Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 3 PORÓWNANIA I ANALIZY SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 3 PORÓWNANIA I ANALIZY SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH:"— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 3 PORÓWNANIA I ANALIZY SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH:
EFEKTYWNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

2 KATEGORIE EKONOMICZNE
OTWARTOŚĆ SYSTEMU GOSPODARCZEGO OTOCZENIE SYSTEMU EKONOMICZNEGO ATRAKCYJNOŚC INWESTYCYJNA KRAJU ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWAWCZA SYSTEMU EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ SYSTEMU PODMIOT,UKŁAD,SYSTEM UKŁAD PROSTY I ZŁOŻONY SYSTEM MECHANICZNY I INTELIGENTNY PRAKSEOLOGIA EKONOMICZNA CYBERNETYKA EKONOMICZNA SENSORY,RECEPTORY,ALGORYTM,EFEKTORY, REGULATOR, REGULACJA, SPRZĘŻENIA ZWROTNE, STEROWANIE EFEKTYWNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, STOPIEŃ REALIZACJI CELU (SKUTECZNOŚĆ) WARTOŚĆ A KONKURENCYJNOŚĆ I ZDOLNOŚĆ KONKURENCYJNA PODMIOTU JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

3 W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ
LITERATURA J.BOSSAK, SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALNA KONKURENCJA ,SGH WARSZAWA 2006 J.BOSSAK,INSTYTUCJE, RYNEK I KONKURENCJA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK, IMD GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT,WEF ECONOMIC FREEDOM REPORT, HERITAGE FOUNDATION WORLD DEVELOPMENT INDICATORS,WORLD BANK DOING BUSINESS 2007,THE WORLD BANK 2007 EUROPEAN INNOVATION REPORT, EIS 2007 LISBON STRATEGY ASSESSMENT, WEF JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

4 KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚCI SYSTEMU GOSPODARCZEGO
OSIĄGANE WYNIKI I ICH ZGODNOŚĆ Z OCZEKIWANIAMI DYNAMIKA WZROSTU REALNEGO DOCHODU PER CAPITA POZIOM AKUMULACJI , MOBILIZACJI I WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE RÓWNOWAGA EKONOMICZNA I SPOŁECZNA SPRAWNOŚĆ ALOKACYJNA POZIOM KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH POZIOM RYZYKA INNOWACYJNOŚĆ JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

5 W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ
OTWARTOŚĆ SYSTEMU SYSTEMY GOSPODARCZE I ICH OTWARTOŚĆ GLOBALIZACJA I INTEGRACJA REGIONALNA OTWARTOŚĆ SYSTEMU A PROTEKCJONIZM I LIBERALIZM PROTEKCJONIZM I LIBERALIZM A ALOKACJA ZASOBÓW OTWARTOŚC SYSTEMU A WIEDZA, DOSTOSOWANIE I ROZWÓJ OTWARTOŚC SYSTEMU A RÓWNOWAGA PŁATNICZA ATRAKCYJNOŚC INWESTYCYJNA KRAJU GLOBALIZACJA RYNKOW FINANSOWYCH. KORZYSCI I ZAGROŻENIA JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

6 OTOCZENIE ,SYSTEM I POLITYKA A PERSPEKTYWY ROZWOJU
OTOCZENIE SYSTEMU: SZANSE I ZAGROŻENIA OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE, KONKURENCJA INFORMACJE, WIEDZA I TECHNOLOGIE ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWAWCZA SYSTEMU DO ZMIAN W OTOCZENIU .LOGIKA SYSTEMU STEROWOWANIE I AUTOREGULACJA SENSORY I RECEPTORY A MECHANIZM DOSTOSOWAŃ SYSTEM STEROWANIA A ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWAWCZA INSTYTUCJI INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIEBIORCZOŚĆ ZRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ OTOCZENIE A STRATEGIE PRZEDSIEBIORSTW OTOCZENIE A PERSPEKTYWY ROZWOJU KRAJU JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

7 SYSTEM GOSPODARCZY A ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWAWCZA
STOPIEŃ REALIZACJI CELU CELE EKONOMICZNE I SPOŁECZNE EFEKTYWNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, KONKURENCYJNOŚĆ MOBILIZACJA ZASOBÓW KOSZTY TRANSAKCYJNE I RYZYKO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DYNAMIKA I RÓWNOWAGA SYSTEMU POSTĘP EKONOMICZNY A CYWILIZACYJNY JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

