Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKICH MŚP dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Piła, 30 października 2012 Prezentacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKICH MŚP dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Piła, 30 października 2012 Prezentacja."— Zapis prezentacji:

1 SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKICH MŚP dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@pkpplewiatan.pl Piła, 30 października 2012 Prezentacja wyników badania przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja wywiadów – CBOS. Badanie przeprowadzone w okresie 03 kwietnia - 10 lipca 2012 r. na losowej próbie 1500 MSP. KONFERENCJA: SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKICH MSP

2 www.pkpplewiatan.pl | str. 2 AGENDA AGENDA WIELKOPOLSKIE MŚP JAKIE SĄ? JAKIE SĄ? DO CZEGO DĄŻĄ? DO CZEGO DĄŻĄ? CO IM PRZESZKADZA? CO IM PRZESZKADZA? SZANSE I ZAGROŻENIA SZANSE I ZAGROŻENIA

3 www.pkpplewiatan.pl | str. 3 BARDZIEJ OTWARTE NA WZROST NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE BARDZIEJ OTWARTE NA WZROST NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE CHĘTNIEJ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE OTWIERAJĄCE SIĘ NA ŚWIAT CHĘTNIEJ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE, ALE OSTROŻNIE CHĘTNIEJ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE, ALE OSTROŻNIE KORZYSTAJĄCE Z FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO KORZYSTAJĄCE Z FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO CHĘTNIEJ I SKUTECZNIEJ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE CHĘTNIEJ I SKUTECZNIEJ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE KORZYSTAJĄCE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH KORZYSTAJĄCE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH BARDZIEJ SKŁONNE DO INNOWACJI NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE BARDZIEJ SKŁONNE DO INNOWACJI NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE BARDZIEJ OPTYMISTYCZNIE NIŻ PRZECIĘTNIE MSP W POLSCE BARDZIEJ OPTYMISTYCZNIE NIŻ PRZECIĘTNIE MSP W POLSCE POSTRZEGAJĄCE SYTUACJĘ W GOSPODARCE, ALE PODOBNIE – W BRANŻY POSTRZEGAJĄCE SYTUACJĘ W GOSPODARCE, ALE PODOBNIE – W BRANŻY LEPIEJ RADZĄCE SOBIE Z PŁYNNOŚCIĄ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE LEPIEJ RADZĄCE SOBIE Z PŁYNNOŚCIĄ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE WIELKOPOLSKIE MŚP JAKIE SĄ? JAKIE SĄ?

4 www.pkpplewiatan.pl | str. 4 BARDZIEJ OTWARTE NA WZROST NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE (1) BARDZIEJ OTWARTE NA WZROST NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE (1)

5 www.pkpplewiatan.pl | str. 5 BARDZIEJ OTWARTE NA WZROST NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE (2) BARDZIEJ OTWARTE NA WZROST NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE (2)

6 www.pkpplewiatan.pl | str. 6 CHĘTNIEJ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE OTWIERAJĄCE SIĘ NA ŚWIAT (1) CHĘTNIEJ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE OTWIERAJĄCE SIĘ NA ŚWIAT (1)

7 www.pkpplewiatan.pl | str. 7 CHĘTNIEJ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE OTWIERAJĄCE SIĘ NA ŚWIAT (2) CHĘTNIEJ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE OTWIERAJĄCE SIĘ NA ŚWIAT (2)

8 www.pkpplewiatan.pl | str. 8 CHĘTNIEJ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE, ALE OSTROŻNIE KORZYSTAJĄCE Z FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO CHĘTNIEJ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE, ALE OSTROŻNIE KORZYSTAJĄCE Z FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO

9 www.pkpplewiatan.pl | str. 9 CHĘTNIEJ I SKUTECZNIEJ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE CHĘTNIEJ I SKUTECZNIEJ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE KORZYSTAJĄCE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH KORZYSTAJĄCE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

10 www.pkpplewiatan.pl | str. 10 BARDZIEJ SKŁONNE DO INNOWACJI NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE BARDZIEJ SKŁONNE DO INNOWACJI NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE

