Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

realizacja VIII punktu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "realizacja VIII punktu"— Zapis prezentacji:

1 realizacja VIII punktu
NIE JESTEŚ SAM realizacja VIII punktu w ramach projektu Bezpieczna szkoła –Bezpieczny uczeń Szkoła Podstawowa Nr 2 w Józefowie im.R.Traugutta Przygotowały: Urszula Skwarek, Monika Lewtakowska.

2 LEKCJE –warsztaty PRZEBIEGAŁY WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ:
Co oznacza słowo pomagać. Historia pomagania (pomaganie na przestrzeni wieków- od średniowiecza)- odpowiednie przepisy. Analiza sytuacji- praca w grupach: -Możemy być grupą, Problemy naszej społeczności szkolnej, czyli nie jestem sam, Jestem asertywny- umiem radzić sobie z naciskiem innych - Mam atuty- czyli dlaczego warto być pewnym siebie. Działania MOPS-u –pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym. Różne formy pomocy: wolontariat, materialne, usługi opiekuńcze, specjalistyczne. Gdzie szukać pomocy? Lekcje poprowadziła przedstwicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie oraz wychowawcy.

3 W każdej społeczności uczniowskiej znajdują się osoby, niewystarczająco otoczone opieką wychowawczą przez rodziców lub prawnych opiekunów. Zwykle są to uczniowie sprawiający nauczycielom i kolegom różne problemy. Najczęstszymi z nich są: negatywny stosunek do nauki, łamanie obowiązujących w szkole norm - wagary, stosowanie używek, agresja, arogancja w stosunku do rówieśników i dorosłych, a nawet konflikty z prawem. Uczniowie ci swoją negatywną postawę próbują promować na terenie szkoły. Udaje im się to, ponieważ umieją docierać do podobnych do siebie kolegów, w towarzystwie których czują się pewni i silni. Osobom tym zwykle nie zależy na dobrej opinii, stąd możliwe do zastosowania w szkole sankcje nie przerażają ich, niekiedy nawet motywując do łamania szkolnego regulaminu ( zła opinia staje się powodem do chluby i przyczyną wzrostu popularności, a także prestiżu w środowisku).

4

5 W tej samej społeczności znajdują się uczniowie, którzy nie chcą akceptować zła, ale biernie przyzwalają na nie, ponieważ czują się bezradni i boją się wejść w otwarty konflikt z problemowymi kolegami. Postawa taka jest gwarancją spokoju, sposobem na w miarę poprawne relacje w klasie z tymi, których wszyscy się boją. Szkoła tym samym staje się miniaturą polskiego społeczeństwa, w którym większość podporządkowuje się brutalnej mniejszości, przyzwalając na zło w imię świętego spokoju.

6

7 Usprawiedliwiamy swoją postawę, wskazując instytucje, które powinny rozwiązywać tego typu problemy. Podobnie dzieje się w szkole. Problemy innych nie są naszymi problemami. Uważamy, że nie należy się wtrącać w nie swoje sprawy, a jeśli już ktoś musi interweniować, to powinien to być nauczyciel - policjant, prokurator i sędzia w jednej osobie. Jak trudne jest jego zadanie, wiedzą wszyscy wychowawcy, którym zależy, by każdy uczeń miał szansę znaleźć w szkole potrzebną mu pomoc i być prawdziwym człowiekiem.

8

9 Przeprowadzone zajęcia miały formę warsztatów, w czasie których nauczyciel wychowawca oraz przedstawiciel MOPS-u spełniali funkcję organizatora i przewodnika. Uczniowie poznali cel zajęć i sposób ich organizacji. Zasugerowali własne oczekiwania i pomysły, które zostały uwzględnione przez organizatorów, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie własnych materiałów, przydatnych w czasie zajęć. Po krótkim wprowadzeniu uczniowie w mniejszych grupach analizowaliby daną sytuację, szukając najlepszych, ich zdaniem, rozwiązań. Uczestniczyli w symulowanych sytuacjach konfliktowych, mówili o swoich odczuciach. Proponowali różne rozwiązania, które również sprawdzali w dramach sytuacyjnych. Każde zajęcia trwałyby 2 godziny lekcyjne.


Pobierz ppt "realizacja VIII punktu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google