8 SYSTEM I POLITYKA A RÓWNOWAGA I DYNAMIKA GOSPODARCZA
CELE EKONOMICZNE A CELE SPOŁECZNE OTWARTOŚĆ SYSTEMU I POLITYKI STEROWANIE A RYNEK OCHRONA WŁASNOŚCI AUTONOMIA BANKU CENTRALNEGO POLITYKA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA RZĄDU MECHANIZM KURSU WALUTOWEGO FISKALIZM A RÓWNOWAGA I DYNAMIKA GOSPODARCZA JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

9 EFEKTYWNOŚĆ,SPRAWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ PODMIOTU GOSPODARUJACEGO
ZARZADZANIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW SPRAWNOŚĆ ZARZĄDZANIA A EFEKTYWNOŚĆ I DOSTOSOWYWANIE SIĘ PRZEDSIEBIORSTW DO ZMIAN RYNKOWYCH JAKOŚĆ INSTYTUCJI A SPRAWNOŚĆ MECHANIZMU KOORDYNACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OTOCZENIE A STRATEGIE PRZEDSIEBIORSTW KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIEBIORSTWA TO ZDOLNOŚĆ DO TWORZENIA WARTOŚCI DODANEJ DLA KLIENTÓW I WŁAŚCICIELI EFEKTYWNOŚĆ , SPRAWNOŚĆ , PRZEDSIEBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ PODSTAWĄ KONKURENCYJNOŚCI JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

10 ETAPY ROZWOJU A ZRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
ZASOBY NATURALNE AKUMULACJA FINANSOWA, WIEDZY, MOBILIZACJA I WZROST NAKŁADÓW –UPRZEMYSŁOWIENIE POPRAWA EFEKTYWNOŚCI POPRAWA JAKOSCI I INNOWACYJNOŚCI ZRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NISKIE KOSZTY . OBFITOŚĆ ZASOBÓW,SKALA PRODUKCJI. NAKŁADY NA INFRASTRUKTURĘ ZRÓŻNICOWANIE I JAKOŚĆ PRODUKTÓW PRZEMYSŁOW PRZETWORCZYCH,WZROST WARTOSCI DODANEJ INNOWACYJNOŚĆ. ELEKTRONIKA,KOMPUTERY, BIOTECHNOLOGIE, TELEKOMUNIKACJA, FARMACJA , INTERNET, NANANOTECHNOLOGIE, GIS WOLNOŚĆ , KONKURENCJA, JAKOŚĆ INSTYTUCJI I KAPITAŁU LUDZKIEGO JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

11 SYSTEM I POLITYKA A MOBILIZACJA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
WOLNOŚC,PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POZIOM OSZCZĘDNOŚCI KRAJOWYCH INWESTYCJE ZAGRANICZNE DOSTĘPNOŚĆ I KOSZT KAPITAŁU POZIOM INWESTYCJI ALOKACJA KAPITALU AKTYWNOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO POZIOM ZATRUDNIENIA NAKŁADY NA EDUKACJE ORAZ R&D JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

12 SYSTEM I POLITYKA A EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW
WOLNOŚĆ,RYNEK I KONKURENCJA HARMONIZACJA I ORGANIZACJA A EFEKTYWNOŚĆ SPRAWNOŚĆ ALOKACYJNA MECHANIZMÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY TRANSAKCYJNE I RYZYKO GOSPODARCZE POLITYKA A RÓWNOWAGA I DYNAMIKA GOSPODARCZA WŁASNOŚĆ I NADZÓR KORPORACYJNY A JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA PRZEDSIEBIORSTWEM LIBERALIZM A PROTEKCJONIZM GOSPODARCZY SYSTEM I POLITYKA KURSOWA A WYKORZYSTANIE ZASOBÓW JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

13 SYSTEM I POLITYKA A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ
ZAKRES WOLNOŚCI I INTENSYWNOŚCI KONKURENCJI A PRZEDSIEBIORCZOŚĆ JAKOŚĆ PRAWA I ORGANIZACJI A PRZEDSIEBIORCZOŚĆ POZIOM OCHRONY PRAW WŁASNOSCI I WIERZYCIELI DOSTEPNOŚĆ I KOSZTY FINANSOWE, KOSZTY I ELASTYCZNOSC RYNKU PRACY POZIOM I SPOSÓB OPODATKOWANIA POZIOM RYZYKA A PRZEDSIEBIORCZOŚĆ SPOSÓB ZARZĄDZANIA,RENTOWNOŚĆ I WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