11 BARDZIEJ OPTYMISTYCZNIE NIŻ PRZECIĘTNIE MSP W POLSCE POSTRZEGAJĄCE SYTUACJĘ W GOSPODARCE, ALE PODOBNIE – W BRANŻY BARDZIEJ OPTYMISTYCZNIE NIŻ PRZECIĘTNIE MSP W POLSCE POSTRZEGAJĄCE SYTUACJĘ W GOSPODARCE, ALE PODOBNIE – W BRANŻY www.pkpplewiatan.pl | str. 11

12 LEPIEJ RADZĄCE SOBIE Z PŁYNNOŚCIĄ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE LEPIEJ RADZĄCE SOBIE Z PŁYNNOŚCIĄ NIŻ PRZECIĘTNE MSP W POLSCE www.pkpplewiatan.pl | str. 12

13 www.pkpplewiatan.pl | str. 13 DO EFEKTYWNEGO KONKUROWANIA POPRZEZ DO EFEKTYWNEGO KONKUROWANIA POPRZEZ WYRÓŻNIANIE SIĘ – SZYCIE NA MIARĘ, WĄSKA WYRÓŻNIANIE SIĘ – SZYCIE NA MIARĘ, WĄSKA SPECJALIZACJA, WIZERUNEK SPECJALIZACJA, WIZERUNEK DO WYKORZYSTANIA OSŁABIENIA GOSPODARCZEGO DO WYKORZYSTANIA OSŁABIENIA GOSPODARCZEGO DO POPRAWY POZYCJI NA RYNKU DO POPRAWY POZYCJI NA RYNKU DO WYKORZYSTANIA INWESTYCJI W INNOWACJE DO WYKORZYSTANIA INWESTYCJI W INNOWACJE DO ROZWOJU FIRMY DO ROZWOJU FIRMY DO BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI BIZNESOWYCH DO BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI BIZNESOWYCH DO BUDOWANIA RELACJI Z PRACOWNIKAMI DO BUDOWANIA RELACJI Z PRACOWNIKAMI WIELKOPOLSKIE MŚP DO CZEGO DĄŻĄ? DO CZEGO DĄŻĄ?

14 www.pkpplewiatan.pl | str. 14 DO EFEKTYWNEGO KONKUROWANIA POPRZEZ WYRÓŻNIANIE SIĘ – SZYCIE NA MIARĘ, WĄSKA SPECJALIZACJA, WIZERUNEK DO EFEKTYWNEGO KONKUROWANIA POPRZEZ WYRÓŻNIANIE SIĘ – SZYCIE NA MIARĘ, WĄSKA SPECJALIZACJA, WIZERUNEK

15 www.pkpplewiatan.pl | str. 15 DO WYKORZYSTANIA OSŁABIENIA GOSPODARCZEGO DO WYKORZYSTANIA OSŁABIENIA GOSPODARCZEGO DO POPRAWY POZYCJI NA RYNKU

16 www.pkpplewiatan.pl | str. 16 DO WYKORZYSTANIA INWESTYCJI W INNOWACJE DO ROZWOJU FIRMY DO WYKORZYSTANIA INWESTYCJI W INNOWACJE DO ROZWOJU FIRMY

17 www.pkpplewiatan.pl | str. 17 DO BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI BIZNESOWYCH DO BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI BIZNESOWYCH

18 www.pkpplewiatan.pl | str. 18 DO BUDOWANIA RELACJI Z PRACOWNIKAMI (1) DO BUDOWANIA RELACJI Z PRACOWNIKAMI (1)

19 www.pkpplewiatan.pl | str. 19 DO BUDOWANIA RELACJI Z PRACOWNIKAMI (2) DO BUDOWANIA RELACJI Z PRACOWNIKAMI (2)

20 www.pkpplewiatan.pl | str. 20 WIELKOPOLSKIE MŚP ODROBIŁY I CIĄGLE ODRABIAJĄ SWOJE LEKCJE – W WIĘKSZOŚCI OBSZARÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA EFEKTWYNOŚĆ DZIAŁANIA SĄ W CZOŁÓWCE POLSKICH FIRM!

21 www.pkpplewiatan.pl | str. 21 CO IM PRZESZKADZA?

