Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKADEMICKIE CENTRUM MATERIAŁÓW i NANOTECHNOLOGII CENMIN CZT AKCENT MAŁOPOLSKA Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2005-2013 Priorytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKADEMICKIE CENTRUM MATERIAŁÓW i NANOTECHNOLOGII CENMIN CZT AKCENT MAŁOPOLSKA Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2005-2013 Priorytet."— Zapis prezentacji:

1 AKADEMICKIE CENTRUM MATERIAŁÓW i NANOTECHNOLOGII CENMIN CZT AKCENT MAŁOPOLSKA
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego Priorytet RSI C.II.1.1: Rozwój inicjatywy AKCENT Małopolska – Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii.

2 Centrum Nowych Materiałów i Nanotechnologii.
Priorytet C.II Regionalnej Strategii Innowacyjnej Małopolski ( ) Cel strategiczny C.II. Wzmocnienie kontaktów sieciowych instytucji związanych z innowacyjnością regionu i lepsze wykorzystanie ich potencjału. Cel taktyczny C.II.1. Rozbudowa sieci współpracy pomiędzy uczelniami w Małopolsce oraz uczelni Małopolski z ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie. Zadanie C.II.1.1. Rozwój inicjatywy AKCENT Małopolska, Obszar 5. Nanotechnologie, Nowe Materiały Konstrukcyjne i Funkcjonalne - Centrum Nowych Materiałów i Nanotechnologii.

3 Akademickie Centrum Naukowo-Technologiczne CZT AKCENT Małopolska
4 listopada 2003 r. KONSORCJUM - POROZUMIENIE REKTORÓW 6 kwietnia 2004 r. - Decyzja Ministra Nauki AKCENT=CZT

4 CZT AKCENT Małopolska KOORDYNACJE OBSZARÓW BADAWCZYCH
Uniwersytet Jagieloński Politechnika Krakowska Biotechnologia UJ Informatyka AGH Jakość i konkurencyjność produktów PK Kształtowanie i ochrona środowiska PK Nanotechnologie, nowe materiały konstrukcyjne i funkcjonalne AGH Nowe technologie w medycynie UJ Odnawialne źródła energii AR

5 ORGANIZACJA POLITYKI NAUKOWEJ
REPREZENTANT CZT AKCENT MAŁOPOLSKA RADA PARTNERÓW KOORDYNATORZY OBSZARÓW BADAWCZYCH Uwaga: Wyłącznie Rada Partnerów posiada czynne prawo głosu

6 CENMIN CZT AKCENT Małopolska
Uniwersytet Jagieloński Politechnika Krakowska 9 grudnia 2004 r., Uchwała Rady Partnerów wniosek Koordynatora Centrum Materiałów i Nanotechnologii CENMIN CZT AKCENT Małopolska

7 Obszar badawczy CENMIN

8 CENMIN – I etap (2004-2007) SPO-WKP 1.4.3
Integracja Laboratoriów Badawczych AGH, UJ, PK ( ) SPO-WKP 1.4.3 PROJEKT: Doposażenie aparaturowe laboratoriów CENMIN CZT AKCENT Małopolska PLN

9 PK UJ

10 Instytut Badań Materiałów i Nanotechnologii
CENMIN – II etap (2007 – 2010) Instytut Badań Materiałów i Nanotechnologii Integracja Laboratoriów Badawczych AGH, UJ, PK ( ) Instytut Badań Materiałów i Nanotechnologii ( ) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 2. Infrastruktura B+R 25 mln EUR (+ 5mln EUR)

11 CENMIN-Instytut CENMIN
Budynek z infrastrukturą: 30mln PLN (+20mln PLN) Jednostka międzyuczelniana koordynowana przez AGH

12

13 Lista aparatury badawczej (18mln EUR)
Zestaw do preparatyki nanomateriałów (ablacja, sputtering, MBE, nanolitografia) – 2mln EUR. Aparatura do syntezy monokryształów tlenków, chalkogenków, związków międzymetalicznych - 1mln EUR. Zestawy do charakteryzacji nanomateriałów i nanoukładów (SPM, nanomanipulatory, itp..) – 1.5mln EUR. Superkomputer z zsynchronizowaną siecią klastrów w konfiguracji rozproszonej – 3.5mln EUR. Aparatura do badań własności materiałów i układów w ultraniskich temperaturach z infrastrukturą kriogeniczną (chłodziarki kriogeniczne, skraplarka helowa, specjalistyczna aparatura do pomiarów własności fizycznych i mechanicznych) – 2.5mln EUR. Wysokorozdzielczy elektronowy mikroskop transmisyjny (EELS) i skaningowy (FEG-SEM/EBSD) – 3.5mln EUR. Zestaw do zaawansowanych analiz chemicznych (spektrometr masowy, chromatograf itp.) – 1mln EUR. Zestaw do spektroskopii magnetycznego rezonansu jadrowego – 1.5mln EUR. Aparatura do preparatyki i badań materiałów metalicznych i ceramicznych w makro-, mikro- i nanoskali – 1.5 mln EUR.

14 Otoczenie i współpraca B+R w regionie i okolicy
IFJ PAN IMiM PAN CENMIN CZT AKCENT MAŁOPOLSKA Uniwersytet Śląski Politechnika Rzeszowska IKiFP PAN

15 Mazowiecko-Małopolski Klaster Materiałowy
CEZAMAT KOORDYNACJA POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENMIN KOORDYNACJA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

16 Instytut Badań Materiałów i Nanotechnologii
CENMIN – III etap ( ) Integracja Laboratoriów Badawczych AGH, UJ, PK ( ) Instytut Badań Materiałów i Nanotechnologii ( ) Inkubator Nowych Technologii Linie Synchrotronowe (2010 – 2013+)

17 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "AKADEMICKIE CENTRUM MATERIAŁÓW i NANOTECHNOLOGII CENMIN CZT AKCENT MAŁOPOLSKA Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2005-2013 Priorytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google