14 OTWARTOŚĆ I ZALEŻNOŚĆ GOSPODAREK OD RYNKU ŚWIATOWEGO
STOPIEŃ OTWARCIA I ZALEŻNOSCI KRAJÓW OD RYNKU ŚWIATOWEGO STANY ZJEDNOCZONE I JAPONIA. NISKA ZALEŻNOŚĆ,WYSOKI UDZIAŁ. ASYMETRIA. KRAJE UE. ROSNĄCY UDZIAŁ WYMIANY WZAJEMNEJ CHINY I NKP.WYSOKA DYNAMIKA WZROSTU OBROTÓW HANDLOWYCH ,TECHNOLOGICZNYCH I KAPITAŁOWYCH EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA. OTWARCIE, DEFICYT HANDLOWY,WZROST ZALEZNOSCI OD FDI BLISKI WSCHÓD.WYSOKI UDZIAL .ZROŻNICOWANA SYTUACJA,NIESTABILNOŚĆ,NADWYŻKI PETRODOLAROWE KRAJÓW NAFTOWYCH AMERYKA ŁACIŃSKA.ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE,WZROST ZALEŻNOŚCI OD FDI. NIESTABILNOŚĆ JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

15 EFEKTYWNOŚĆ A KONKURENCYJNOŚĆ
EFEKTYWNOŚĆ PROCESOWA I ORGANIZACYJNA ELASTYCZNOŚĆ A DOSTOSOWANIE DO POTRZEB RYNKU I OCZEKIWAŃ INWESTORÓW JAKOŚĆ INSTYTUCJI I POLITYKI A SPRAWNOŚĆ MECHANIZMU W REALIZACJI FUNKCJI INFORMACYJNEJ, MOTYWACYJNEJ, SELEKCYJNEJ, ALOKACYJNEJ,RÓWNOWAŻENIA PODAŻY I POPYTUORAZ PODZIAŁU KORZYSCI KONKURENCYJNOŚĆ PODMIOTU TO EFEKTYWNOŚĆ WRAZ Z ELASTYCZNOŚCIĄ I INNOWACYJNOŚCIĄ TWORZĄCE WARTOŚĆ DODANĄ DLA KONSUMETOW I INWESTORÓW JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

16 SPRAWNOŚĆ A ZDOLNOŚĆ ADAPTACYJNA SYSTEMU
SPRAWNOŚĆ MECHANIZMU ELASTYCZNOŚĆ SYSTEMU SAMOREGULACJA W OKRESLONYCH WARUNKACH I ZAKRESIE SPRAWNOŚĆ ZACHOWANIA RÓWNOWAGI SYSTEMU (HOMEOSTAZA) ZMIANA WARUNKOW ZEWNETRZNYCH I ZADAN A ZDOLNOŚĆ ADAPTACYJNA SYSTEMU PRZEDSIEBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ ZNACZENIE INSTYTUCJI , JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO I POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

17 ŁANCUCH WARTOŚĆI A ZRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
OBFITOŚĆ I TANIOŚĆ ZASOBÓW EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA INDYWIDUALIZACJA, STOPIEŃ PRZETWORZENIA, ELASTYCZNOŚĆ, DOSTOSOWANIE JAKOŚĆ PRODUKTU,USŁUGI PRZEDSIEBIORCZOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ DOSTĘP DO SIECI BIZNESOWEJ (ALIANSE,NETWORKING, GRUPY KAPITAŁOWE, TECHNOLOGICZNE) JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

18 INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI
INNOWACYJNOŚĆ TECHNOLOGICZNA (PROCESOWA) , PRODUKTOWA, USŁUGOWA,ORGANIZACYJNA, FINANSOWA, HANDLOWA INNOWACYJNOŚĆ : MOŻLIWOŚCI TWORZENIE NOWEJ WARTOŚCI DLA KLIENTÓW I INWESTORÓW I PRAWNYCH WŁAŚCICIELI INNOWACJI KONKURENCJA INNOWACJĄ PREMIA ZA RYZYKO I INNOWACJE JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

19 INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI
INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI. UWARUNKOWANIA REALNE , SYSTEMOWE I KULTUROWE GLOBALNA KONKURENCJA. PREMIA ZA INNOWACYJNOŚĆ KRAJE INNOWACYJNE .KRYTERIA OCENY GOSPODARKA OPARTA O WIEDZĘ JAKOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO A INNOWACYJNOŚĆ INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I BADAWCZA A INNOWACYJNOŚĆ MODEL SPOŁECZNY A INNOWACYJNOŚĆ JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