22 www.pkpplewiatan.pl | str. 22 ZBYT WYSOKIE PODATKI I PARAPODATKI ZBYT WYSOKIE PODATKI I PARAPODATKI BIUROKRATYCZNE PROCEDURY I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE BIUROKRATYCZNE PROCEDURY I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE REGULACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA (STOSUNKÓW PRACY) REGULACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA (STOSUNKÓW PRACY) NIEWIELKIE WSPARCIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MSP NIEWIELKIE WSPARCIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MSP ZE STRONY ADMINISTRACJI ZE STRONY ADMINISTRACJI WPL_MSP – SZCZEGÓLNE UTRUDNIENIA NA POZIOMIE LOKALNYM WPL_MSP – SZCZEGÓLNE UTRUDNIENIA NA POZIOMIE LOKALNYM ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI RELATYWNIE GORSZA NIŻ PRZECIĘTNIE W MSP W POLSCE WSPÓŁPRACA RELATYWNIE GORSZA NIŻ PRZECIĘTNIE W MSP W POLSCE WSPÓŁPRACA Z URZĘDAMI Z URZĘDAMI RELATYWNIE GORSZA NIŻ ŚREDNIO W POLSCE WSPÓŁPRACA Z URZĘDAMI RELATYWNIE GORSZA NIŻ ŚREDNIO W POLSCE WSPÓŁPRACA Z URZĘDAMI WPL_MSP – ZDECYDOWANIE GORSZA OCENA ORGANIZACJI PRACY ZUS WPL_MSP – ZDECYDOWANIE GORSZA OCENA ORGANIZACJI PRACY ZUS ORAZ PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW DO PRACY NIŻ ŚREDNIA OCENA W POLSCE ORAZ PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW DO PRACY NIŻ ŚREDNIA OCENA W POLSCE WIELKOPOLSKIE MŚP CO IM PRZESZKADZA? CO IM PRZESZKADZA?

23 www.pkpplewiatan.pl | str. 23 ZBYT WYSOKIE PODATKI I PARAPODATKI, PODOBNIE JAK WSZYSTKIM MSP W POLSCE ZBYT WYSOKIE PODATKI I PARAPODATKI, PODOBNIE JAK WSZYSTKIM MSP W POLSCE

24 www.pkpplewiatan.pl | str. 24 BIUROKRATYCZNE PROCEDURY I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE BIUROKRATYCZNE PROCEDURY I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

25 www.pkpplewiatan.pl | str. 25 REGULACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA, SZCZEGÓLNIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY, PŁATNOŚCI ZA DNI WOLNE OD PRACY (1) REGULACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA, SZCZEGÓLNIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY, PŁATNOŚCI ZA DNI WOLNE OD PRACY (1)

26 www.pkpplewiatan.pl | str. 26 REGULACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA, SZCZEGÓLNIE URLOP REGULACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA, SZCZEGÓLNIE URLOP NA ŻĄDANIE, OGRANICZENIA DOT. PRACY W ŚWIĘTA I W NOCY (2)

27 www.pkpplewiatan.pl | str. 27 NIEWIELKIE WSPARCIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MSP NIEWIELKIE WSPARCIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MSP ZE STRONY ADMINISTRACJI

28 www.pkpplewiatan.pl | str. 28 WPL_MSP – SZCZEGÓLNE UTRUDNIENIA NA POZIOMIE LOKALNYM ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI WPL_MSP – SZCZEGÓLNE UTRUDNIENIA NA POZIOMIE LOKALNYM ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI

29 www.pkpplewiatan.pl | str. 29 RELATYWNIE GORSZA NIŻ PRZECIĘTNIE W POLSCE RELATYWNIE GORSZA NIŻ PRZECIĘTNIE W POLSCE WSPÓŁPRACA Z URZĘDAMI

30 www.pkpplewiatan.pl | str. 30 WPL_MSP – ZDECYDOWANIE GORSZA OCENA ORGANIZACJI PRACY ZUS ORAZ PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW DO PRACY WPL_MSP – ZDECYDOWANIE GORSZA OCENA ORGANIZACJI PRACY ZUS ORAZ PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW DO PRACY Inne uwagi: bałagan między oddziałami ZUS terminy płatności chorobowego zły system komputerowy brak współpracy przy sporządzaniu korekt sprzed wielu lat archaiczność i zbyt duże koszty funkcjonowania ZUS

31 www.pkpplewiatan.pl | str. 31 WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDY I URZĘDY ZNACZNIE SŁABIEJ NIŻ MSP ODROBIŁY I ODRABIAJĄ SWOJE LEKCJE. CZAS SIĘ OBUDZIĆ I ZACZĄĆ DZIAŁAĆ!

