwono. Pan Smith uderzył swoją żonę. Papierek lakmusowy przybrał barwę czerwoną po zanurzeniu go w tym płynie. Ten częściowo zanurzony w wodzie kij wydaje się złamany.

5 Jeżeli nauka wywodzi się z doświadczenia, to w jaki sposób można
uzyskać zdania ogólne, będące elementami wiedzy naukowej ze zdań szczegółowych wynikających z obserwacji?

6 Warunki umożliwiające, według indukcjonistów, budowanie praw uniwersalnych:
Ilość zdań obserwacyjnych składających się na podstawę danego uogólnienia musi być duża Obserwacje należy powtarzać w bardzo różnorodnych warunkach Żadne zdanie obserwacyjne nie może przeczyć wyprowadzonemu prawu ogólnemu.

7 rozumowaniem indukcyjnym
Rozumowanie dzięki któremu można przechodzić od „niektórych” do „wszystkich” nazywa się: rozumowaniem indukcyjnym a sam proces takiego rozumowania: indukcją

8 Indukcja Dedukcja Prawa i teorie Przewidywania Fakty uzyskane
i wyjaśnienia Fakty uzyskane dzięki obserwacji

9 Przykład 1 Przesłanki Wniosek
1. Wszystkie książki filozoficzne są nudne. Przesłanki 2. Ta książka jest książką filozoficzną. Wniosek Ta książka jest nudna.

10 Przykład 2 Przesłanki Wniosek
1. Wiele książek filozoficznych jest nudnych. Przesłanki 2. Ta książka jest książką filozoficzną. Wniosek Ta książka jest nudna.

11 Przykład 3 Przesłanki Wniosek 1. Wszystkie koty mają pięć nóg.
2. Kotka Pussy jest moim kotem. Wniosek Kotka Pussy ma pięć nóg.

12 Wniosek Zasada indukcji:
Jeżeli duża ilość przedmiotów A została zaobserwowana i jeżeli wszystkie bez wyjątku zaobserwowane A posiadały własność B, to wszystkie A mają własność B.

13 W jaki sposób można udowodnić zasadę indukcji?
Indukcjonista stara się uzasadnić tę zasadę przez odwołanie się do logiki Indukcjonista stara się uzasadnić tę zasadę przez odwołanie się do doświadczenia

14 Problem indukcji 1. Zasada indukcji okazała się skuteczna w sytuacji X1 2. Zasada indukcji okazała się skuteczna w sytuacji X2, itd.. Zasada indukcji zawsze jest skuteczna.

15 Nie można posługiwać się indukcją w celu uzasadnienia indukcji
Nie można posługiwać się indukcją w celu uzasadnienia indukcji. Tą trudność związaną z uzasadnieniem indukcji tradycyjnie określa się mianem problemu indukcji

16 Wady indukcji • Duża ilość obserwacji
• Obserwacje wykonywane w różnych warunkach • ……………………………………….

17


Pobierz ppt "„Nauka jest budową wzniesioną na faktach”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google