20 GCI I INNOWACYJNOŚĆ WEDŁUG WORLD ECONOMIC FORUM
GROWTH COMPETITIVENESS INDEX (GCI) 5-LETNIA PERSPEKTYWA ROZWOJU KRAJE INNOWACYJNE : 50% WARTOŚCI INDEXU GCI ZWIĄZANE Z SUBINDEKSAMI INNOWACJI, INFORMACJI I TELEKOMUNIKACJI (ICT) 25% NA JAKOŚĆ INSTYTUCJI I 25% OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE GCI POZOSTAŁYCH KRAJÓW : 1/3 SUBINDEX INNOWACJI, 1/3 JAKOŚCI INSTYTUCJI, 1/3 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

21 INDEKS KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (MICI)
MICI (MICRO ECONOMIC COMPETITIVENESS INDEX) KOMPOZYTOWA MIARA BIEZACEJ KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW JAKOŚĆ OTOCZENIA BIZNESOWEGO (WAGA 63%) JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO I STRATEGICZNEGO PRZEDSIEBIORSTW (WAGA 37%) TRZY RELACJE MIĘDZY GCI I MICI : MICI>GCI GCI>MICI GCI=MICI JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

22 METODA WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK (IMD)
CZYNNIKI OKRESLAJACE KONKURENCYJNOŚĆ KRAJU (KAŻDY SKŁADA SIĘ Z 5 ELEMENTÓW ) WYNIKI EKONOMICZNE KRAJU EFEKTYWNOŚĆ PAŃSTWA (RZĄDU,ADMINISTRACJI) EFEKTYWNOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

23 W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ
KRYTERIA OCENY JAKOŚCI KRAJOWEGO OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTW BANK ŚWIATOWY CZAS PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI, ZEZWOLEŃ, AKTOW NOTARIALNYCH CZAS REJESTRACJI FIRMY KOSZT REJESTRACJI A ŚREDNI DOCHÓD MINIMALNY KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI CZAS NA PRAWNE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ CZAS MIĘDZY ZŁOŻENIEM POZWU A DECYZJĄ SĄDU KOSZT PROCEDURY ROSZCZENIOWEJ CZAS OD ZLOZENIA POZWU DO UREGULOWANIA DŁUGU KOSZT DO WYSOKOŚCI ROSZCZENIA JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

24 OD SKALI PRODUKCJI DO PARADYGMATU WIEDZY I ELASTYCZNOŚCI
INTEGRACJA PIONOWA A KOSZTY TRANSAKCYJNE I RYZYKO REWOLUCJA ICT A UPADEK MONOPOLI NATURALNYCH KOSZTY STAŁE I KOSZTY ZMIENNE KOMPETENCJE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA OUTSOURCING FRANCHISING ALIANSE STRATEGICZNE NETWORKING JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

25 W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ
KONKURENCJA KONKURENCJA ,RYWALIZACJA O KORZYŚCI ZE SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY PODMIOTY I PRZEDMIOT KONKURENCJI RYWALIZACJA NA RYNKU PRODUKTOW,USŁUG I CZYNNIKÓW PRODUKCJI INSTYTUCJE,WOLNOŚĆ I GRANICE KONKURENCJI CZYNNIKI KSZTALTUJACE KONKURENCJĘ W SEKTORZE (M.PORTER) POSTĘP TECHNOLOGICZNY I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA A KONKURENCJA JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

26 KONKURENCYJNOŚĆ I ZDOLNOŚĆ KONKURENCYJNA
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDMIOTU TO WZGLĘDNA OCENA JEGO AKTUALNEJ WARTOŚĆI DLA KLIENTÓW I INWESTORÓW ZDOLNOŚĆ KONKURENCYJNA DOTYCZY PODMIOTU I JEGO MOŻLIWOŚCI JEDNOCZESNEGO WYTWORZENIA WARTOŚCI DODANEJ DLA KLIENTOW I INWESTOROW WIĘKSZYM STOPNIU NIŻ MOGĄ TO UCZYNIĆ KONKURENCI ZDOLNOŚĆ KONKURENCYJNĄ PRZEDSIEBIORSTWA OKRESLA JAKOŚĆ ZARZADZANIA OPERACYJNEGO I STRATEGICZNEGO ORAZ JAKOŚĆ OTOCZENIA INSTYTUCJONALNEGO, POLITYKI MAKOROEKONOMICZNEJ, INFRASTRUKTURY ORAZ STOPIEŃ LIBERALIZACJI SYSTEMU ,SZANSE I ZAGROZENIA ORAZ SIŁA MOTYWACJI JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