32 www.pkpplewiatan.pl | str. 32 SZANSE I ZAGROŻENIA SZANSE I ZAGROŻENIA

33 www.pkpplewiatan.pl | str. 33 SZANSE SZANSE NEUTRALNE REGULACJE NEUTRALNE REGULACJE POPRAWA WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ LOKALNĄ POPRAWA WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ LOKALNĄ UNIJNE ROZWIĄZANIA NA RZECZ MSP UNIJNE ROZWIĄZANIA NA RZECZ MSP DOSTĘP DO UNIJNEGO FINANSOWANIA DOSTĘP DO UNIJNEGO FINANSOWANIA INWESTYCJE W INNOWACJE INWESTYCJE W INNOWACJE GLOBALIZACJA DZIAŁANIA GLOBALIZACJA DZIAŁANIA ZAGROŻENIA ZAGROŻENIA REGULACJE INWAZYJNE REGULACJE INWAZYJNE NIEEFEKTYWNOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NIEEFEKTYWNOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ŹLE ZAPROGRAMOWANA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA ŹLE ZAPROGRAMOWANA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA DOT. ŚRODKÓW UNIJNYCH DOT. ŚRODKÓW UNIJNYCH WIELKOPOLSKIE MŚP SZANSE I ZAGROŻENIA SZANSE I ZAGROŻENIA

34 www.pkpplewiatan.pl | str. 34 ŚRODKI UNIJNE ELEMENTEM ŚRODKI UNIJNE ELEMENTEM W UKŁADANCE, A NIE LEKIEM NA WSZELKIE ZŁO

35 www.pkpplewiatan.pl | str. 35 WPL_MSP ROZUMIEJĄ LEPIEJ NIŻ PRZECIĘTNIE MSP W POLSCE WPL_MSP ROZUMIEJĄ LEPIEJ NIŻ PRZECIĘTNIE MSP W POLSCE ZNACZENIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH ZNACZENIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH WPL_MSP SĄ REALISTAMI – CELEM MA BYĆ FINANSOWANIE INNOWACJI WPL_MSP SĄ REALISTAMI – CELEM MA BYĆ FINANSOWANIE INNOWACJI NA SKALĘ KRAJU NA SKALĘ KRAJU

36 www.pkpplewiatan.pl | str. 36 WPL_MSP WIDZĄ KONIECZNOŚĆ DEDYKOWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH WPL_MSP WIDZĄ KONIECZNOŚĆ DEDYKOWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH FIRMOM Z NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH BRANŻ FIRMOM Z NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH BRANŻ ZDECYDOWANIE WIDZĄ POTRZEBĘ FINANSOWANIA INNOWACJI ZDECYDOWANIE WIDZĄ POTRZEBĘ FINANSOWANIA INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH TECHNOLOGICZNYCH Przede wszystkim na inwestycje w innowacje technologiczne przedsiębiorstw Ograniczenie możliwości korzystania do firm z najbardziej innowacyjnych branż

37 www.pkpplewiatan.pl | str. 37 NISKA SKŁONNOŚĆ WPL_MSP DO WSPÓŁPRACY Z DUŻYMI FIRMAMI NISKA SKŁONNOŚĆ WPL_MSP DO WSPÓŁPRACY Z DUŻYMI FIRMAMI NISKA SKŁONNOŚĆ WPL_MSP DO TWRZENIA KONSORCJÓW Z UCZELNIAMI NISKA SKŁONNOŚĆ WPL_MSP DO TWRZENIA KONSORCJÓW Z UCZELNIAMI I JB I JB Na projekty realizowane WSPÓLNIE przez konsorcja dużych firm i firm z sektora MSP Na projekty realizowane WSPÓLNIE przez konsorcja tworzone przez uczelnie, instytucje badawcze oraz firmy

38 www.pkpplewiatan.pl | str. 38 ŚRODKI UNIJNE SĄ SZANSĄ, ALE MUSZĄ ZOSTAĆ SKIEROWANE DO TYCH ZASTOSOWAŃ, KTÓRE DADZĄ NAJWIĘKSZĄ WARTOŚĆ DODANĄ!

39 www.pkpplewiatan.pl | str. 39 DZIĘKUJĘ. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@pkpplewiatan.pl


Pobierz ppt "SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKICH MŚP dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Piła, 30 października 2012 Prezentacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google