Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EMPIRYZM BRYTYJSKI ZESTAWIENIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EMPIRYZM BRYTYJSKI ZESTAWIENIE"— Zapis prezentacji:

1 EMPIRYZM BRYTYJSKI ZESTAWIENIE

2 John Locke ( ) George Berkeley ( ) David Hume ( )

3 reprezentacjonizm (poznajemy treści mentalne reprezentujące rzeczy poza umysłem, nie zaś same rzeczy, które istnieją niezależnie do nas) antyreprezentacjonizm (poznajemy treści mentalne za pośrednictwem różnych zmysłów; rzeczy materialne, pozaumysłowe nie istnieją; rzeczy są zawsze dla nas lub dla innych umysłów (podmiotów poznających), nigdy zaś same w sobie, bo nie mielibyśmy o nich wiedzy) reprezentacjonizm powiązany ze sceptycyzmem (poznajemy treści mentalne (w tym własne przeżycia psychiczne) za pośrednictwem różnych zmysłów; istnienie rzeczy materialnych pozaumysłowych przyjmujemy „z natury” (spontanicznie), lecz nie dysponujemy uzasadnieniem przekonania o ich istnieniu, zatem z filozoficznego p. widzenia nie możemy stwierdzić, ani czy rzeczy istnieją, a ni czy nie istnieją (stanowisko ntymetafizyczne, zapowiedź stanowiska pozytywistycznego)

4 realizm epistemologiczny (poznajemy rzeczy pośrednio przez treści mentalne, gdyż pewne ich składowe (idee jakości (cech) pierwotnych) odpowiadają adekwatnie cechom przysługującym rzeczom) idealizm epistemologiczny immanentny (poznajemy treści mentalne w umyśle; podział na jakości pierwotne i wtórne jest bezzasadny; przedmioty poznania to zespoły idei występujących stale razem, powiązane nawykowo) idealizm epistemologiczny immanentny (poznajemy treści mentalne w umyśle i własne przeżycia psychiczne, lecz nie jaźń jako coś od nich odrębnego; podział na jakości pierwotne i wtórne jest bezzasadny

5 przedmiotem poznania są idee w umyśle, czyli wszelkie „przedmioty myśli”: obrazy fantazji, pojęcia, gatunki, a więc różne treści mentalne, które odnosimy do rzeczy poza umysłem lub do naszej jaźni przedmiotem poznania są idee, czyli zmysłowe treści mentalne oraz własny umysł (pojęcie (notion) umysłu) w sposób bezpośredni, i inne umysły pośrednio przez analogię przedmiotem poznania są idee, czyli zmysłowe treści mentalne i własne przeżycia psychiczne oraz stosunki między ideami

6 idee: proste – niedefiniowalne, zmysły biernie je odbierają;
złożone – zespoły idee prostych występujące stale razem, powiązane nawykowo, ale wskutek wpływu rzeczy na nasze zmysły. idee (proste i złożone) – zmysłowe treści mentalne, zmysły biernie je odbierają percepcje: impresje (wrażenia) – zmysłowe treści mentalne, zmysły biernie je odbierają; idee (wtórne wobec impresji, mniej „żywe” (mniej intensywne))

7 wiedza wyrażana jest w zdaniach podmiotowo-orzecznikowych opartych na danych doświadczenia zewnętrznego i wewnętrznego lub na zdaniach zawierających idee (pojęcia) ogólne i abstrakcyjne wiedza wyrażana jest w zdaniach podmiotowo-orzecznikowych opartych na danych doświadczenia zewnętrznego; pojęcia mają znaczenie ze względu na partykularny charakter idei, które im odpowiadają, ale mogą mieć znaczenie ogólne ze względu na reprezentowanie zbirów idei podobnych wiedza wyrażana jest w sądach (zdaniach): o stosunkach między ideami (logika, matematyka) – zdania analityczne, o faktach – sądy syntetyczne


Pobierz ppt "EMPIRYZM BRYTYJSKI ZESTAWIENIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google