27 KONKURENCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO
TWORZY PONADPRZECIETNĄ WARTOŚĆ DODATKOWĄ DLA KLINETÓW I INWESTORÓW WYTWARZA,DOSTARCZA PRODUKTY I USŁUGI : TANIEJ, SZYBCIEJ, LEPSZEJ JAKOŚCI, O BOGATSZYM ASORTYMENCIE NIŻ KONKURENCI WPROWADZA WIĘCEJ NOWOŚCI NIŻ KONKURENCJA ZWIEKSZA UDZIAŁ W RYNKU MA DOBRY DOSTĘP DO SIECI ZBYTU I FINANSOWANIA DOSTARCZA PRODUKTY MARKOWE JEST PONADPRZECIĘTNIE RENTOWNY MA WYSOKĄ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

28 ZDOLNOŚĆ KONKURENCYJNA KRAJU
STOPIEŃ OTWARCIA I POWIĄZAŃ Z GOSPODARKĄ ŚWIATOWĄ TENDENCJE ZMIAN NA RACHUNKU BIEŻĄCYM I POZIOMIE REZERW WALUTOWYCH POZIOM ZADŁUZENIA I RYZYKO INWESTYCYJNE KRAJU BILANS INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NETTO TENDENCJE ZMIAN KURSU WALUTOWEGO ORAZ TERMS OF TRADE IMPORT/EKSPORT OSZCZEDNOŚCI IMPORT/EKSPORT BEZROBOCIA INTENSYWNOŚĆ I BILANS OBROTÓW TECHNOLOGICZNYCH I USŁUG HIGH-TECH TENDENCJE W ZAKRESIE PRYWATYZACJI I FISKALIZMU ZMNIEJSZENIE RYZYKA INWESTYCYJNEGO I WZROST ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

29 ZDOLNOŚĆ KONKURENCYJNA KRAJU
POPRAWA JAKOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI PRAWA ORAZ SKUTECZNEJ JEGO REALIZACJI LIBERALIZACJA, DEREGULACJA, DEMONOPOLIZACJA I PRYWATYZACJA SPADEK FISKALIZMU OBNIŻKA KOSZTÓW I WZROST ELASTYCZNOŚCI RYNKU PRACY POPRAWA SPRAWNOŚCI RYNKU ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH I RYZYKA JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

30 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA KRAJU
RANKINGI BANKÓW INWESTYCYJNYCH POTENCJALNA RENTOWNOŚĆ INFLACJA I POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO STABILNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ PRAWA GOSPODARCZEGO PRZWIDYWALNOŚĆ POLITYKI GOSPODARCZEJ LIBERALIZACJA,DEREGULACJA, PRYWATYZACJA SPADEK FISKALIZMU ELASTYCZNOŚĆ RYNKU PRACY, JEDNOSTKOWE KOSZTY PRACY POZIOM REZERW WALUTOWYCH , SYSTEM I STABILNOŚĆ KURSU WALUTOWEGO JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

31 STRATEGIA LIZBOŃSKA UE
KONKURENCYJNY KRAJ ZAPEWNIA WYSOKIE TEMPO WZROSTU I ZATRUDNIENIA W ŚREDNIM OKRESIE KONKURENCYJNOŚĆ TO ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWAWCZA SYSTEMU I POLITYKI DO GLOBALNEJ KONKURENCJI ZALEŻY ONA OD JAKOŚCI INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH, POLITYCZNYCH I EKONOMICZNYCH KRAJÓW ORAZ STOPNIA W JAKIM WSPIERAJĄ ONE TWORZENIE WARTOŚCI I DOSTOSOWANIE DO ZMIENIAJACEGO SIĘ SZANS I ZAGROŻEŃ JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

32 STRATEGIA LIZBOŃSKA CELE
UTWORZENIE SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO STWORZENIE EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENII DLA BADAŃ I INNOWACJI UTWORZENIE JEDNOLITEGO RYNKU USŁUG INTEGRACJA SYSTEMOW TELEKOMUNIKACJI W TYM WPROWADZENIE SYSTEMU GALILEO ZINTEGROWANIE I POPRAWA EFEKTYWNOSCI RYNKÓW FINANSOWYCH DEREGULACJA I POBUDZENIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI ZWŁASZCZA MSP SPOŁECZNA SPÓJNOŚĆ ,MODERNIZACJA SYSTEMU OCHRONY SPOLECZNEJ TRWAŁY WZROST LIKWIDACJA BEZROBOCIA JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

33 OCENA REALIZACJI LIZBONSKIEJ STRATEGII
TRUDNOŚCI W ROZWOJU PRZEMYSŁÓW SIECIOWYCH OGRANICZONY POSTĘP W LIBERALIZACJI USŁUG BRAK POSTĘPU W MODERNIZACJI MODELU SPOŁECZNEGO OGRANICZONY POSTĘP W DEREGULACJI I POBUDZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZATRUDNIENIA BRAK ZNACZACEGO POSTĘPU W INTEGRACJI TELEKOMUNIKACJI I GIS BRAK PRZEŁOMU W BUDOWIE EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI NISKI POZIOM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I WYSOKI BEZROBOCIA RAPORT WIMA KOKA 2005 DECYZJE RADU EUROPEJSKIEJ W SZTOKHOLMIE JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

34 METODA ANALIZY PORÓWNAWCZEJ SYSTEMÓW EKONOMICZNYCH
CEL: OKRESLENIE PRZYCZYN RÓŻNIC W DYNAMICE , KIERUNKACH ROZWOJU I KONKURENCYJNOŚCI SYSTEMÓW PRZEDMIOT BADANIA: JAKOŚĆ INSTYTUCJI : PRAWA, ORGANIZACJI I MECHANIZMÓW POZIOM ROZWOJU I STRUKTURY GOSPODARCZEJ A SYSTEM EKONOMICZNY I JEGO SPRAWNOŚĆ POLITYKA GOSPODARCZA A RÓWNOWAGA I ROZWÓJ JAKOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO I JEGO WYKORZYSTANIE INSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA ZACHOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH UWARUNKOWANIA KULTUROWE I NORMY SPOŁECZNE WPŁYWAJĄCE NA INTERAKCJE PODMIOTÓW GOSPODARUJACYCH , ICH EFEKTYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

35 OCENA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ HERITAGE FOUNDATION I FRASER INSTITUTE
CZTERY KATEGORIE : KRAJE WOLNE, KRAJE REPRESYJNE, ZASADNICZO WOLNE, O OGRANICZONEJ WOLNOŚCI 10 KRYTERIÓW OCENY WOLNOŚCI I JAKOŚCI INSTYTUCJI:WOLNOŚĆ OBROTÓW HANDLOWYCH, POLITYKA PODATKOWA, MONETARNA, SWOBODA OBROTÓW KAPITAŁOWYCH,WOLNOŚĆ I OCHRONA PRAWA WŁASNOŚCI,PRZEDSIEBIORCZOŚĆ, REGULACJA RYNKU PRACY, KORUPCJA, CZARNY RYNEK KRAJE WOLNE : HONGKONG, SINGAPUR, DANIA, USA, FINLANDIA WOLNOŚĆ A JAKOŚĆ INSTYTUCJI ,PRZEDSIEBIORCZOŚĆ ,SPRAWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ ROŻNICE METODOLOGICZNE JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

36 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ DWA PODEJSCIA
ZYSK A DYNAMIKA I ROZWÓJ KONKURENCJA, RYWALIZACJA, DOBÓR NATURALNY ELIMINACJA SŁABYCH POPIERANIE SILNYCH RYNEK HARMONIZUJE INTERES INDYWIDUALNY ZE SPOŁECZNYM ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE PODZIAŁ PRACY KOORDYNACJA, HARMONIZACJA, UMOWY WYMIANY INFORMACJI REDUKOWANIE RYZYKA I KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

37 UJĘCIE REALNE I PODMIOTOWO -CELOWE
UJECIE REALNE: RELACJE MATERIALNO-ENERGETYCZNE INPUT/OUTPUT METODY ILOŚCIOWE REGULACJA AUTOMATYZM DĄŻENIE DO MAKSYMALIZACJI WYDAJNOŚCI UJĘCIE PODMIOTOWO-CELOWE RELACJE INFORMACYJNE PODMIOTÓW RYNKOWYCH EFEKTYWNOŚĆ PODMIOTU TO STOPIEŃ REALIZACJI CELU RYNEK,ZMIENNOŚĆ,DOSTOSOWANIE A DOSKONALENIE , ELASTYCZNOŚĆ I INNOWACJE OPTYMALIZACJA A MAKSYMALIZACJA JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

38 W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ
JAN.W.BOSSAK W-3 EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ


Pobierz ppt "WYKŁAD 3 PORÓWNANIA I ANALIZY SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google